Nettsider med emneord «Universitetspolitikk» - Side 4

Publisert 7. nov. 2014 11:38

Jeg er fortørnet over at en professor som har bidratt til å legitimere ødeleggelse og tyveri av krigsherjede lands kulturarv; som har fortiet og fordreid informasjon til offentligheten og som har gjort sitt ytterste for å stoppe ubehagelig forskning, stiller som dekankandidat, skriver Christopher Prescott i dette tilsvaret.

Publisert 7. nov. 2014 18:25

Prescott sier at jeg reagerer med stillhet som strategi. Dette er ikke riktig. Med den veldige pressestøy han lager er han selvfølgelig ikke i stand til å høre min stemme, skriver Jens Braarvig i sitt tilsvar til Christopher Prescotts tilsvar til innlegget fra Antin Fougner Rydning og Gunvor Mejdell.

Publisert 21. nov. 2014 05:00

Me er heilt einige med Arne Selvik i at det ville vore langt betre for universitetsdemokratiet om endå fleire forskarar viste interesse for den interne politikken på eit universitet. Slik vil universitetsdemokratiet koma sterkare ut, skriv ansvarleg redaktør Martin Toft.

Publisert 1. des. 2014 11:55

I denne saka blir det no meir og meir påfallande at styret ved UiO ikkje har noka meining om framtida for språksamlingane, som universitetet framleis har det nasjonale ansvaret for, skriv Magnus Rindal.

Publisert 23. jan. 2015 15:53

Elbilordninga har dessverre ikkje slått an hos dei UiO-tilsette. Det er rart, for det er enkelt og miljøvennleg, samtidig som einingane ved Universitetet i Oslo vil spara utgifter til drosje og kjøregodtgjersle, skriv ansvarleg redaktør Martin Toft.

Publisert 12. feb. 2015 15:14

Språksamlingane kunne gjerne ha tenkt seg ei liknande støtte i offentlegheita frå leiinga på Universitetet i Oslo (UiO) til forsvar for formidling av norsk kultur- og språkhistorie, skriv Dagfinn Worren.

Publisert 13. mars 2015 14:48

Gjennom den «indremedisinske analysen» av UiO som desse gruppene skal utføra på vegner av Universitetsstyret, kan det koma fram gode forslag som kan gjera UiO til ein betre stad å vera for både forskarar, studentar og andre tilsette, skriv ansvarleg redaktør Martin Toft om oppfylginga  av rapporten til den internasjonale strategiske rådgjevingsgruppa (SAB) .

Publisert 14. apr. 2015 20:26

ILN-leiinga sitt framlegg inneber oppsplitting. Om språksamlingane går ein stad og ordbøkene ein annan, forsvinn samordninga, skriv forskar og redaktør i Norsk Ordbok, Oddrun Grønvik.

Publisert 22. mai 2015 20:43

Så UiO talar med to tunger. Har dei faktisk brukt eigne midlar på Norsk Ordbok-prosjektet, eller har dei ikkje? spør hovudredaktør Lars S. Vikør i dette innlegget.

Publisert 19. juni 2015 05:00

Det viktigaste tiltaket som kan setjast i verk for at valoppslutnaden på UiO skal bli større, er at alle dei tilsette  sine stemmer på UiO tel likt, meiner ansvarleg redaktør Martin Toft

Publisert 19. okt. 2015 05:00

Med aukande arbeidsløyse over heile landet bør regjeringa ikkje lenger sitja med hua i handa og sjå på at bygningar fell saman fordi ingen prøver å setja dei i stand etter kvart som forfallet blir større og større, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

Publisert 17. des. 2015 05:00

Med ei delvis samling på Gaustad vil det vera plass til både det nye, store sjukehuset og dei framtidige, planlagde universitetsbygningane, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

Publisert 28. jan. 2016 05:15

Det er bra at UiO tar konsekvensen av at pengane har runne altfor raskt ut til dette PR-byrået og difor vil lysa ut avtalen på nytt, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

Publisert 10. feb. 2016 13:30

Internasjonalt har de fleste universiteter på størrelse med UiO et fakultet for teknologi (eller Engineering), og det kan være grunn til å spørre hvorfor vi ikke har dette her, skriver Knut Bjørlykke.

Publisert 28. juni 2016 15:25

UiO åpner ikke pengesekken for kommunikasjonsbyråene, skriver kommunikasjonsdirektør Marina Tofting. UiO mottok aldri noen spørsmål og er dermed nektet samtidig imøtegåelse etter Vær varsom-plakaten, skriver hun.

Publisert 4. jan. 2018 14:35
Publisert 19. jan. 2018 12:14
Publisert 25. aug. 2010 10:31

Det er en fornærmelse mot de 1500 administrativt ansatte ved UiO å ta for gitt at de fullt ut identifiserer seg med universitetsdirektøren og den enøyde mål- og resultatstyringen av akademia.

Publisert 8. des. 2010 16:03

Benestads uttalelser kaster et klart lys over hans forhold til lojalitet, fantasi, fakta og fortrolighet.

Publisert 21. jan. 2010 13:39

Riksrevisjonen har pålagt universiteter og høyskoler å dokumentere ansattes overtidsarbeid for å kunne utbetale statlige midler. Det skal ikke innføres andre eller strengere regler i universitets- eller høyskolesektoren enn i resten av staten. Det er så enkelt som at heller ikke ansatte i universitets- og høyskolesektoren kan få utbetalt overtidsgodtgjøring uten at det formelle grunnlaget for dette er tilstede, skriver statsråd Tora Aasland.

Publisert 3. apr. 2009 11:04

Universitetsstyret 2009 og framover.

Publisert 1. juli 2010 11:56

Den 23. juni kommer Benjamin Endré Larsen med saftige karakteristikker av meg som ”trangsynt og etisk impotent”. Larsen er forfatter av NTLs oppfordring til akademisk boikott av Israel.

Publisert 1. sep. 2010 13:42

I forlengelsen av enhetlig ledelse er vi best tjent med også å forstå selve organisasjonen som enhetlig, og ikke som hierarkisk eller to-spors. Dette betyr for det første at universitetets daglige virksomhet driftes av de såkalt ”administrative”, som består av mange høykompetente personer – ved UiO også noen med doktorgrad.