Nettsider med emneord «Universitetspolitikk» - Side 3

Publisert 15. nov. 2005 14:25

Leder i valgstyret, Aanund Hylland, vil ikke kommentere professor Eivind Osnes' krav om omvalg til nytt universitetsstyre før klagen hans er behandlet i valgstyret. Men han mener at mange av punktene i Osnes sin kritikk er rettet til Informasjonsavdelingen ved Universitetet i Oslo.

Publisert 23. nov. 2005 13:43

Spørsmålet om utnevning av viserektor, skal avgjøres av rektor selv og ikke av styret. Det vedtok universitetsstyret på møtet 22. november.

Publisert 21. des. 2005 11:12

Den nye bygningen for kjemi og livsvitskapar i Gaustadbekkdalen skal først og fremst gi nye lokale til Kjemisk institutt, men det er sannsynleg at også Farmasøytisk institutt og Institutt for molekylær biovitskap skal inn i anlegget. Dessutan skal store deler av anlegget setjast av til mellombelse og delvis permanente forskingsgrupper. Det vedtok Universitetsstyret tysdag 20. desember.

Publisert 7. mars 2006 16:26

Det var Datatilsynet som i et brev datert 1. mars gjorde universitetsledelsen oppmerksom på at personnumre var blitt lagt ut på nettet. På universitetets nettsider blir UiO-ansatte oppfordret til å sjekke kontoutskrifter og kredittkortregninger.

Publisert 21. mars 2006 17:05

Fagleg sjølvstende, integritet og intellektuell fridom er grunnverdiar i UiOs virke og det skal reflekterast i personalpolitikken. Dette er eitt av punkta i verdigrunnlaget for personalpolitikken ved UiO. Framlegget til ny personalpolitikk blei vedtatt av eit samrøystes universitetsstyre tysdag 21. mars.

Publisert 1. mars 2006 13:22

Tove Kristin Karlsen er tilsett som ny assisterande universitetsdirektør etter Inger Stray Lien. Det vedtok Universitetsstyret i går, stadfestar rektor Geir Ellingsrud overfor Uniforum. Tove Kristin Karlsen er i dag direktør ved Noregs musikkhøgskule.

Publisert 24. mai 2006 15:46

Det blei likevel altså ingen storstreik i staten. Det stadfesta riksmeklingsmann Svein Longva onsdag 24. mai klokka 15.40. Partane hadde då gått med på ein avtale som gir dei dårlegast lønna eit tillegg på 9000 kroner. Avtalen gir ein lønnsauke på 2,9 prosent for dei som har lønnstrinn 42 til 74 og eit kronetillegg på 16 500 kroner for dei som har lønnstrinn 75 til 87.

Publisert 23. mai 2007 14:55

Rektor Jarle Aarbakke ved Universitetet i Tromsø er valgt til ny leder for Universitets- og høgskolerådet. Han vil overta vervet som styreleder fra rektor Gunnar Stave ved Høgskolen i Volda, 1. august 2007, melder UHR i ei pressemelding.

Publisert 18. juni 2008 12:27

Læringsmiljøprisen i år går til Masterprogrammet i International Community Health ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet. Det bestemte Universitetsstyret i går. Masterprogrammet får prisen blant annet for det gode miljøet som studenter og lærere skaper i fellesskap.

Publisert 17. des. 2008 13:31

Gjennomføringsplanane og heilskapsdokumentet for dei faglege prioriteringane blei vedtatt av Universitetsstyret i går. Det blei også forslaget om å sjå nærare på eit tettare samarbeid mellom kommersialiseringsaktørane Birkeland Innovasjon, Forskingsparken og Medinnova.

Publisert 24. juni 2009 09:45

Studentene har valgt Mari Olsen Mamre og Anders Venner Rindal inn i Universitetsstyret.

Publisert 28. jan. 2010 16:58

Flertallet i et utvalg foreslår å slå sammen Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Nesna. Utvalget mener det er nødvendig for å sikre utdanning og forskning i hele Nordland, skriver Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.  

Publisert 21. feb. 2011 15:44

Snøhetta-direktør Kjetil Trædal Thorsen (52) er  blitt nytt eksternt medlem i Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo.

Publisert 14. mars 2011 10:06

Nå er det 100 prosent sikkert at Rettsmedisinsk institutt blir flyttet fra Universitetet i Oslo til Nasjonalt folkehelseinstitutt. Det er klart etter at både Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet formelt har besluttet det, går det fram av en pressemelding.

Publisert 6. des. 2012 10:21

UiO avsluttar kontrakten med verdas største vaktselskap, G4S. Det stadfestar rektor Ole Petter Ottersen overfor Uniforum. Kontrakten vil dermed gå ut frå og med 1. juli 2013.

Publisert 15. nov. 2013 10:52

Studentane får ikkje økonomisk støtte i elleve månader, men berre i ti månader også neste år. Det stadfesta KrF-leiar Knut Arild Hareide då budsjettavtalen mellom regjeringa og Venstre og KrF blei presentert i formiddag.

Publisert 17. feb. 2014 15:50

Et rom- og funksjonsprogram for nytt veksthus på Tøyen er nå godkjent av styret for Naturhistorisk museum. Nå blir det sendt videre til Universitetsstyret ved UiO.

Publisert 22. jan. 2014 15:47

Sivilingeniør John Skogen er tilsett som ny eigedomsdirektør ved Universitetet i Oslo. Samtidig er siviløkonom Knut Riksen tilsett som direktør for Verksemds- og økonomistyring.

Publisert 7. mai 2014 15:44

Høgskolene produserer flere studiepoeng per student enn det universitetene gjør. NTNU har en knapp ledelse på universitetene i Bergen og Oslo.

Publisert 17. juni 2014 09:29

Det er ikkje naturleg for Universitetet i Oslo å ta ansvar for vidare drift og forvaltning av Norsk Ordbok når prosjektperioden er over 1. mars neste år. Det går fram av eit svar UiO har sendt til Kulturdepartementet.

Publisert 24. sep. 2014 12:53

Dei tilsette i Norsk Ordbok skal etter planen gå frå jobbane sine 31. desember. – Då blir me ikkje ferdige med det tolvte og siste bandet, seier prosjektdirektør Åse Wetås .

Publisert 10. okt. 2014 15:43

Både Arne Bugge Amundsen og Jens E. Braarvig  ynskjer å bli dekan på HF etter Trine Syvertsen. Valet blir avgjort den første veka i november.

Publisert 13. okt. 2014 11:12

I stedet for å møte NFRs policy og løfte fram Digital humaniora, går HFs ledelse motsatt vei og skyver ansvaret over på instituttene gjennom bestiller-utførermodellen, skriver Christian-Emil Ore, som er faglig leder for Enhet for digital dokumentasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier på UiO.

Publisert 7. nov. 2014 11:37

Angrepet kommer like etter at fristen for meningsutveksling om valget på fakultetets nettsider er gått ut, og valget faktisk er i gang, skriver professorene Antin Fougner Rydning (ILOS) og Gunvor Mejdell (IKOS).