Nettsider med emneord «Universitetsstyrevalget 2021»

Publisert 5. mai 2021 15:22

Tre kvinner og tre menn konkurrerer om å representere de faste, vitenskapelige ansatte i universitetsstyret. For de to andre kategoriene er forslagsfristen forlenget.

Smilende mann i ettermiddagssol.
Publisert 5. mai 2021 10:22

Professoren i medisinsk etikk stiller til valg til UiOs øverste organ for første gang i sine 25 år på universitetet, og lanserer en rekke satsingsområder for sitt kandidatur.

Publisert 30. apr. 2021 05:40

SUM-professor Mariel Cristina Støen har i årevis deltatt aktivt i universitetspolitiske debatter på UiO. Nå stiller hun til valg til universitetsstyret.

Publisert 16. apr. 2021 12:02

Lav valgoppslutning og få kandidater preget forrige store valg til UiO-styret. Snart er det valg igjen. Se hvem fra det nåværende styret som stiller til gjenvalg.

Publisert 24. mars 2021 11:30

Stipendiat Elisabet García González oppfordrer UiO til å reflektere over hva det vil med sine midlertidige, internasjonale ansatte: – Skal vi kun være arbeidskraft? 

Publisert 22. mars 2021 05:40

Ikke alle ansatte som er valgbare til universitetsstyret, behersker styrespråket norsk. Foreløpig er dette en uløst floke på UiO.