Nettsider med emneord «Universitetspolitikk» - Side 10

Publisert 30. okt. 2007 15:31

Universitetet i Oslo, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo har undertegnet en samarbeidsavtale for styrking og profilering av hovedstadsområdet som forsknings- og utdanningsregion. - Vi har alle fire ting å tjene på å samarbeide, sier rektor Geir Ellingsrud ved UiO i ei felles pressemelding.

Publisert 3. nov. 2009 11:41

20 personer, deriblant universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og tidligere prorektor Haakon Benestad kalles inn som vitner når Arnved Nedkvitne i januar går til sak mot Staten ved Universitetet i Oslo.

Publisert 23. nov. 2009 16:02

– Å få eit stort nok økonomisk handlingsrom blir den største utfordringa for UiO dei neste ti åra. Det er både rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe einige om. – No ynskjer me innspel  til den strategiske planen frå 2010 til 2020 frå alle dei UiO-tilsette, seier dei.  

Publisert 26. juni 2013 15:53

Universitetsstyret anbefaler å starte et nytt veksthusprosjekt på Tøyen. Hvorvidt dette innebærer en ny arkitektkonkurranse, tar styret ikke stilling til.

Publisert 17. juni 2013 14:32

Jørn Braa, Kristin Braa og Sundeep Sahay ved Institutt for informatikk deler UiOs innovasjonspris for 2013 for å ha utviklet verdens beste helseinformasjonssystem. Medisinprofessor Pål Aukrust får forskingsprisen, pedagogikkprofessor Svein Sjøberg formidlingsprisen og kriminologiprofessor Liv Finstad får prisen for godt læringsmiljø, melder UiO.

Publisert 10. feb. 2014 11:49

Har kapitalen eit kvelande grep om forskinga i Noreg? Akademia-avtalen ved UiB var bakteppet då Studentersamfunnet arrangerte debatt.

Publisert 25. feb. 2014 14:53

Hordaland fylkeskommune har løyvd fem millionar kroner til besøkssenteret ved Baroniet Rosendal i Kvinnherad.  – Me er kjempeglade , seier styreleiar og assisterande universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen ved UiO til Uniforum.

Publisert 4. mai 2016 05:00

Norske universiteter og høgskoler har 5,8 milliarder kroner stående som ubrukte midler, og summen er økende.

Publisert 23. mai 2016 23:44

No er alle råtekstane til Norsk Ordbok og språksamlingane i Oslo pakka ned i kartongar. Det første flyttelasset gjekk frå Oslo til Bergen denne månaden.

Publisert 8. juni 2020 10:59

De går til frontalangrep på Kunnskapsdepartementets styring av UH-sektoren: NTNUs fire styrerepresentanter fra de ansatte blåser rent i hornet i dette intervjuet.

Publisert 19. sep. 2001 10:51

- Alle som er knytte til Universitetet i Oslo på ein eller annan måte kan stemma under rektorvalet 8. oktober. Men dei samla stemmene til dei vitskapleg tilsette vil telja meir enn dei samla stemmene til studentane, medan studentane sine stemmer til saman vil telja meir enn stemmene til dei teknisk/administrativt tilsette.

Publisert 20. aug. 2003 11:52

30 professorer har ført i pennen et opprop som advarer mot å styre universitetene etter markedsprinsipper. Til nå har mer enn 2500 personer fra hele landet skrevet under.

Publisert 12. aug. 2003 12:50

- Vi starter opp de nye studieprogrammene uten å ha de ressursene som skal til for å komme i mål med omleggingen til nye undervisnings- og læringsformer. Dette er studiereformens akilleshæl. For at reformen skal bli en kvalitetsreform, må også myndighetene yte sitt bidrag til prosjektet, sa rektor Arild Underdal i talen sin under velkomstseremonien for rundt 4000 frammøtte nye studenter på Universitetsplassen tirsdag 12. august 2003.

Publisert 11. okt. 2007 14:54

Kristin Bakken og John Peter Collett trenger ikke snakke lenge før de overbeviser godt om at de var verdige vinnere av Universitetet i Oslos årlige Velferdspris.

Publisert 5. juni 2013 10:22

Rane Willerslev slutter som direktør for Kulturhistorisk museum ved UiO.  Den 31. juli blir hans siste arbeidsdag på museet. Familiehensyn gjør at han velger å gå tilbake til sin stilling som professor i sosialantropologi ved Aarhus Universitet i Danmark, melder UiO.

Publisert 5. juni 2013 09:51

En samlet Kirke-, undervisnings- og forskningskomité (KUF) på Stortinget støtter regjeringens forslag om en langtidsplan for forskning. Opposisjonen krever at regjeringen organiserer et eget forskningspolitisk råd, ledet av statsministeren.

Publisert 4. juni 2013 16:40

Verdas største vaktselskap G4S får ikkje delta i den vidare konkurransen om vakttenester ved UiO. Grunngjevinga er at selskapet ikkje respekterer menneskerettane. G4S trugar med å klaga avgjerda inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Publisert 17. juni 2013 16:10

Sentraladministrasjonen får ein heilt ny organisasjonsmodell. Det er klart etter at Universitetsstyret i dag samrøystes vedtok å leggja ned fem av dagens avdelingar og oppretta fem nye einingar med nye namn.

Publisert 18. juni 2013 18:29

UiO skal bruka 100 millionar kroner til ulike naudsynte investeringar og 100 millionar på innkjøp av vitskapleg utstyr. Ein stor del av pengane skal brukast til vedlikehald og restaurering av bygningar, bestemte Universitetsstyret denne veka.

Publisert 28. jan. 2014 13:07

Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken går fra sin åremålsstilling fem år før perioden utløper.

Publisert 28. jan. 2014 16:53

Hvorfor når ikke norske universiteter opp i internasjonale rangeringer som Times og Shanghai? Nå vil Kunnskapsdepartementet ha forskningsbaserte svar og forslag til tiltak, melder På Høyden.

Publisert 4. feb. 2014 15:24

Hele 31 tverrfaglige arkitekt- og ingeniørgrupper har søkt om å få delta i den tverrfaglige plan- og designkonkurransen for det planlagte livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo. Fristen gikk ut 31. januar.

Mange folk er samla rundt eit møtebord
Publisert 21. juni 2022 15:58

UiO:Demokrati og UiO:Energi og miljø får pengar til ytterlegare satsing i 2023 slik at kvar av forskingsprosjekta får 20 millionar kvar.  Det er klart etter at Universitetsstyret vedtok forslaget til stipulert budsjett for 2023 i dag. 

Publisert 30. jan. 2013 15:41

Det må diverre seiast at dei gode løysingane har late venta på seg for det berørte forskingsmiljøet: Språksamlingane ved UiO, skriv Oddrun Grønvik , hovudredaktør Norsk Ordbok 2014.

Publisert 14. mai 2013 23:19

Å gå over til Outlook utgjør et alvorlig angrep på universitetets frihet og uavhengighet, og den “forklaringen” som har blitt gitt, gir grunn til bekymring, skriver Diana Santos.