Nettsider med emneord «Veksthus på Tøyen»

Publisert 8. jan. 2018 00:32

– Oslo kommune fråskriv seg ansvar når dei krev at UiO og Statsbygg skal finansiera sykkelveg på Bygdøy for å gi løyve til bygging av Vikingtidsmuseet, meiner bystyrerepresentant Espen Ophaug frå Venstre. Også Høgre og Framstegspartiet er kritiske.

Publisert 5. jan. 2018 04:00

Kunnskapsdepartementet tildeler 13,8 millioner kroner for at Statsbygg og UiO skal fullføre forprosjektet for Veksthuset.

Publisert 19. des. 2017 15:00

Universitetet i Oslo og Statsbygg meiner Oslo kommune stiller for strenge vilkår før det er mogleg å byggja Klimahuset og Veksthuset på Tøyen. Kommunen står likevel fast på kravet om at UiO og Statsbygg må betala for oppgraderinga av Monrads gate på Tøyen.

Publisert 18. sep. 2015 00:01

Difor skal både regjeringa og universitetsleiinga ha honnør for at dei no har sett fortgang i prosessen som kan gi både Oslo og Noreg nytt veksthus, klimasenter og eit vikingtidsmuseum for framtida, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

Publisert 10. sep. 2015 16:02

–Veksthuset vil bli eit svært godt prosjekt for både byen og nasjonen. Me er kjempeglade for at forprosjektet kan koma i gang, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen til Uniforum.

Publisert 10. sep. 2015 12:06

– Eg er utruleg glad på vegner av Naturhistorisk museum. Dette blir eit kjempeløft for heile museet, seier museets prosjektleiar Finn Ervik, etter at det er klart at veksthuset på Tøyen skal prosjekterast på nytt av Statsbygg.

Publisert 27. apr. 2015 14:18

Dei nye veksthusa i Botanisk hage i Århus har på eitt år blitt ein av Danmarks nest største by sine store attraksjonar. Over 195 000 personar har besøkt det nyrenoverte anlegget sidan det opna i fjor.

Publisert 12. mars 2015 05:00

Stemningen var svært optimistisk da Arne Bjørlykke tiltrådte som sjef på Naturhistorisk museum våren 2009. I dag er tonen mer nøktern.

– Det er mye jeg kommer til å savne, men ikke universitetsledelsen, konstaterer Bjørlykke.

Publisert 29. okt. 2013 14:14

Naturhistorisk museum ønsker seg et veksthus med en stor regnskogavdeling. – Tar vi i litt ekstra, kan vi lage noe som virkelig er enestående i Norden, poengterer prosjektleder Finn Ervik

Publisert 22. okt. 2013 10:42

Naturhistorisk museums forslag til rom- og funksjonsplan for et nytt utstillingsveksthus på Tøyen ble godt mottatt i Universitetsstyret. Universitetet prioriterer et nytt veksthus sammen med livsvitenskapsbygning i innspill til statsbudsjettet for 2015.

Publisert 21. aug. 2013 11:23

Bystyrerepresentant Marianne Borgen frykter at UiOs snuoperasjon i veksthussaken gjør det vanskeligere å få til en helhetlig løsning på Tøyen. Utsettelsen bekymrer også museets tidligere direktør Elen Roaldset .

– Vi ligger foran i løypa, repliserer rektor Ole Petter Ottersen .

Publisert 19. juni 2013 13:01

Arkitekt Stein Halvorsen reagerer sterkt på at UiOs rektor omtaler utstillingsveksthuset «Oase 60° nord» som utdatert.

– Skaden dette påfører vårt renommé, er uvurderlig.

Publisert 12. okt. 2012 12:51

At regjeringen ikke bryr seg om kunnskap og høyere utdannelse, vet vi etter syv års manglende satsning. At man i tillegg er villig til å la Tøyen seile sin egen sjø er mer overraskende.

Publisert 9. okt. 2012 14:58

I strid med forventningene, kommer det ingenting til det nye veksthuset på Tøyen over statsbudsjettet for 2013. – Er det kanskje noe ved prosjektet vi må forbedre? funderer museumsdirektør Arne Bjørlykke.

Publisert 8. okt. 2012 15:53

– Det finnes mer prekære behov i sektoren enn nytt veksthus på Tøyen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Til tross for manglende bevilgninger over statsbudsjettet vurderer hun både veksthuset og det planlagte senteret for livsvitenskap som spennende prosjekter.  

Publisert 13. des. 2011 11:01

− Tøyen er ingen bakgård. Videreutvikling av Tøyenområdet vil skje selv uten nytt Munch-museum, sier museumsdirektør Arne Bjørlykke.

Publisert 7. okt. 2011 10:40

– Jeg er svært skuffet over at regjeringen ikke benytter statsbudsjettet for 2012 til å komme med en avklaring for veksthuset på Tøyen og heller ikke setter av midler til nødvendig vedlikehold  for øvrige bygninger ved Naturhistorisk museum,  sier Venstres leder Trine Skei Grande i en pressemelding.

Publisert 25. okt. 2010 15:20

– Utruleg moro, seier prosjektleiar Finn Ervik etter at Sparebankstiftelsen DnB NOR har gitt tre millionar kroner til den arktiske utstillinga i det nye veksthuset. Utstillinga vert unik internasjonalt, melder Naturhistorisk museum

Publisert 26. jan. 2009 11:56

Regjeringen bevilger åtte millioner til planlegging av nytt utstillingsveksthus på Tøyen.– Nå er vi i gang, sier museumsdirektør Elen Roaldset.

Publisert 12. nov. 2008 12:56

Då regjeringa la fram forslaget sitt til statsbudsjett for 2009, var det ikkje sett av éi einaste krone til bygging av nytt veksthus på Tøyen. - Det kan føra til at det blir vanskeleg å koma i gang med bygginga i 2009, fryktar direktør Elen Roaldset og styreleiar Nils B. Gulnes ved Naturhistorisk museum. Dei håpar no på Stortinget.

Publisert 4. feb. 2008 10:08

Kunnskapsdepartementet har bedt Universitetet i Oslo framskynde arbeidet med å sikre samlingene på Naturhistorisk museum for ettertiden. På planen står et stort nytt samlingsbygg i Botanisk hage. Store mengder materiale står i fare for å bli ødelagt på grunn av mangelfulle lagringsforhold.

Publisert 17. jan. 2008 15:06

I snart 80 år har man kjempet for et nytt utstillingsveksthus på Tøyen. Nå er målet kommet et skritt nærmere. Universitetet har bedt Kunnskapsdepartementet om å sette i verk prosjekteringen av veksthuset.

Publisert 9. nov. 2007 15:19

Den glade gresskardyrkeren Arne Ulfeng fra Fredrikstad fylte 70 år og feiret det lørdag 3. november med 80 inviterte gjester. På invitasjonen sto ønsket om å gi en skjerv til det nye planlagte veksthuset i Botanisk hage, istedet for en gave til jubilanten. Det hadde gjestene sans for og gav til sammen 8000 kroner. I formiddag ble gaven overrakt til museumsdirektør Elen Roaldset.

Publisert 30. juli 2007 09:33

Jens Ulltveit-Moe sponser Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo med 50 millioner. Dermed blir det mulig å realisere et nytt,spektakulært veksthus på Tøyen. - Dette er en gledens dag for Naturhistorisk museum og Botanisk hage. Det nye veksthusanlegget gir oss et kjempeløft! sier museumsdirektør Elen Roaldset i ei pressemelding.

Publisert 27. mars 2007 13:57

- Yara var ute etter å sponsa eit tiltak som kunne knytast til selskapet, så då førespurnaden kom om å sponsa eit nytt veksthus på Tøyen, såg me at det var midt i blinken for oss. Det sa konserndirektør Thorleif Enger i Yara, då han og rektor Geir Ellingsrud i formiddag underskreiv avtalen som gir 10 millionar sponsorkroner til nytt veksthus i Botanisk hage.