Nettsider med emneord «Valg»

Magnus Takvam står på ein talarstol med ein laptop framfor seg
Publisert 13. aug. 2019 15:49

– Eg spår at venstresida og miljøpartiet vil gå fram i dei store byane, medan Arbeidarpartiet må overlata mange ordførarar til Senterpartiet på bygdene.  Det sa politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam i ein debatt som UiO arrangerte om bruk av Big Data i valprognosar.

Publisert 10. sep. 2019 04:00

Jusdekan Dag Michalsen seier nei til attval. – Eg fekk tidleg vita at to kvinner ville stilla som dekankandidatar, dersom eg ikkje ville. Dermed kan Det juridiske fakultetet no for første gong få ein kvinneleg dekan, seier han.

Kvinne står med hendene i bordet foran en bokhylle.
Publisert 7. okt. 2019 04:30

Blir Ragnhild Hennum dekan, skal undervisningen på fakultetet endres i tråd med moderne pedagogiske metoder. Om hun får et senter for fremragende undervisning eller ei. 

Publisert 30. mai 2013 12:45

Kristian Gundersen , Karin Widerberg , Ole Martin Nodenes og Liv-Elisif Kalland er alle valde inn i Universitetsstyret. Valresultatet blei nettopp klart.

Publisert 16. apr. 2015 10:18

Om man stiller til valg eller søker en stilling, er det vårt inntrykk at det i begge tilfeller er personer som har tatt et aktivt valg og som ønsker og evner å bidra med sin kompetanse til å lede virksomheten. Det skriver rektor Ole Petter Ottersen ved UiO og rektor Dag Rune Olsen ved UiB i dette innlegget hvor de forsvarer ordningen med valgt rektor.

Publisert 29. apr. 2015 14:15

– Det er eit demokratisk problem at Universitetsstyret skal velja ny prorektor på eiga hand, synest leiar for Studentparlamentet, Marianne Andenæs. Studentane er dei einaste som står fast på at når ein prorektor går av, skal det haldast nyval på heile rektorteamet.

Publisert 5. mai 2015 17:08

Universitetsstyret kan med to tredjedels fleirtal vedta å godkjenna rektors kandidat til ny prorektor dersom den valde prorektoren går av før det er eitt år igjen av valperioden. Det blir altså ikkje automatisk omval på rektor og prorektor. Det vedtok Universitetsstyret med seks mot fem stemmer i dag.

Publisert 21. mai 2015 15:33

Min motivasjon for en ny periode i Universitetsstyret er ganske enkel: jeg ønsker å fortsette å være en tydelig stemme på vegne av de midlertidige vitenskapelige ansatte i de omstillingsprosessene, skriver universitetsstyrerepresentant Sofie Høgestøl.

Publisert 21. mai 2015 15:52

Jeg er overbevist om at tradisjonen med å velge øverste leder for virksomheten blant våre egne, gir en helt annen legitimitet enn en tilsatt rektor.

Publisert 3. juni 2015 14:29

Doktorstipendiat Sofie A. E. Høgestøl blei attvald som representant i Universitetsstyret for dei mellombels, vitskaplege tilsette. Ho fekk 49,8 prosent av røystene.

Publisert 19. juni 2015 05:00

Det viktigaste tiltaket som kan setjast i verk for at valoppslutnaden på UiO skal bli større, er at alle dei tilsette  sine stemmer på UiO tel likt, meiner ansvarleg redaktør Martin Toft

Publisert 29. juni 2016 11:35

Hege Cathrine Finholt er valt til ny representant for dei mellombels vitskapleg tilsette i Universitetsstyret. Det viser stemmetala frå omvalet etter at resultatet frå det første valet blei annullert.

Publisert 16. mai 2017 18:39

Elleve kandidatar ynskjer ein av dei fire faste plassane i Universitetsstyret. Men Anne Birgitte Rønning er den einaste som er sikra plass.

Publisert 1. sep. 2016 05:00

Valgdeltakelsen på UiO er så lav at det er et problem, mener valgforskere. Ved forrige valg var det bare 16 prosent som deltok.

Publisert 22. juni 2022 05:40

Studentene fikk ikke gjennomslag for å øke vektingen av studentstemmer i rektorvalg. I stedet fikk de beskjed av rektor om å øke valgengasjementet.

Publisert 2. juni 2017 00:22

Valgstyrets oppgave er å gjennomføre rektor- og styrevalg ved UiO i henhold til reglementet som er vedtatt av UiO-styret, understreker leder for valgstyret, Knut Heidar i et svar til kritikken fra Uniforum-redaktør Martin Toft

Publisert 30. mai 2015 12:30

– Eg trur sjansane for å få ein lite gode rektor er mindre med ein tilsett rektor og eit styre som gjer jobben sin. Det meiner Thorjørn Larssen som er ein av dei tre kandidatane som stiller til val som representant i Universitetsstyret for dei mellombels vitskaplege tilsette. 

Publisert 22. mai 2017 13:10

– Det er diskriminerende at stemmene til de ansatte i tekniske og administrative stillinger ved UiO teller mindre enn de vitenskapelige ansattes stemmer ved rektorvalg, hevder Elisabeth Semprini.

Publisert 24. mai 2017 13:08

Astrid Waaler Kaas, Ole Martin Nodenes, Cecilie Wingerei Lilleheil og Marianne Midthus Østby kjempar alle om å bli den eine representanten for dei teknisk-administrative tilsette i universitetsstyret. Denne veka starta valet på nye medlemar i universitetsstyret, og valet varer fram til 1. juni kl. 12.00.

Publisert 18. sep. 2015 05:00

– Når ingen melder seg for å utfordra den upopulære Frode Vartdal i dekanvalet, vil det seia at universitetsdemokratiet ligg på sotteseng. Det meiner medisindekan  Frode Vartdal.

Publisert 30. mai 2015 12:20

– Eg meiner at vald leiing er den modellen som best tar vare på UiOs autonomi og faglege tyngd.  Det meiner Sofie Høgestøl som ynskjer attval som representant i Universitetsstyret for dei mellombels, vitskaplege tilsette.  Ho blir utfordra av kandidatane Heidi Østbø Haugen og Thorjørn Larssen.

Publisert 24. mai 2017 21:02

Professor Jan Fridthjof Bernt mener at demokratiske valg ikke er egnet verken til å sette sammen universitetsstyrer eller velge rektor.

Publisert 16. apr. 2015 10:37

For tre uker siden gikk regjeringen inn for at universiteter og høgskoler i hovedsak skulle ha tilsatt rektor med ekstern styreleder. Universitetsrektorene Ole Petter Ottersen (UiO) og Dag Rune Olsen (UiB) argumenterer  i et felles leserinnlegg imot dette synspunktet.

Publisert 4. mai 2015 14:39

Tidlegare sjefredaktør i Aftenposten, Hilde Haugsgjerd blir einaste eksterne medlem i gruppa som skal sjå nærare på dagens styring av Universitetet i Oslo.

Publisert 30. mai 2015 12:35

– Eg vil ha vald rektor. Det har aldri vore noko problem med vald rektor på universiteta og høgskulane. Det meiner Heidi Østbø Haugen, som stiller til val som ny representant i Universitetsstyret for dei mellombels vitskaplege tilsette.