Nettsider med emneord «Universitetspolitikk» - Side 2

Publisert 8. mars 2022 23:57

Forskingssatsinga UiO:Energi kan halda fram til 2027 med det nye namnet UiO:Energi og miljø. Det vedtok Universitetsstyret samrøystes i dag. 

Publisert 8. mars 2022 08:15

I dag avgjer Universitetsstyret om UiO: Energi kan halda på i fire år til, men under det nye namnet UiO:Energi og miljø.  

Fleire personar sit langs eit svært langbord
Publisert 7. mars 2022 04:30

Planen om å føra vidare forskingssatsinga UiO:Energi som UiO:Energi og miljø er ei av sakene som kjem opp i Universitetsstyret tysdag 8. mars. På det førre møtet blei handsaminga av denne saka utsett.

En parkeringsplass på Blindern
Publisert 3. mars 2022 14:59

Fra 2024 kan studenter og tilsatte på UiO måtte betale for parkering og elbillading. Samtidig kan det fra 2023 bli inngått en kollektivavtale med Ruter. Det foreslår UiO i en ny tiltaksplan.

Universitetsstyret, dekanar og direktørar står framfor Aulaen
Publisert 3. mars 2022 11:02

Russlands invasjon av Ukraina kan føra til ekstra oppgåver for UiO. – Derfor har me øyremerkt 10 millionar kroner til dette, opplyser rektor Svein Stølen.

Portrett av en kvinne med briller
Publisert 1. mars 2022 16:28

Vi skal forbedre vår praksis med resirkulering og innkjøp, og vi foreslår også å ta betaling for parkering og lading av privatbil på campus, skriver viserektor Mette Halskov Hansen ved Universitetet i Oslo. Hun viser til UiOs helhetlige klima- og miljøstrategi.

Publisert 28. feb. 2022 18:09

Russlands utenriksminister Sergei Lavrov er fratatt æresdoktoratet ved Universitetet i Tromsø. Det vedtok et enstemmig styre i ettermiddag. 

Portrett av en mann med briller foran et skrivebord
Publisert 28. feb. 2022 10:53

Den russiske invasjonen av Ukraina må fordømmes på det sterkeste. Russlands uansvarlige og umenneskelige oppførsel er fullstendig uakseptabel og sender hele verden inn i en ekstremt farlig situasjon.

Publisert 24. feb. 2022 10:15

Sunniva Whittaker synes Kunnskapsdepartementets økende styringslyst rimer dårlig med regjeringens tanker om en tillitsreform.

Ei kvinne og ein mann sit ved eit langbord
Publisert 23. feb. 2022 14:52

Rektor Svein Stølen ber regjeringa samarbeida med andre land om eksportkontroll av kunnskapsoverføring: – Me kan laga ein arena der me samhandlar med Sverige, Finland, Danmark og Island og dei baltiske landa.

Publisert 22. feb. 2022 11:04

Statsråden sier de kan vente seg et like stort kutt som det koster universitetet å hyre inn eksterne konsulenter for å styrke bærekraftprofilen.

Fleire personar sit langs eit langbord under styremøte på Universitetet i Oslo
Publisert 8. feb. 2022 04:30

I dag avgjer Universitetsstyret om UiO:Energi får halda fram i fleire år til under namnet UiO:Energi og miljø. Og så blir truleg Klima- og miljøstrategien vedtatt. 

Publisert 3. feb. 2022 04:30

NTL-leiar Natalia Zubillaga på UiO raser mot forslaget frå Ola Borten Moe om å etablera eit eige selskap etter modell av Nye Vegar som skal stå for bygging i universitetssektoren. No ber ho regjeringa om å driva ein annan politikk og føra Livsvitskapsbygget tilbake til UiO frå Statsbygg.

Publisert 28. jan. 2022 11:46

– I dag ligg det berre føre konkrete planar om å renovera sjølve Frederikkebygningen. Resten av dei storstilte planane på Blindern er berre eit skisseprosjekt, seier universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

Portrett av en mann som snakker
Publisert 21. jan. 2022 16:43

Universitets- og høyskolebygg er for dyre, mener statsråd Ola Borten Moe. Blant forslagene han vil diskutere er et eget utbyggerselskap for sektoren slik sykehusene har.

Studenter sitter og har eksamen
Publisert 16. jan. 2022 18:28

Studentenes rettsikkerhet er viktig, men den kan sikres på mange ulike måter som legger mindre begrensinger på den faglige autonomien og arbeidet med å utvikle utdanningskvalitet generelt.

To menn står den ene kommer og den andre går fra statsrådsstolen
Publisert 14. jan. 2022 15:04

Regjeringen foreslår å utsette en ordning med to sensorer under eksamen. – En utsettelse gir oss mulighet til å gjøre en helhetlig gjennomgang av alle reglene om eksamen, sensur, klage på eksamen og klage på formelle feil ved eksamen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. 

Portrett av ei kvinne som står framfor ein universitetsbygning
Publisert 13. jan. 2022 14:57

Odontologidekan Tiril Willumsen lengtar til den dagen då fagmiljøet kan flytta inn i nytt klinikkbygg der dagens Nemko-bygning ligg på Gaustad. – Førebels veit me ingenting om når, men eg tvilar på at det blir i denne dekanperioden.

Ein mann og ei kvinne står ute
Publisert 22. des. 2021 18:07

Både rektor Svein Stølen og Åse Gornitzka håpar på lysare tider i 2022. – Men det lovar ikkje godt med det tronge budsjettet UiO får, konstaterer UiO-rektoren.

To menn og tre kvinner står i Universitetshagen i Oslo
Publisert 14. des. 2021 17:01

Forskning i verdensklasse er ikke en utgiftspost på statsbudsjettet, men en investering i fremtiden.

Publisert 14. des. 2021 14:10

– Jeg er glad for at universitetet fortsatt kan være åpent, sier UiO-rektor Svein Stølen etter at regjeringen varslet nye koronatiltak i går kveld. 

Publisert 13. des. 2021 11:07

Helt sentralt er også ønsket om en langt mer levende campus hvor våre studenter trives enda bedre. Vi vet det er rimelig dødt på Blindern etter klokken 4.

Portrett av en kvinne med briller
Publisert 10. des. 2021 12:39

Trine J. Meza ansettes som ny rektor for Høyskolen Kristiania, med tiltredelse 01.08.2022. Meza kommer fra stillingen som prorektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høyskolen Kristiania.