Nettsider med emneord «Universitetspolitikk Arbeidsforhold»

Publisert 3. feb. 2019 21:52

No er eit offentleg tilgjengeleg register over sidegjeremåla til dei UiO- tilsette på plass. Det skjer tolv og eit halvt år etter at det blei vedtatt å etablera eit slikt register.

Publisert 12. nov. 2014 13:32

Alt helsepersonell som er utdanna i land utanfor EØS må bestå språkprøve og kurs i nasjonale fag for å få autorisasjon i Noreg. Legar, tannlegar og sjukepleiarar må også ta ein fagprøve. Det kjem Helse- og omsorgsdepartementet med framlegg om i eit høyringsnotat om ny autorisasjonsordning.

Publisert 15. mai 2014 00:25

Uniforum synest også det er trist å sjå at eit tospann som tilsynelatande fungerte bra, no skil lag på ein så dramatisk måte.