Nettsider med emneord «Universitetspolitikk» - Side 10

To menn og to kvinner på eit møterom i Lucy Smiths hus
Publisert 9. sep. 2020 10:01

Status for Livsvitskapsbygget og UiOs arbeid med koronaviruset er to av sakene Universitetsstyret blir orienterte om i dag.  Det digitale møtet startar klokka 10.00 og vert også strøymd over nettet. 

To personar og ei anleggsmaskin er i aktivitet på tomta til Livsvitskapsbygget
Publisert 11. sep. 2020 17:27

Oppdaterte utrekningar syner at kostnadsramma for det nye Livsvitskapsbygget vil sprekka med meir enn 1 milliard kroner. Det opplyser universitetsdirektør Arne Benjaminsen. UiO håpar regjeringa vil gi dei den ekstra milliarden.

Ein mann gratulerer ein annan mann i Universitetets aula
Publisert 22. apr. 2021 15:15

Om stemmene til alle dei tilsette får telja likt, vil prinsippet om “ein person ei stemme” få eit gjennomslag på UiO og dei andre institusjonane som framleis har vald rektor. Det kan føra til auka valdeltaking ved rektorval,  skriv Uniforum-redaktør Martin Toft. 

En mann med jakke står og snakker
Publisert 14. okt. 2021 10:03

Aftenposten har fått bekreftet at Ola Borten Moe blir ny forsknings- og utdanningsminister.

Publisert 22. aug. 2007 15:55

Statsminister Jens Stoltenberg lovte ikke mer penger til universitets- og høyskolesektoren da han i går hadde samtaler med rektor Geir Ellingsrud på Blindern. Men Stoltenberg var svært interessert i å høre om hvordan Kvalitetsreformen har virket på UiO. Ellingsrud tok opp problemet med lite sammenhengende tid til forskning.

Publisert 23. aug. 2007 09:08

- UiO har valt å velja rektor og eg ser ingen grunn til å ha det annleis. På den måten får både dei tilsette og studentane direkte påverknadskraft, og den som blir vald til rektor får større legitimitet. Det seier nytilsett universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe .

Publisert 17. aug. 2007 13:57

- Fleire røyster må delta i debatten rundt framlegget til ein allmennkringkastingsplakat for NRK. Difor inviterer Vox Publica studentar og tilsette ved UiO til å senda inn debattinnlegg, seier prosjektleiar Olav Øvrebø i nettmagasinet til Uniforum.

Publisert 17. apr. 2013 13:27

Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken sa nei til meiningsmåling før rektorvalet i Bergen. – Eg ser ingen grunn til å ikkje ha det, seier professor Frank Aarebrot. I dag går startskotet for rektorvalet i Bergen. Kandidatar er Kuvvet Atakan og Dag Rune Olsen.

Publisert 18. apr. 2013 10:29

Rektor Ole Petter Ottersen blir sitjande i fire år til etter at han fekk 71 prosent av stemmene under rektorvalet på UiO. Valresultatet blei kunngjort klokka 12.45 i dag. Motkandidat Torkil Vederhus fekk 29 prosent av stemmene.

Publisert 19. okt. 2015 16:38

Det nye byrådet vil ha Oslo som kunnskapshovedstad, utvikle studentmodell à la Trondheim og støtter ambisjonen til Høgskolen i Oslo og Akershus om å bli universitet.

Publisert 26. okt. 2015 09:20

Nokut vurderer om de kan ha tillit til utdanningsdokumenter fra Syria. Blir svaret nei risikerer syriske flyktninger å havne i årelang kø for å få godkjent utdannelsen fra hjemlandet.

Publisert 2. aug. 2016 10:06

Hamideh Kaffash er tilbake på NTNU. Aller helst vil hun bare konsentrere seg om forskningen, men hun står klar til å hjelpe iranske studenter i trøbbel med norske myndigheter.

Publisert 6. juni 2003 14:39

Universitetssdirektør Tor Saglie vil halda fram med todelt leiing på institusjonsnivå ved UiO. Det vil seia at det framleis vil vera ei administrativ og ei politisk valt linje i universitetsleiinga. Det går fram av avgjerdsnotatet som universitetsdirektøren legg fram for Universitetsstyret 10. juni.

Publisert 11. juni 2003 11:26

No vil det løna seg også økonomisk for ein forskar å få ein artikkel publisert i eit vitskapleg tidsskrift. Styret vedtok tysdag 10. juni å innføra ein finansieringskomponent med grunnlag i publisering i vitskaplege publikasjonar. I første omgang vil mellom 10 og 15 millionar kroner bli løyvde til formålet frå neste år.

Publisert 10. aug. 2007 09:29

Høgskolen i Agder vil i statsråd i dag få status som universitet med virkning fra 1. september. - Opprettelsen av Universitetet i Agder markerer en viktig begivenhet både for Agderfylkene og for landet. Dette viser at utbyggingen av høyere utdanning i regionene kan dokumentere høy faglig kvalitet så vel innen forskning som undervisning, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i ei pressemelding.

Publisert 23. sep. 2009 14:23

– Forskingsmeldinga ”Klima for forsking” må få ein oppfylgingsplan for finansiering. Viss ikkje blir den ståande som ein skamplett, meiner UiO-rektor Ole Petter Ottersen. Han støttar også kravet om at Jens Stoltenbergs nye regjering må gi ein eigen kunnskapsmilliard til forsking og høgare utdanning.  

Publisert 1. sep. 2011 10:27

Psykologiprofessor Fanny Duckert blir ny dekan på SV-fakultetet etter Knut Heidar. Sist gong fakultetet skulle ha dekan, melde ho seg på, men blei ikkje nominert. – Denne gongen har prosessen vore langt meir ryddig, seier ho til Uniforum.

Publisert 24. sep. 2003 12:40

Over 4300 universitets- og høgskoleansatte har skrevet under på et opprop mot økt markedsstyring. Underskriftene ble overlevert statsråd Kristin Clemet onsdag 24. september, dagen etter at Ryssdal-utvalget leverte sin innstilling. Overleveringen ble foretatt av professorene Geir Ellingsrud, Astrid Nøklebye Heiberg, Henning Jakhelln og Ole Didrik Lærum.

Publisert 24. sep. 2003 10:44

- For den enkelte institusjon verkar prosjektet med sjølveigande institusjonar risikabelt så lenge dei økonomiske konsekvensane - blant anna oppsettet av opningsbalansen - ikkje er avklart, seier Arild Underdal i ein kommentar til fleirtalsinnstillinga frå Ryssdalutvalet.

Publisert 23. sep. 2003 15:38

Universiteta og høgskulane bør bli sjølveigande institusjonar med eit styre med eksternt fleirtal som tilset ein rektor som også skal vera den øvste administrative leiaren for institusjonen. Det foreslår fleirtalet i Ryssdal-utvalet, som i dag overrekte forslaget sitt til ny lov om universitet og høgskular til utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet.

Publisert 8. okt. 2003 12:59

Universitetet i Oslo får ei tildeling på 111 millionar kroner til endeleg gjennomføring av Kvalitetsreforma. - Me er svært glade for at regjeringa har fylgd opp studiereforma med så store løyvingar. Viss denne løyvinga blir vedtatt av Stortinget vil den økonomiske situasjonen for UiO vera betre enn det me hadde frykta på førehand, seier rektor Arild Underdal i ein kommentar til Uniforum.

Publisert 19. okt. 2007 18:20

- Jeg er veldig fornøyd med oppdelingen av Kunnskapsdepartementet. Ett av problemene har vært at dette departementet har hatt en for stor portefølje. To likestilte statsråder vil kunne dekke dette brede ansvarsområdet bedre, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Geir Ellingsrud, i en kommentar til omkalfatringene i regjeringen 18. oktober.

Publisert 25. okt. 2007 10:10

Nytt av høsten er at alle ansatte ved Universitetet i Oslo kan få fri én time i uka for å trene i SiOs treningsanlegg. Ansatte som har lyst til å ta en time fri fra jobben for å trene gratis i SiOs anlegg, kan velge mellom tre ulike dager og steder. De som vil kan dermed få oppfylt ønsket om å svømme på jobben.

Publisert 5. okt. 2007 16:39

Avgjørelsen om framtidig organisering og lokalisering av Norges veterinærhøgskole var ventet å være del av forslaget til statsbudsjett for 2008. Slik gikk det ikke. - En håpløs beskjed, vi hadde ventet å få svar i dag, sier en skuffet rektor Lars Moe.

Publisert 13. mai 2013 12:45

Prorektor Inga Bostad blir ny direktør for Norsk senter for menneskerettigher ved UiO. Når hun tiltrer 1. januar 2014, overtar hun etter Nils A. Butenschøn.