Nettsider med emneord «Universitetspolitikk» - Side 8

En mann står ute med en stor bygning i bakgrunnen
Publisert 29. mai 2020 16:10

Arealnormer og kostnader er en vesentlig del av bakgrunnen for valg av løsninger i alle universitetets bygg. Det handler implisitt om vår faglige virksomhet både direkte og indirekte, skriver UiO-rektor Svein Stølen. 

Publisert 26. mai 2020 16:39

Ap, Sp og Frp bør justere forslaget om et nytt finansieringssystem for universiter og høyskoler, mener Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

Publisert 25. mai 2020 21:05

Det blir 170 nye studieplassar i realfag og 20 nye i medisin på Universitetet i Oslo til hausten. I tillegg får UiO 19 nye rekrutteringsstillingar. 

Ein mann snakkar medan han gestikulerer med hendene
Publisert 22. mai 2020 15:03

– Me har framleis ikkje bestemt oss for om Noregs idrettshøgskule skal overførast til Statens husleigeordning og forvaltast av Statsbygg. Det seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim.

Publisert 19. mai 2020 14:28

– Det kom heilt ut av det blå at regjeringa har sett Noregs idrettshøgskule utanfor. Det seier rektor Lars Tore Ronglan som er svært skuffa over at det er den einaste institusjonen som  truleg må overlata forvaltningsansvaret for bygningane sine til Statsbygg. 

Publisert 19. mai 2020 10:30

Regjeringa legger bort forslaget om å overføre forvaltningsansvaret for statens eiendommer ved NMBU, UiB, UiO, UiT og NTNU til Statsbygg.

– Vi kan feire i dag, sier UiO-rektor Svein Stølen til Uniforum. 

Ei kvinne og tre menn står framfor eit bord
Publisert 18. mai 2020 17:55

Kjem stortingsfleirtalet til å røysta for eit Dokument 8-forslag frå Senterpartiet om å lata dei sjølvforvaltande universiteta framleis få eiga bygningane og eigedomane sine? Truleg ikkje, men det endelege svaret får me i Stortinget i morgon.

Flere personer sitter langs et bord under en høring i Stortinget
Publisert 17. mai 2020 19:24

Regjeringen ønsker i en områdegjennomgang at Statsbygg skal forvalte universitetenes og høyskolenes bygg og eiendommer. Det er en lite gjennomtenkt plan, som vil få svært uheldige konsekvenser for forskning, undervisning og næringsutvikling, skriver UiO-rektor Svein Stølen. 

Publisert 15. mai 2020 04:30

Universitetet i Oslo skal føra vidare forskingssatsinga på livsvitskap fram til 2025. Det vedtok universitetsstyret 5. mai. UiO:Livsvitskap får også god karakter i ei fersk internasjonal evaluering.

Medlemar i universitetsstyret og andre UiO-tilsette er på møte på Zoom
Publisert 14. mai 2020 17:39

UiO ynskjer ei formålsorientert styring av universiteta og høgskulane. Den skal ha akademisk fridom og institusjonell autonomi som fundament.

Publisert 13. mai 2020 13:45

UiO ynskjer ei formålsorientert styring av universitets- og høgskulesektoren med akademisk fridom og institusjonell autonomi som fundamentet dei kviler på. Det kjem fram i forslaget til innspel frå UiO til stortingsmelding om styringspolitikk for sektoren.

Ein mann står framfor ein stol og støttar seg med hendene på rygglenet
Publisert 11. mai 2020 16:50

Internasjonale studentar på UiO som har mista deltidsjobben sin, kan no søkja om eit stipend på 10 000 kroner som skal dekkja husleige og mat.

En kvinne og en mann står foran Fysikkbygningen på Blindern
Publisert 11. mai 2020 12:39

Vi ser frem til oppgaven som nytt dekanat ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, skriver Solveig Kristensen og Bjørn Jamtveit, som fra neste år blir henholdsvis dekan og prodekan.

Publisert 6. mai 2020 17:35

Regjeringa aukar talet på studieplassar med 4000. Det melder Aftenposten som viser til ein lekkasje frå innhaldet i revidert nasjonalbudsjett. UiO-rektor Svein Stølen er vonbroten over at det ikkje blir fleire studieplassar i humaniora og samfunnsvitskap.

Publisert 5. mai 2020 09:55

Både dei økonomiske konsekvensane av koronaepidemien og masterplan for IT er mellom sakene som universitetsstyret skal handsama på det digitale møtet no klokka 10.00.  

Medlemane i universitetetsstyret på UiO sit samla rundt eit bord i Professorboligen i sentrum.
Publisert 4. mai 2020 11:54

Konsekvensar av koronaepidemien, vidare satsing på livsvitskap og informasjonssikring og personvern. Det er mellom sakene som universitetsstyret får på bordet tysdag 5. mai.

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen på Frederikkeplassen på Blindern
Publisert 30. apr. 2020 13:08

Universitetsdirektøren har satt i gang et arbeid for å få oversikt over konsekvensene av smittevernstiltakene for Universitetet i Oslo

Eit møte med 11 deltakara samla rundt eit bord i Professorboligen
Publisert 23. apr. 2020 13:20

I dag skal universitetstyret ved Universitetet i Oslo for første gong ha eit digital seminar. Temaet er framtidas styringspolitikk for statlege universitet og høgskular.

Publisert 22. apr. 2020 05:30

Universitetet i Oslo får god karakter for informasjonssikring og personvern. Universitetet vert samtidig oppmoda til å ha jamleg oppfylging av tenesteeverandørar som det har ein avtale om databehandling med. Det er konklusjonen frå statseininga Unit.

Publisert 17. apr. 2020 12:00

Første fase av en intens digital dugnad er over. Nå er tiden kommet for å lære av erfaringene, skriver prorektor Gro Bjørnerud Mo og rektor Svein Stølen.

Publisert 26. mars 2020 09:38

Statsråd Henrik Asheim lover å legge fram forslag for Stortinget for å hjelpe studenter som får problemer fordi de har mistet deltidsjobbene sine.