Nettsider med emneord «Universitetsstyrevalget 2021»

Publisert 30. apr. 2021 05:40

SUM-professor Mariel Cristina Støen har i årevis deltatt aktivt i universitetspolitiske debatter på UiO. Nå stiller hun til valg til universitetsstyret.

Publisert 27. mai 2021 09:55

– Det er viktig å kjempa for ein tillitskultur ved UiO som organisasjon før det er for seint, slik me har sett i andre etatar. Det meiner Helene Amundsen Nissen-Lie som er ein av dei seks som konkurrerer om å få representera dei faste vitskaplege i Universitetsstyret.

Et portrett av en mann med skjorte og genser
Publisert 28. mai 2021 09:47

Gjelsvik er motstander av de sentrale satsingene, mens jeg mener at det ikke er satsingene i seg selv som er problemet. 

Publisert 9. juni 2021 05:40

For fire år siden slo advokatfirmaet Kluge fast at UiOs praksis i styrevalg ikke er i tråd med eget valgreglement. Det har universitetet foreløpig ikke gjort noe med.

Publisert 11. juni 2021 11:57

Faste vitenskapelige ansatte på HF kastet seg over eValg, mens andre fakulteter og grupper hadde en god del flere hjemmesittere. Se hele oversikten!

Et portrett av en kvinne
Publisert 11. mai 2021 04:30

– Jeg mener at det vi mangler akkurat nå, er en felles visjon av hvor vi skal med miljø- og klimastrategien, skriver professor Mariel  Aguilar-Støen ved Senter for utvikling og miljø, UiO

Smilende mann i ettermiddagssol.
Publisert 5. mai 2021 10:22

Professoren i medisinsk etikk stiller til valg til UiOs øverste organ for første gang i sine 25 år på universitetet, og lanserer en rekke satsingsområder for sitt kandidatur.

Publisert 31. mai 2021 09:45

Jeg ser ingen grunn til at debattene om sentrale temaer i universitetspolitikken skal føres som om vi befant oss i henholdsvis herre- og damegarderoben.

Publisert 31. mai 2021 11:38

I motsetning til Jordheim er det ett «dilemma», for å bruke hans uttrykk, jeg ikke har glemt i min valgplattform; gapet mellom kvinner og menn i faste akademiske stillinger.

Publisert 24. mars 2021 11:30

Stipendiat Elisabet García González oppfordrer UiO til å reflektere over hva det vil med sine midlertidige, internasjonale ansatte: – Skal vi kun være arbeidskraft? 

Publisert 31. mai 2021 14:32

Jeg er skeptisk til todelt ledelse ved vårt universitet, men her er viktige nyanser avhengig av nivå.

Publisert 10. mai 2021 13:36

Livsvitenskapsdirektøren ble først strøket som forslagsstiller i UiO-styrevalget. Så snudde valgstyret. Se hvordan han og andre forslagsstillere beskriver sin kandidat.

Publisert 31. mai 2021 13:53

I spørsmålet om å rekruttere flere kvinner til faste vitenskapelige stillinger, professorstillinger og akademiske lederstillinger ved UiO er det ingenting å lure på.

Publisert 28. mai 2021 12:04

Johansen begrunner ikke hvorfor todelt ledelse på lavere nivå er «en dårlig ide», mens han tilsynelatende ikke har problemer med en todelt ledelsesstruktur høyere opp i systemet.

Publisert 28. mai 2021 12:55

Mitt ønske om å beholde valgt rektor trumfer mitt eget syn på todelt ledelse på toppen.

Publisert 25. mai 2021 05:40

Styremedlem Marianne Østby har fire utfordrere til vervet som representant for de teknisk-administrative ansatte i UiO-styret. Hvem er den beste kandidaten?

Publisert 25. mai 2021 12:00

– Å bidra til en bærekraftig utvikling er en nøkkeloppgave for Universitetet i Oslo. Det er også min viktigste motivasjon for å stille til valg, sier kandidat for de midlertidig vitenskapelig ansatte i styrevalget Linda Kristina Joelsson.

Publisert 31. mai 2021 17:00

Den viktigste støtten jeg fikk på veien til kvalifisering kom fra kolleger utenfor organiserte programmer. I mitt nettverk eksisterer det en kultur for å støtte andre.

Publisert 26. mai 2021 04:30

Etter fire år i universitetsstyret takker filosofiprofessor Olav Gjelsvik for seg med en lang liste over problemer på UiO. Selv har han prøvd å gjøre så godt han kunne.

Publisert 31. mai 2021 17:41

Jeg har større tro på målrettede grep enn generelle tiltak. Jeg kan derfor ikke svare Solbakk med hvilke strukturelle grep jeg ønsker å gjennomføre.

Portrett av ei kvinne ute
Publisert 19. mai 2021 12:17

Jeg er enig i at vi er i ferd med å bli kulturelt og språklig fattigere. Men det er ikke bare fordi vi kutter ut andre fremmedspråk enn engelsk. Det er også fordi vi nedprioriterer norsk, skriver professor Mariel Aguilar-Støen ved Senter for utvikling og miljø på Universitetet i Oslo. 

Eit portrett av mann ute i vinden
Publisert 28. mai 2021 11:08

– Det har blitt ein inflasjon i mellombels vitskaplege stillingar som stipendiatar og postdoktorar, seier stipendiat Viktor Balch Barth. Det vil han gjera noko med. Men først må han bli vald som representant for dei mellombels vitskaplege i Universitetsstyret.

Publisert 5. mai 2021 15:22

Tre kvinner og tre menn konkurrerer om å representere de faste, vitenskapelige ansatte i universitetsstyret. For de to andre kategoriene er forslagsfristen forlenget.

Sentrumsbygningane til UiO i ettermiddagssol
Publisert 7. juni 2021 11:28

Styrevalet ved Universitetet i Oslo blei forlengja fram til klokka tolv i dag. Grunnen var  problem med det elektroniske valsystemet. 

Skjeggete mann med sixpence og skjerf ser inn i kamera
Publisert 26. mai 2021 15:00

HF-professoren stiller til universitetsstyret, hvor han ønsker å være en representant for alle. Aller mest gleder han seg til å oppleve fellesskapet på Blindern igjen når UiO en gang åpner for fullt.