Nettsider med emneord «Universitetspolitikk» - Side 6

Publisert 9. aug. 2013 09:23

Prorektor Ruth Vatvedt Fjeld og viserektor Knut Fægri er dei nye ansikta i rektoratet til Ole Petter Ottersen. Denne veka inntok dei 9. etasje i Lucy Smiths hus.

Publisert 28. apr. 2015 15:28

De gamle og de nye universitetene viste fram full splittelse om modell for finansiering av høyere utdanning under dagens høring om struktur på Stortinget.

Publisert 21. mai 2015 05:00

Det blei mykje bråk etter at Aarhus Universitet fusjonerte med fire mindre institusjonar i 2007. – Den største feilen me gjorde, var å sentralisera administrasjonen, seier dagens rektor Brian Bech Nielsen.

Publisert 6. des. 2016 09:00

For første gong i historia overfører Uniforum eit møte i Universitetsstyret på direkten. Det skjer tysdag 6. januar frå klokka 10.00 til 17.00.   Du kan høyra heile møtet frå Professorboligen i sentrum her i Uniforum.

Publisert 14. des. 2016 14:31

Verken NTNU-valgte Blackboard eller Itslearning nådde opp blant topp tre når Uninett  denne måneden valgte felles e-læringsplattform for 20 universiteter og høyskoler.

Publisert 22. mars 2018 13:08

Fredag 23. mars legg ministrane Jan Tore Sanner, Iselin Nybø og Siv Jensen fram lovforslag om eit nasjonalt forbod mot ansiktsdekkande plagg i barnehagar og utdanningsstadar.

Eit møte med 11 deltakara samla rundt eit bord i Professorboligen
Publisert 23. apr. 2020 13:20

I dag skal universitetstyret ved Universitetet i Oslo for første gong ha eit digital seminar. Temaet er framtidas styringspolitikk for statlege universitet og høgskular.

Publisert 26. feb. 2008 14:31

- No må UiO ta mobbing på alvor. Difor bør universitetsleiinga leggja til rette for tiltak som kan betra arbeidsmiljøet ved heile universitetet. Det seier tillitsvalde for dei fire største fagforeiningane i ein kommentar til undersøkinga som viser at 12,5 prosent av dei HF-tilsette føler seg mobba. Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe lovar at det etter kvart skal setjast i gang liknande undersøkingar på heile UiO.

Publisert 4. feb. 2008 11:16

Opning av den nyrestaurerte Universitetets Aula og rockekonsert på Rådhusplassen. Det er berre litt av det som skal skje når UiO markerer 200-årsjubileet sitt i 2011. Førebuinga og jubileet vil kosta 24 millionar kroner.

Publisert 6. feb. 2008 14:04

UiO har tapt en arbeidskonflikt med en tidligere midlertidig ansatt ved Kulturhistorisk museum. Vedkommende stevnet i juni 2007 Kunnskapsdepartementet for brudd på tjenestemannslovens paragraf 10 om stillingsvern etter mer enn fire år i midlertidige stillinger og engasjementer.

Publisert 25. feb. 2008 16:15

Universitetsstyret byrjar diskusjonen om innhaldet i rapporten frå Stjernø-utvalet i møtet i morgon, tysdag 26. februar. Styret skal også godkjenna UiOs rekneskap for 2007.

Publisert 8. des. 2011 15:50

Digitale eksamenar og mindre bruk av papir kan spara både tid og pengar for UiO. Det meiner Ingar Pettersen som leier prosjektet Internt handlingsrom.

Publisert 30. nov. 2011 16:11

Forskarar arbeider i gjennomsnitt 47,6 timar i veka. Menn arbeider ein time meir enn kvinner. Det viser ei undersøking Arbeidsforskingsinstituttet har gjort for Kunnskapsdepartementet.

Publisert 1. des. 2011 17:40

Hvis man skal løse de globale utfordringene må undervisningen få en høyere status, mener Geoffrey Boulton. – Jeg har mine tvil om universitetene forstår sin viktigste samfunnsrolle, sier professoren.  

Publisert 6. des. 2011 15:54

UiO krev at regjeringa løyver 100 millionar kroner i året til rehabilitering av bygningar frå 2013 til og med 2015. Det første året skal pengane brukast på Zoologisk museum og Geologisk museum på Tøyen.

Publisert 11. aug. 2015 15:55

Styra ved universiteta og høgskulane må stå fritt til sjølve å velja ein styringsmodell med vald eller tilsett rektor. Det vedtok eit samla universitetsstyre ved UiO på eit ekstraordinært møte måndag kveld.

Publisert 1. sep. 2015 11:01

Det nytilsatte rektoratet ved Høgskolen i Oslo og Akershus koster mer enn det gamle valgte. Best lønnet blant rektorene ved de største institusjonene er valgt rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen.

Publisert 9. sep. 2015 11:20

HF-dekan Arne Bugge Amundsen var ikkje inhabil då teatervitskap blei lagt ned som fag ved Det humanistiske fakultetet på UiO i 2014. Det er konklusjonen frå Kunnskapsdepartementet.

Publisert 28. juni 2016 11:41

UiOs rektorat fortjener ikke ris, men stor ros for åpen selvransakelse. Det kreves for å videreutvikle et godt universitet som har klare ambisjoner om å bli enda bedre, skriver direktør Finn-Eirik Johansen og styreleder Svein Stølen i UiO: Livsvitenskap.

Publisert 20. okt. 2016 10:23

På styremøtet 18. oktober vedtok Universitetsstyret å stenge studenter ute fra en av de viktigste demokratiske prosessene på UiO: Valget av rektor, skriver Jonas Nilsen, medlem av Studentparlamentet for Grønn liste.

Publisert 26. apr. 2018 10:05

OsloMet- Storbyuniversitetet har brukt to millioner på å utvikle sin nye visuelle profil.

Publisert 11. sep. 2018 13:02

Færre studenter fullfører en grad i Norge enn i andre OECD-land. – Det er bekymringsverdig at såpass mange er innom høyere utdanning uten å ta en grad, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Publisert 29. okt. 2018 04:00

Universitetsavisa er tema på NTNU sitt styremøte denne uken. «Det som brukes av ressurser til et samarbeid med Khrono bør kanaliseres gjennom Universitetsavisa» skriver Redaksjonsrådet i sin rapport.

Fire kvinner og to menn sit i ein sofa og samtalar om innovasjon og forholdet mellom universitet og samfunnet
Publisert 7. jan. 2020 16:21

– Myten blant forskarar er at innovasjon er lineært. Forsking og innovasjon er ikkje tvillingar. Det sa Innovasjon Noreg-direktør Håkon Haugli i ein panelsamtale på Blindern i formiddag.