Nettsider med emneord «Universitetspolitikk» - Side 3

Portrett av en mann med briller
Publisert 8. des. 2021 17:00

Christen Krogh er tilsatt som ny rektor ved OsloMet fra 15. februar 2022. Det bestemte Universitetsstyret ved institusjonen i dag.

 

Portrett av ein mann
Publisert 7. des. 2021 14:01

Kulturhistorisk museum, Naturhistorisk museum og odontologi får 61,6 millionar kroner i koronakompensasjon i 2021. Styrerepresentant Finn-Eirik Johansen er kritisk til at odontologi får litt ekstra i støtte. 

Publisert 7. des. 2021 08:34

Klima- og miljøstrategi og kompensasjonsmillionar til Kulturhistorisk museum, Naturhistorisk museum og odontologi er mellom sakene som kjem opp i dagens møte i Universitetsstyret. 

Mange personar er samla rundt eit møtebord i Professorboligen
Publisert 2. des. 2021 14:22

Kulturhistorisk museum, Naturhistorisk museum og odontologi har hatt eit inntektstap på 72,5 millionar i 2021 på grunn av pandemien. Oppdaterte tal gir dei 15,3 millionar meir i kompensasjon enn det som dei såg ut til å få då Universitetsstyret vedtok budsjettet for 2021. 

Personer med vernetutstyr ser på en PET-skanner
Publisert 26. nov. 2021 14:11

En ny PET/SPECT-CT-skanner er på plass på Det medisinske fakultet ved UiO. Nå er håpet at den kan forkorte tiden det tar å utvikle medisiner.  

Ein mann med briller står og snakkar og viftar med handa framfor seg
Publisert 23. nov. 2021 17:35

– Om forskingsetikken blir rettsleggjort, er det til hinder for at me får diskutert forskingsetikken ordentleg. Det sa jusprofessor Ole Andreas  Rognstad ved UiO i ein debatt i Vitskapsakademiet i går.

Portrett av en  mann i hvit frakk
Publisert 19. nov. 2021 11:11

Tannleger skal etter min mening være helsepersonell som gir befolkningen nødvendig helsehjelp og ikke kosmetologer med offentlig finansiert utdanning som tilbyr unødvendig behandling. 

En bygning som huser Det odontologiske fakultet
Publisert 19. nov. 2021 10:52

Pål Barkvoll hevder at odontologi ved de nordiske helsefakultetene er rangert foran utdanningen i Oslo. Slik var det ikke for noen år siden. Kan det ha skjedd en forandring under Barkvolls 8 år i dekanstolen?

Portrett av ein mann med briller ute.
Publisert 18. nov. 2021 12:02

– Det er jo klart at det me har størst ynske om og som står som prioritet ein, er nytt odontologibygg. Så er me glade for at SV kjempar for Veksthuset, seier UiO-rektor Svein Stølen. 

En mann står mot en vegg,mens det henger en hvit frakk på en knagg
Publisert 17. nov. 2021 10:18

Pål Barkvoll, tidligere odontologidekan på UiO er blant de tre finalistene som kan bli ny rektor ved OsloMet. 

Ei kvinne står i Vandrehallen i Stortinget
Publisert 15. nov. 2021 13:02

Studiestøtta skal aukast med 349,3 millionar kroner og 584 millionar ekstra må brukast til Forskingsrådet og til grøn forsking og utdanning. Det føreslår SV i sitt alternative budsjett.

Publisert 12. nov. 2021 11:54

584 millionar ekstra til grøn forsking og høgare utdanning.  Det krev SV at regjeringa legg på bordet.  

Publisert 8. nov. 2021 15:37

Den raudgrøne regjeringa vil vurdera endringane i pensjonsmodellen for universiteta og høgskulane på nytt. – Det er postivt,  seier UiO-rektor Svein Stølen.

En mann med briller står på en talerstol
Publisert 8. nov. 2021 11:31

Krav som er pålagt sektoren av staten, og som fører med seg mye byråkrati, skal under lupen når Kunnskapsdepartementet nå går til verks for å avbyråkratisere sektoren.

En kvinne i bunad holder tale
Publisert 7. nov. 2021 22:25

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) håper SV får regjeringen til å berge planene om veksthuset på Tøyen - men først satser hun på at landet har fått en regjering som selv ser verdien av prosjektet.

Fleire personar er samla rundt eit møtebord
Publisert 18. okt. 2021 14:27

Fireårig bachelor i utvalde språkfag, auka satsing på teknologiutdanning på Kjeller og ein auke i utdanningskapasiteten for medisinarar. Det er prioriteringane UiO ber om i statsbudsjettet for 2023.

En mann sitter på en benk og snakker og bruker hendene
Publisert 15. okt. 2021 12:22

Det er vanskelig å se at den akademiske frihet generelt skal kunne overprøves med basis i strategien, men det er naturligvis utmerket at man unngår formuleringer som kan mistolkes, i verste fall misbrukes.

Masse folk står på ein plass
Publisert 14. okt. 2021 14:05

No er det heilt klart, Noregs nye forskings- og høgare utdanningsminister heiter Ola Borten Moe og er første nestleiar i Senterpartiet. Og i ettermiddag flytta han inn på statsrådskontoret i Kunnskaps-departementet. 

En mann med jakke står og snakker
Publisert 14. okt. 2021 10:03

Aftenposten har fått bekreftet at Ola Borten Moe blir ny forsknings- og utdanningsminister.

Portrett av ein mann i ein park
Publisert 14. okt. 2021 08:56

UiO-professor Jan Helge Solbakk meiner det er ei uheldig timing med debatt om auken i talet på utanlandske forskarar, samtidig som ein ser politiske strøymingar i ei brunare retning i Europa. Han får motbør frå professorkollega Øyvind Østerud.

Ei kvinne med rosa jakke og kvit skjorte står i Vandrehallen i Stortinget
Publisert 12. okt. 2021 17:34

– Det er naudsynt med eit taktskifte for å nå klimamåla. Det taktskiftet har me absolutt ikkje fått.  Det seier administrerande direktør Mari Sundli Tveit i Forskingsrådet i ein kommentar til regjeringas forslag til statsbudsjett for 2022. 

Ein mann med briller står og held eit føredrag
Publisert 12. okt. 2021 13:38

Livsvitskapsbygget får ei tildeling på 948 millionar kroner medan nytt  vikingtidsmuseum får 378 millionar i forslaget til statsbudsjett for 2022. Rektor Svein Stølen er strålande nøgd. 

Publisert 11. okt. 2021 15:27

Camilla Stoltenberg søkte jobben som rektor ved NTNU i 2019. Stoltenberg fikk navnet unntatt offentlighet. Hun var med i finaleheatet, men trakk søknaden i siste runde.