Nettsider med emneord «Universitetsstyrevalget 2021» - Side 2

Publisert 18. mai 2021 14:00

Etter to år utenfor UiO-styret, vil Ingrid Lossius Falkum tilbake. Ønsket er å være en lydhør, inkluderende og handlekraftig representant for de vitenskapelig ansatte.

Publisert 7. juni 2021 16:57

UiOs valgstyre har nå kunngjort resultatet av universitetsstyrevalget. Se hvem som ble valgt inn og hvor mange som stemte!

Ein bygning i sentrum med sola som spotlight
Publisert 1. juni 2021 04:30

Valstyret og UiO sentralt bør læra til neste styreval, og ikkje leggja debattmøtet til ein dag midt under valet. Då vil det bli lettare tidleg å setja seg inn i kva dei ulike kandidatane står for.

Publisert 24. mai 2021 14:50

– Folk skal vite hvem de stemmer på og hva jeg vil kjempe for, og jeg skal gjøre hva jeg kan for å få gjennomslag for så mye som mulig, forsikrer Stian Kogler, kandidat for de midlertidige vitenskapelige ansatte i styrevalget.

Publisert 1. juni 2021 10:30

UiO må sette faglig frihet og god personalbehandling foran «byråkratiske verdier».

Publisert 1. juni 2021 10:01

Jeg mener todelt ledelse er å foretrekke på fakultets- og instituttnivå, men er åpen for at lokale forhold kan gjøre enhetlig ledelse til en god løsning enkelte steder.

Publisert 11. mai 2021 14:35

Etter en forlenget forslagsfrist er det nå klart hvem som stiller til valg fra gruppene midlertidige, vitenskapelige ansatte og teknisk-administrative ansatte.

Publisert 31. mai 2021 16:01

Faglig dyktighet er en forutsetning for god akademisk ledelse ved UiO på alle nivå, men det er ikke nok.

Sentrumsbygningane til UiO i ettermiddagssol
Publisert 7. juni 2021 11:28

Styrevalet ved Universitetet i Oslo blei forlengja fram til klokka tolv i dag. Grunnen var  problem med det elektroniske valsystemet. 

Tre menn og ei kvinne sit på kvar sine krakkar. Ein mann står ved sidan av.
Publisert 2. juni 2021 17:00

– Mange forskarar kjem frå andre kulturar og er vande til å hoppa når professorane seier hopp. Ei slik intellektuell trakassering må me taka på like stort alvor som seksuell trakassering. Det sa styrekandidat Jan Helge Solbakk under valdebatten på UiO i dag.

Portrett av ei kvinne med briller
Publisert 19. mai 2021 04:30

– For UiO som eit internasjonalt universitet som ynskjer å trekkja til seg dei største forskartalenta frå heile verda, er det viktig at dei kan ha ein talsperson i Universitetsstyret som dei kan identifisera seg med. Det seier Elisabet García González  som vil bli dei mellombels vitskaplege sin representant.

Publisert 2. juni 2021 22:39

Hvem sitt ansvar er det om byråkratisering stikker kjepper i hjulene for den faglige virksomheten? Dette svarte de teknisk-administrative styrekandidatene.

Publisert 16. apr. 2021 12:02

Lav valgoppslutning og få kandidater preget forrige store valg til UiO-styret. Snart er det valg igjen. Se hvem fra det nåværende styret som stiller til gjenvalg.

Publisert 12. mai 2021 04:30

– Generelt sett vil eg seia at vitskapleg tilsette ikkje blir høyrde nok i ting som har å gjera med korleis universitetet utviklar seg som organisasjon, seier biologiprofessor Finn Eirik Johansen. Han er ein av dei seks kandidatane som dei vitskaplege tilsette kan stemma på i universitetsstyrevalet.

Publisert 31. mai 2021 21:01

Forsikringen om at dette lar seg ordne på udillematisk vis – altså at det lar seg gjøre uten at det faktisk eller opplevd går ut over noen menn – er naivt å tro.

Publisert 4. juni 2021 10:00

I de fleste sammenhenger hvor kompetanse- og karriereutvikling er på agendaen og tiltak og handlingsplaner utformes, er vitenskapelig ansatte målgruppen.

Flere personer rigger i gang en direktesendt debatt over nett i Realfagsbiblioteket
Publisert 3. juni 2021 16:29

Valgmøtet som universitetet arrangerte 2. juni, ligger nå på UiOs nettside. – At møtet ble arrangert under og ikke etter valget, er i  tråd med mine anbefalinger, sier kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné. 

Publisert 26. mai 2021 04:15

Man skal kunne handle noenlunde raskt og av og til kraftfullt når det virkelig trengs, selv om sakene er vanskelige. Dette ser vi altfor lite av på UiO, skriver avtroppende styremedlem Olav Gjelsvik.

Publisert 22. mars 2021 05:40

Ikke alle ansatte som er valgbare til universitetsstyret, behersker styrespråket norsk. Foreløpig er dette en uløst floke på UiO.