Nettsider med emneord «Universitetspolitikk» - Side 4

Publisert 11. okt. 2021 15:27

Camilla Stoltenberg søkte jobben som rektor ved NTNU i 2019. Stoltenberg fikk navnet unntatt offentlighet. Hun var med i finaleheatet, men trakk søknaden i siste runde.

Publisert 5. okt. 2021 09:41
Ein mann med slips står og talar frå ein talarstol.
Publisert 5. okt. 2021 04:30

Det einaste ABE-reforma har tent til, er å visa at den avtrappande regjeringa ikkje har hatt tillit til dei som jobbar i det offentlege.

En mann i hvit frakk står inne i en klinikk
Publisert 30. sep. 2021 12:03

Pål Barkvoll (62) er blant de 13 søkerne til stillingen som rektor ved OsloMet. Han har tidligere bak seg åtte år i dekanstolen på odontologi ved UiO. 

Publisert 28. sep. 2021 13:19

No har partane i arbeidslivet, dei frivillige organisasjonane, Universitets- og høgskulerådet og Kunnskapsdepartementet  underskrive ein avtale om arbeidslivsrelevvans.  Målet er å få til betre samanheng mellom det studentane lærer og det som skjer i arbeidslivet. 

Publisert 28. sep. 2021 05:00

Qaisar Farooq Akram kom inn i universitetsstyret som vararepresentant i 2013. Nå er han i gang med sin andre periode som eksternt styremedlem. – Det har skjedd mye på disse åtte årene, slår han fast.

Portrett  av ei kvinne
Publisert 21. sep. 2021 04:30

– Det er ein spennande jobb. Slik forklarar Ingrid Sogner kvifor ho søkte og fekk jobben som forskings- og innovasjonsdirektør på UiO.  

En mann står og fekter med hendene
Publisert 21. sep. 2021 00:05

Institusjonene kan velge om betalingsstudier skal finansieres med inntil 25 prosent egenbetaling eller med 100 prosent egenbetaling. Statsråd Henrik Asheim mener det ikke rokker ved gratisprinsippet. 

Ein mann og  to kvinner står i eit møtelokale
Publisert 15. sep. 2021 12:47

– For å nå ambisjonane må me jobba for at finansieringa ikkje svekkjer oss. Det er UiO-rektor Svein Stølens bodskap til ei ny regjering.

Publisert 8. sep. 2021 14:44

Ingrid Sogner er tilsett som ny forskings- og innovasjonsdirektør ved Universitetet i Oslo. Det bestemte Universitetsstyret i dag. 

Ein mann peikar på ei tavle
Publisert 7. sep. 2021 04:30

Dei økonomiske rammene for rehabiliteringa av Eilert Sundts hus og tilsetjing av ny direktør for Avdeling for forskings- og innovasjonsadministrasjon er to av sakene Universitetsstyret skal behandla onsdag 8. september.

Portrett av ein mann i kvit skjorte
Publisert 6. sep. 2021 04:30

Eirik Frantzen er ein av dei tre nye eksterne representantane i Universitetsstyret. – Å sitja i eit universitetsstyre er ei heilt ny erfaring for meg, seier han.

Ein mann med paraply står på Universitetsplassen
Publisert 27. aug. 2021 15:09

Tysdag 31. august går startskotet for ein minifestival på UiO. Temaet er demokrati  og korleis me omstiller oss til eit berekraftig samfunn. – Det er eit bidrag til å gjera studentane samfunnsengasjerte, seier Svein Stølen. 

Ein mann med briller står framfor ein skjerm og snakkar
Publisert 26. aug. 2021 14:36

UiO fekk honnør for satsing medan OsloMet fekk kritikk for utflytting då kompetanse- og utdanningsbehovet for framtidas arbeidsliv på Romerike var tema for ein debatt på Lillestrøm i går kveld.

En mann står foran en vegg
Publisert 20. aug. 2021 10:54

Det bør opprettes et Oslo bærekraftsenter på Nedre Blindern og UiO bør la være å forske på områder som ikke er bærekraftige, uten at det skal gå utover forskernes akademiske frihet. Det er to av anbefalingene fra arbeidsgruppen som har lagt fram et forslag til klima- og miljøstrategi for UiO.

En samling med personer sitter under søylene i Domus Medica i sentrum
Publisert 16. aug. 2021 17:15

– Utveksling og samarbeid på tvers av landegrenser er en viktig del av det akademiske fellesskapet dere nå trer inn i, sa rektor Svein Stølen under velkomstseremonien på Universitetsplassen i ettermiddag.

Publisert 12. aug. 2021 14:02

Hva man måtte føle og tenke om personen Øyvind Eikrem, og om noen anonyme, ringeaktende ytringer på en anonym Facebook-konto, skal ikke hindre en uhildet og saklig behandling av saken.

Publisert 10. aug. 2021 13:58

Arbeiderpartiets Nina Sandberg synes det er lite som tyder på at Asheim og regjeringen har lært av den digitale omstillingen.

Ein mann og ei kvinne står på Frederikkeplassen med Lucy Smiths hus i bakgrunnen
Publisert 4. aug. 2021 11:29

Åse Gornitzka overtok denne veka vervet som prorektor ved Universitetet i Oslo etter Gro Bjørnerud Mo.

Modellen av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy
Publisert 22. juni 2021 04:30

63,6 millionar kroner vil gå frå UiOs 2022-budsjett til utgifter knytte til bygging av nytt vikingtidsmuseum. Det blir den desidert største prioriteringa for UiO neste år.

En kvinne sitter foran et bord
Publisert 8. juni 2021 09:22

Kunnskapsdepartementet og Henrik Asheim svarer det ikke er diskriminerende å stille krav om norsk språk etter at NTNU ba dem vurdere studentenes styrevalg.

En debatt mellom flere personer i Stortinget
Publisert 28. mai 2021 13:38

Studentdemokrati og midlertidighet i akademia ble også diskutert da Stortinget skulle behandle ny lov om universitet og høyskoler. 

En kvinne står foran en trapp
Publisert 20. mai 2021 16:29

Vi er ikke en høringsinstans - vi er en likeverdig part, skriver leder for NTL UiO, Natalia Zubillaga . Hun reagerer på  kommentaren fra universitetsdirektør Arne Benjaminsen på kritikken mot manglende medbestemmelse i arbeidet med UiOs klimastrategi. 

Fleire menn sit framfor eit bord
Publisert 18. mai 2021 01:00

I dag opnar det kinesiske studiesenteret offisielt på Universitetet i Oslo.

– Det er heilt greitt at det kjem kritikk. Ingen skal kunna bestemma over oss om kva tema me tar opp, seier professor i Kina-studiar, Mette Halskov Hansen.

Ein mann står ved eit bord
Publisert 11. mai 2021 11:54

50 millionar ekstra til fagskular og private høgskular er den største løyvinga regjeringa føreslår i revidert budsjett i dag.