Nettsider med emneord «Universitetsstyrevalget 2021»

Publisert 11. juni 2021 11:57

Faste vitenskapelige ansatte på HF kastet seg over eValg, mens andre fakulteter og grupper hadde en god del flere hjemmesittere. Se hele oversikten!

Publisert 9. juni 2021 05:40

For fire år siden slo advokatfirmaet Kluge fast at UiOs praksis i styrevalg ikke er i tråd med eget valgreglement. Det har universitetet foreløpig ikke gjort noe med.

Publisert 7. juni 2021 16:57

UiOs valgstyre har nå kunngjort resultatet av universitetsstyrevalget. Se hvem som ble valgt inn og hvor mange som stemte!

Sentrumsbygningane til UiO i ettermiddagssol
Publisert 7. juni 2021 11:28

Styrevalet ved Universitetet i Oslo blei forlengja fram til klokka tolv i dag. Grunnen var  problem med det elektroniske valsystemet. 

Publisert 4. juni 2021 10:00

I de fleste sammenhenger hvor kompetanse- og karriereutvikling er på agendaen og tiltak og handlingsplaner utformes, er vitenskapelig ansatte målgruppen.

Flere personer rigger i gang en direktesendt debatt over nett i Realfagsbiblioteket
Publisert 3. juni 2021 16:29

Valgmøtet som universitetet arrangerte 2. juni, ligger nå på UiOs nettside. – At møtet ble arrangert under og ikke etter valget, er i  tråd med mine anbefalinger, sier kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné. 

Publisert 2. juni 2021 22:39

Hvem sitt ansvar er det om byråkratisering stikker kjepper i hjulene for den faglige virksomheten? Dette svarte de teknisk-administrative styrekandidatene.

Publisert 2. juni 2021 20:51

Viktor Balch Barth vil ha færre eksterne universitetsstyremedlemmer. Linda Joelsson brenner for  bærekraft. Elisabet García González vil ha flere  internasjonale vitenskapelige representanter i styrende organer. Men samtlige støtter Stian Koglers forslag til hvordan arbeidsvilkårene for de midlertidig vitenskapelig ansatte kan bli bedre.

Tre menn og ei kvinne sit på kvar sine krakkar. Ein mann står ved sidan av.
Publisert 2. juni 2021 17:00

– Mange forskarar kjem frå andre kulturar og er vande til å hoppa når professorane seier hopp. Ei slik intellektuell trakassering må me taka på like stort alvor som seksuell trakassering. Det sa styrekandidat Jan Helge Solbakk under valdebatten på UiO i dag.

Publisert 1. juni 2021 10:30

UiO må sette faglig frihet og god personalbehandling foran «byråkratiske verdier».

Publisert 1. juni 2021 10:01

Jeg mener todelt ledelse er å foretrekke på fakultets- og instituttnivå, men er åpen for at lokale forhold kan gjøre enhetlig ledelse til en god løsning enkelte steder.

Ein bygning i sentrum med sola som spotlight
Publisert 1. juni 2021 04:30

Valstyret og UiO sentralt bør læra til neste styreval, og ikkje leggja debattmøtet til ein dag midt under valet. Då vil det bli lettare tidleg å setja seg inn i kva dei ulike kandidatane står for.

Publisert 31. mai 2021 21:01

Forsikringen om at dette lar seg ordne på udillematisk vis – altså at det lar seg gjøre uten at det faktisk eller opplevd går ut over noen menn – er naivt å tro.

Publisert 31. mai 2021 17:41

Jeg har større tro på målrettede grep enn generelle tiltak. Jeg kan derfor ikke svare Solbakk med hvilke strukturelle grep jeg ønsker å gjennomføre.

Publisert 31. mai 2021 17:00

Den viktigste støtten jeg fikk på veien til kvalifisering kom fra kolleger utenfor organiserte programmer. I mitt nettverk eksisterer det en kultur for å støtte andre.

Publisert 31. mai 2021 16:01

Faglig dyktighet er en forutsetning for god akademisk ledelse ved UiO på alle nivå, men det er ikke nok.

Publisert 31. mai 2021 14:32

Jeg er skeptisk til todelt ledelse ved vårt universitet, men her er viktige nyanser avhengig av nivå.

Publisert 31. mai 2021 13:53

I spørsmålet om å rekruttere flere kvinner til faste vitenskapelige stillinger, professorstillinger og akademiske lederstillinger ved UiO er det ingenting å lure på.

Publisert 31. mai 2021 11:38

I motsetning til Jordheim er det ett «dilemma», for å bruke hans uttrykk, jeg ikke har glemt i min valgplattform; gapet mellom kvinner og menn i faste akademiske stillinger.

Publisert 31. mai 2021 09:45

Jeg ser ingen grunn til at debattene om sentrale temaer i universitetspolitikken skal føres som om vi befant oss i henholdsvis herre- og damegarderoben.

Publisert 28. mai 2021 12:55

Mitt ønske om å beholde valgt rektor trumfer mitt eget syn på todelt ledelse på toppen.

Publisert 28. mai 2021 12:04

Johansen begrunner ikke hvorfor todelt ledelse på lavere nivå er «en dårlig ide», mens han tilsynelatende ikke har problemer med en todelt ledelsesstruktur høyere opp i systemet.

Eit portrett av mann ute i vinden
Publisert 28. mai 2021 11:08

– Det har blitt ein inflasjon i mellombels vitskaplege stillingar som stipendiatar og postdoktorar, seier stipendiat Viktor Balch Barth. Det vil han gjera noko med. Men først må han bli vald som representant for dei mellombels vitskaplege i Universitetsstyret.

Et portrett av en mann med skjorte og genser
Publisert 28. mai 2021 09:47

Gjelsvik er motstander av de sentrale satsingene, mens jeg mener at det ikke er satsingene i seg selv som er problemet. 

Publisert 27. mai 2021 09:55

– Det er viktig å kjempa for ein tillitskultur ved UiO som organisasjon før det er for seint, slik me har sett i andre etatar. Det meiner Helene Amundsen Nissen-Lie som er ein av dei seks som konkurrerer om å få representera dei faste vitskaplege i Universitetsstyret.