Nettsider med emneord «Universitetspolitikk» - Side 9

Publisert 16. aug. 2007 15:09

- Me snakka generelt om forskings- og utdanningspolitikken, seier UiO-rektor Geir Ellingsrud etter det første toppmøtet med LO-leiar Roar Flåthen. - For LO er det viktig at det blir drive grunnforsking, understrekar LO-sekretær Tor Arne Solbakken etter møtet.

Publisert 22. apr. 2013 10:20

Med nesten tre søkjarar per studieplass ved Universitetet i Oslo, er det klart at det også i år blir kamp om plassane. Studentane må rekna med høge poenggrenser.

Publisert 2. sep. 2015 10:44

– Nå gir vi universitetene og høyskolene større innflytelse over hvilke kompetansekrav som skal stilles til stillinger og mer kontroll over bedømmingsprosessene ved opprykk til en høyere stilling, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Publisert 10. sep. 2015 12:06

– Eg er utruleg glad på vegner av Naturhistorisk museum. Dette blir eit kjempeløft for heile museet, seier museets prosjektleiar Finn Ervik, etter at det er klart at veksthuset på Tøyen skal prosjekterast på nytt av Statsbygg.

Publisert 27. sep. 2016 18:11

Frå nyttår vil Uniforum koma ut berre i nettutgåve. Det er klart etter at styret for avisa med 5 mot 1 stemme i dag stemte for å leggja ned papirutgåva frå årsskiftet.

Universitetsstyret ved  UiO er samla rundt eit langbord i Professorboligen
Publisert 14. feb. 2020 09:20

Etter over eitt år med diskusjonar, allmøte og seminar skal universitetsstyret i dag vedta Strategi 2030.  No handlar debatten om strategien skal vera med eller utan visjon.

Ei kvinne og tre menn står i giv akt før høyringa i Stortinget tar til.
Publisert 5. mars 2020 19:22

Fordyrande og meir byråkratisk.  Det var mellom orda som blei brukte då toppleiarar, fagforeiningsleiarar og studentleiarar på universiteta deltok i høyringa i Stortinget om moglege konsekvensar av at  alle bygningane og eigedomane til sektoren kan bli  overførte til Statsbygg.

En kvinne står med et rektorkjede rundt halsen
Publisert 11. jan. 2021 21:25

Styret ved UiT har ikke grunnlag for å kommentere eller spekulere i hva utfallet av granskningen av en sak ved UiB vil bli, skriver styreleder Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet. I dette innlegget forsvarer hun beslutningen om å tilsette Dag Rune Olsen som rektor. 

Ein mann og ei kvinne står i ein samtale
Publisert 27. mars 2021 04:30

– Eg synest ein har vore til dels litt hard i argumentasjonen her, kanskje i overkant hard for dei som har lagt ned mykje arbeid i å bidra her. Det seier UiO-rektor Svein Stølen om kritikken av dei nydesigna nettsidene. Kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné lovar at det kjem endringar og at nettsida skal utviklast vidare.

Publisert 19. mai 2014 12:52

Etter mitt syn blir utestengelsen av Ruth V. Fjeld skjult bak en formell beskrivelse som ikke har noe med virkeligheten å gjøre, skriver Heidi Stakset.

Publisert 29. apr. 2014 10:15

Magasinet (Apollon, red. merknad)  har viet sin nyeste utgave til NHMs 200-årsjubileum, med mange gode artikler. Men utgaven blir dessverre stygt skjemmet av redaktørens leder, som er preget av feilaktige påstander.

Publisert 9. sep. 2014 10:11

Det er altså ILS som hele tiden har hatt hånd om Pisa. De var med på å skape Pisa-sjokket, da norsk skole i 2001 fikk dommen "skoletaper", skriver Svein Sjøberg .

Publisert 5. sep. 2001 13:27

Studentane kjem å aksjonera under det ekstraordinære møtet i Kollegierådet fredag 7. september. Årsaka er at dei fryktar at dei vitskapleg tilsette vil prøva å hindra at universitetsdirektøren sitt framlegg til endring av samansetjinga av Kollegiet blir vedtatt, fortel Morten Rand-Hendriksen og Ingvild Nyquist Borgeraas, som representerer studentane i Kollegiet.

Publisert 26. sep. 2001 16:07

Rektorkandidatane Arild Underdal og Eivind Osnes avslørte lite om kva dei ville gjera som rektor ved Universitetet i Oslo under valdebatten måndag 24. september. Dei 200 personane som hadde møtt fram i Georg Sverdrups hus, fekk heller ikkje noko klart bilete av kva som var dei viktigaste skilnadane mellom dei to kandidatane.

Publisert 19. sep. 2001 10:51

- Alle som er knytte til Universitetet i Oslo på ein eller annan måte kan stemma under rektorvalet 8. oktober. Men dei samla stemmene til dei vitskapleg tilsette vil telja meir enn dei samla stemmene til studentane, medan studentane sine stemmer til saman vil telja meir enn stemmene til dei teknisk/administrativt tilsette.

Publisert 26. aug. 2003 09:40

Arbeidernes kommunistparti (AKP) trekker trusselen om å gå til rettssak mot professor Bernt Hagtvet, melder NTB. - AKP går ikke til rettssak. Men Hagtvet er ikke rakrygget nok til å beklage at han har spredd disse grove og usanne påstandene, uttaler AKP-leder Jorun Gulbrandsen i en pressemelding.

Publisert 8. aug. 2003 14:08

7090 personar har takka ja til dei 6397 studieplassane ved UiO dette haustsemesteret. Det går fram av dei siste tala frå Samordna opptak. - Dette viser at studieprogramma våre er attraktive, seier studiedirektør Toril Johansson til Uniforum.

Publisert 22. aug. 2007 14:26

Den internasjonale sommarskulen kan i løpet av hausten bli nøydd til å flytta til Veglaboratoriet. - Me håpar at det kan finnast andre mellombelse løysingar, slik at me ikkje må flytta til Veglaboratoriet, seier direktør Einar Vannebo.

Publisert 10. sep. 2015 16:02

–Veksthuset vil bli eit svært godt prosjekt for både byen og nasjonen. Me er kjempeglade for at forprosjektet kan koma i gang, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen til Uniforum.

En debatt mellom flere personer i Stortinget
Publisert 28. mai 2021 13:38

Studentdemokrati og midlertidighet i akademia ble også diskutert da Stortinget skulle behandle ny lov om universitet og høyskoler. 

Publisert 3. sep. 2014 14:30

I stedet for å nedvurdere Sjøbergs innsats, burde ILS være stolt over å ha en kritisk venn og akademisk utfordrer i sin midte, skriver professor Birgit Brock-Utne.

Publisert 12. juni 2014 10:16

Universitetsstyret hadde ikke kompetanse til å vedta at det ikke skal holdes nyvalg. En slik innholdsmangel må føre til at vedtaket er ugyldig, skriver jusprofessor Anne Robberstad.

Publisert 20. aug. 2003 11:52

30 professorer har ført i pennen et opprop som advarer mot å styre universitetene etter markedsprinsipper. Til nå har mer enn 2500 personer fra hele landet skrevet under.

Publisert 11. nov. 2016 09:49

Ingen motkandidatar har meldt seg, og Dag Rune Olsen kan bli einaste kandidat i rektorvalet.

Publisert 21. nov. 2016 05:00

I dag blir den nye universitetsalliansen The Guild lansert i Brussel. Universitetet i Oslo er mellom dei 17 medlemane, og Ole Petter Ottersen er styreleiar.