Nettsider med emneord «Universitetspolitikk» - Side 6

En mann med briller sitter på lesesalen
Publisert 25. jan. 2021 04:30

En eventuell nyvalgt rektor på UiO vil få presserende utfordringer i sitt forsvar av den faglige kvaliteten. Mestring av byråkratiseringa vil bli den viktigste interne oppgaven, skriver Arnved Nedkvitne i dette innlegget.

En kvinne står og holder en tale
Publisert 12. jan. 2021 15:47

– Det er viktig å huske på at Norge ikke skal være konkurransedyktig på å være billigst, men vi skal være konkurransedyktig på å være smartest. Det var budskapet statsminister Erna Solberg kom med på kontakt-konferansen om forskning og høyere utdanning i dag.

En mann i dress sitter i en stol og snakker
Publisert 12. jan. 2021 12:28

- Vi må gjøre det enklere for familiefaren med boliglån og stasjonsvogn i distrikts-Norge å fylle på kompetansen sin, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Regjeringen skal nå legge fram en strategi for desentralisert og fleksibel utdanning. 

En kvinne står med et rektorkjede rundt halsen
Publisert 11. jan. 2021 21:25

Styret ved UiT har ikke grunnlag for å kommentere eller spekulere i hva utfallet av granskningen av en sak ved UiB vil bli, skriver styreleder Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet. I dette innlegget forsvarer hun beslutningen om å tilsette Dag Rune Olsen som rektor. 

Ein ståande mann tar ordet i ein debatt
Publisert 11. jan. 2021 14:07

Dersom resultatet av rapporten frå den eksterne granskinga av Dag Rune Olsen endar me at han ikkje begynner i stillinga som rektor, bør styret for Universitetet i Tromsø tilby stillinga til den som var innstilt som nummer 2. Det meiner tidlegare rektor ved Universitetet i Tromsø, Jarle Aarbakke.

Publisert 8. jan. 2021 12:10

Me håpar og trur at det blir eit godt og spennande rektorval med fleire kandidatar. Det vil vera bra for både alle tilsette og alle studentar og ikkje minst for å halda liv i universitetsdemokratiet, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

En mann med briller og slip og dressjakke står foran UiBs administrasjonsbygning
Publisert 3. jan. 2021 20:47

I morgen klokken 12.00 går Dag Rune Olsen av som rektor ved Universitetet i Bergen, et halvt år før tiden.   Grunnen er at han er formelt tilsatt som rektor ved Universitetet i Tromsø. 

Ein bygning i Botanisk hage
Publisert 8. des. 2020 16:03

Staten får 18,1 millionar kroner inn i meirverdiavgift for Klimahuset ved Naturhistorisk museum Det er klart etter at Universitetsstyret i dag vedtok dette. 

Portrett av ei kvinne i eit uteområde
Publisert 8. des. 2020 11:56

Brit Lisa Skjelkvåle får stillinga som museumsdirektør for Naturhistorisk museum på Tøyen. Det bestemte Universitetsstyret i dag. 

Museumsbygninger i Naturhistorisk museum
Publisert 7. des. 2020 05:30

I morgon vert namnet på den nye direktøren for Naturhistorisk museum kjent. Då bestemmer Universitetsstyret formelt kven som får jobben. Også Klimaplanen og årsplanen for 2021-23 skal opp på møtet.

Publisert 17. nov. 2020 11:56

– Dette er verkeleg ein god dag. Det seier rektor Svein Stølen etter å ha fått nyhendet om at regjeringa går inn for at UiO og Oslo universitetssjukehus kan dela areala i Livsvitskapsbygget.

Eit tomt for Livsvitskapsbygget er under bygging
Publisert 17. nov. 2020 09:46

No tek regjeringa sikte på å få Oslo universitetssjukehus inn i delar av det planlagte Livsvitskapsbygget. Planen er å leggje Klinikk for laboratoriemedisin til livsvitskapsbygget, og til eit tilbygg

En mann sitter i en stol og bruker hendene for å understreke det han sier
Publisert 28. okt. 2020 16:02

Kunnskapsdepartementet innfører en grense på fem prosent for hvor mye penger statlige universiteter og høyskoler kan ha på bok uten å ha en plan for hva de skal brukes til. I fjor hadde de 2,5 milliarder på bok før årsskiftet.

Publisert 21. okt. 2020 12:01

NTNU har benyttet seg av to ulike advokatbyråer i forbindelse med saken mot Øyvind Eikrem.

Publisert 19. okt. 2020 05:00

Odontologi og dei to universitetsmusea  vil truleg få eit samla inntektstap på 66,4 millionar kroner i 2020. 13 millionar må dei betala sjølve, medan UiO legg ut resten av pengane.

Publisert 7. okt. 2020 14:34

Rektor Svein Stølen er skuffa over at regjeringa vil fjerna gåverforsterkingsordninga og halda fram med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma.  – Dette går utover fagleg aktivitet, slår han fast.

En mann står midt i en gate
Publisert 7. okt. 2020 14:10

Regjeringen foreslår å bygge 1650 studentboliger i 2021. – Jeg blir opprørt over forslaget, sier Andreas Trohjell, leder for Norsk studentorganisasjon. 

Eit stort murhus med blå himmel
Publisert 7. okt. 2020 10:26

Livsvitskapsbygget vil få ei løyving på 1,4 milliardar kroner i 2021, medan Vikingtidsmuseet får 110 millionar kroner. Desse store UiO- prosjekta er blant dei  som er med i regjeringas forslag til statsbudsjett for 2021.

Ein mann viser ein annan mann laboratoriearbeidet sitt.
Publisert 6. okt. 2020 10:29

Sju universitet og høgskular får 70 millionar kroner til betre undervisning. 10 millionar går til to prosjekt på Universitetet i Oslo. 

Ein mann med paraply står framfor Domus Media i sentrum
Publisert 5. okt. 2020 04:30

Vi må også søke å gi våre egne kandidater kompetanse som gjør at de kan konkurrere om faste undervisnings- og forskerstillinger. Det skriver UiO-rektor Svein Stølen i et svar til Mariel Aguilar-Støen. 

Portrett av ei kvinne
Publisert 4. okt. 2020 14:18

Arbeidarpartiet må skrota ABE-reforma om dei overtar regjeringsmakta etter Stortingsvalet neste år. Det føreslår eit utval som nyleg la fram ein ny strategi for høgare utdanning og forsking. Forslaget får støtte frå partileiar Jonas Gahr Støre.

Publisert 30. sep. 2020 11:08