Nettsider med emneord «Videnskaps-Akademiet»

Publisert 23. mars 2022 12:00

Dennis P. Sullivan (81)  fra USA er tildelt Abelprisen i matematikk for 2022.  Det kunngjorde preses Lise Øverås i Det Norske Videnskaps-Akademi nå klokken 12.00.

Publisert 23. mars 2022 10:44

I dag klokka 12.00 gjer Vitskapsakademiet kjent kven som får Abelprisen i matematikk for 2022.  Du kan fylgja kunngjeringa på Uniforums nettsider. 

Et portrett av en kvinne
Publisert 16. sep. 2021 18:10

Lise Øvreås er valgt som ny preses i Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) etter Hans Petter Graver. Hun er den tredje kvinnen som får dette vervet siden 1857. 

Portrett av en mann med briller og slips og av en kvinne
Publisert 7. sep. 2021 11:42

Kenneth Ruud fra Universitetet i  Tromsø og Forsvarets forskningsinstitutt eller Lise Øvreås fra Universitetet i Bergen  blir ny preses i Vitenskapsakademiet etter jussprofessor Hans Petter Graver fra UiO. Det endelige valget avgjøres 16. september. 

To portrett av to menn
Publisert 1. juli 2021 15:08

Global oppvarming og endret arealbruk i land- og skogbruket øker risikoen for store vegetasjonsbranner, skriver Hans Petter Graver og Nils Chr. Stenseth i en meddelelse fra Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk. 

To portrett av to menn
Publisert 4. juni 2021 15:37

Nylig behandlet Stortinget regjeringens «klimamelding», som staker ut en kurs mot et Norge med radikalt lavere utslipp av klimagasser. En helhetlig plan er et viktig første steg, men Norges klimapolitiske ansvar er større enn det meldingen gir uttrykk for. 

Publisert 14. jan. 2021 19:00

Det Norske Videnskaps-Akademis pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap, HumSam-prisen 2021, går til professor i religionsvitenskap Ingvild Sælid Gilhus ved Universitetet i Bergen.

Ein mann sit framfor eit skrivebord med hendne på bordet
Publisert 2. apr. 2020 00:05

Pandemien – tillit i koronaens tid er temaet på dei opne førelesingane i Vitskapsakademiet denne våren.  – Det er eit sterkt behov for meir kunnskap, seier preses Hans Petter Graver. 

Portrett av ein mann sitjande framfor eit bord med hendene på bordet
Publisert 16. okt. 2019 10:00

Antisemittisme er ikke noe som hører fortiden til. En ny rapport peker på at antall voldsepisoder og alvorlige hendinger rettet mot jøder har økt med 13 prosent i Europa det siste året. Mandag arrangerte Det norske Vitenskaps-Akademi heldagsseminar om temaet.

Publisert 19. mars 2019 12:00

Karen Keskulla Uhlenbeck er tildelt årets Abelpris i matematikk. Hun blir dermed den aller første kvinnen som får den prestisjetunge prisen.

Publisert 11. sep. 2018 04:00

Torsdag blir anten filosofiprofessor Olav Gjelsvik (biletet) eller jussprofessor Hans Petter Graver vald til ny preses eller leiar for Vitskapsakademiet. Begge kandidatane er fulle av lovord om kvarandre.

Publisert 10. nov. 2017 18:02

I dag kom Californias guvernør Jerry Brown til Vitskapsakademiet i Oslo for drøfta klimaendringane med andre politikarar og internasjonale forskarar. – No er det på tide å handla, sa Jerry Brown.

Publisert 24. mai 2016 02:00

I 1994 klarte Andrew Wiles å finna løysinga på Fermats siste teorem. I dag får han Abelprisen i matematikk for det arbeidet. –  Det finst framleis uløyste gåter som unge matematikarar kan gå laus på, seier han til Uniforum.

Publisert 5. nov. 2015 15:00

– Me skal bli ei ny stemme i den forskingspolitiske debatten. Det lovar Guro Elisabeth Lind, som er leiar for det nystifta Akademiet for yngre forskarar.

Publisert 29. sep. 2010 12:36

– Ingen har vore på månen sidan Apollo 11-ferda i desember 1972. Målet må vera å byggja ein forskingsstasjon på månen, seier den svenske astronauten Christer Fuglesang til Uniforum.  

Publisert 7. sep. 2010 15:32

– Det er korttenkt av den britiske regjeringa å foreslå eit kutt på 4,49 milliardar kroner i overføringane til universiteta, synest forfattaren Bill Bryson, som også er æresrektor ved University of Durham.  

Publisert 2. sep. 2010 16:58

Kong Harald vil overrekke Kavliprisen til de åtte prisvinnerne innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap i Oslo konserthus tirsdag 7. september kl 14.00. Prisseremonien vil bli ledet av Åse Kleveland og den amerikanske skuespilleren Alan Alda, melder Vitenskapsakademiet.

Publisert 15. okt. 2009 10:23

Fleire og fleire vitskaplege artiklar blir publiserte elektronisk i opne, tilgjengelege nettidsskrift. Torsdag 22. oktober kl. 18.00 inviterer Vitskapsakademiet til debatt med professor i rettsinformatikk, Jon Bing som innleiar. – Då håpar me at alle interesserte vil ta turen til Drammensveien 78 for å høyra kva Jon Bing har på hjarta, fortel professorane Anne-Brit Kolstø og Erik Boye frå UiO og Radiumhospitalet.

Publisert 14. okt. 2009 12:56

– Det er den beste staden for norsk forsking. Noreg har grunn til å vera stolt over Senter for grunnforsking, seier vitskapleg leiar Gro Steinsland. Uniforum har besøkt forskarparadiset i Vitskapsakademiet i Oslo.

Publisert 28. mai 2008 16:02

Forskarar ved tre amerikanske, eitt britisk, eitt japansk og eitt svensk universitet fekk tildelt Kavliprisane i astrofysikk, nevrovitskap og nanoteknologi. Namna på prisvinnarane blei kunngjorde av preses Ole Didrik Lærum på Det Norske Vitskapsakademiet i Oslo samtidig med opninga av World Science Festival i New York. Sten Grillner frå Karolinska institutet delte prisen i nevrovitskap, og var dermed den einaste prisvinnaren frå Norden.

Publisert 7. des. 2007 15:38

For fire millionar kroner fekk industrigrunnleggjaren Alf Bjørseth og selskapet hans Scatec kjøpa tre av Niels Henrik Abels matematiske originalmanuskript frå den svenske stiftinga Institut-Mittag-Leffler. No får manuskripta plass i Handskriftsamlinga til Nasjonalbiblioteket, slik at både forskarar og andre får tilgang til dei.

Publisert 30. mai 2007 11:27

En ytterst staselig, fireetasjes gul villa på 2200 kvm, med tårn, fjordutsikt og tilhørende hage, beliggende på byens aller beste vestkant, midt mellom den franske og russiske ambassade. Kan Det Norske Videnskaps-Akademi bedre ha det? 150-årsjubilanten klager da heller ikke.