Nettsider med emneord «Univversitetspolitikk»

Portrett av en kvinne
Publisert 20. juni 2022 10:43

 Alder er i seg selv ikke en hindring for å gjøre en god jobb som vitenskapsombud, men lave ambisjoner og en opplevelse av at man «ikke har noe å miste» er et dårlig utgangspunkt.

Publisert 18. juni 2013 00:10

NOKUT presenterte sin nye rapport om utviklingen innen høyere utdanning mandag. Ingen hadde enkle svar på dagens utfordringer, skriver Khrono, den uavhengige avisa ved Høgskolen i Oslo og Akershus.