Nettsider med emneord «Universitetshistorie» - Side 4

Publisert 20. sep. 2010 15:28

Ved å omdøpe Administrasjonsbygningen til Lucy Smiths hus har universitetsledelsen etter min mening signalisert to betydningsfulle ting. Den første er at bygningen huser universitetets ledelse. Det er rektors hus. Universitesledelsen har ved dette navnevalget også signalisert at Universitetet i Oslo legger stor vekt på å videreføre ordningen med valgt rektor, skriver professor John Peter Collett som leder Forum for universitetshistorie. I ettermiddag skjer den offisielle omdøpingen av bygningen.

Publisert 2. des. 2009 11:27

I korridoren mellom de østgående og de vestgående linjene på Jernbanetorget T-banestasjon henger tjueni store fotografier fra Universitetet i Oslo.

Publisert 9. nov. 2009 13:50

– Dette er eit av dei få intakte meridianromma i Europa, og det har lege skjult bak betong i Observatoriet i mange tiår. Det er både utruleg og heilt fantastisk, seier Bjørn Vidar Johansen, frå Museum for universitets- og vitskapshistorie ved Universitetet i Oslo.  

Publisert 24. juni 2009 15:06

Camilla Collett skildra Anton Martin Schweigaard (1808-1870) som ”en av disse Skønhedaabenbarelser, som Kunsten og Poesien i sine bedste Øieblikke kan have og gjengive os dem, men som man ikke maa vente at træffe lyslevende i Cylinderhatt og Frakke – i vort nordlige Verdensstrøg nu allermindst”.  

Publisert 26. nov. 2008 13:37

Museum for universitets- og vitskapshistorie (MUV) blir flytta til Teknisk avdeling. Det avgjorde Universitetsstyret samrøystes 25. november. Dagleg leiar Bjørn Vidar Johansen og dei to andre tilsette ville aller helst at museet skulle bli nærare knytt til Forum for universitetshistorie eller eitt av musea.

Publisert 20. nov. 2008 17:41

Dei tre tilsette i Museum for universitets- og vitskapshistorie (MUV) går imot forslaget om å flytta dei til Teknisk avdeling. - Me vil heller bli nærare knytte til Forum for universitetshistorie eller til eitt av musea, seier dagleg leiar Bjørn Vidar Johansen. - Eg forstår ikkje kvifor dei tilsette går imot, seier styreleiar Bjarne Rogan. Saka blir avgjort av Universitetsstyret på tysdag.

Publisert 3. juni 2008 14:41

71 artiklar om UiOs historie ligg klare og ventar på lesarar på den nye nettstaden til Museum for universitets- og vitskapshistorie. I går blei nettstaden opna av universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i tradisjonsrike Gamle festsal i Urbygningen.

Publisert 6. mars 2008 08:46

- Då eg var sju år, fekk faren min meg til å dela ut stemmesedlar for Venstre utanfor vallokalet i Fana. Vilkåret var at eg kunne laga papirfly av dei som blei til overs når eg kom heim. Det fortel tidlegare UiO-rektor og noverande stortingsrepresentant for Høgre, Inge Lønning. Den 20. februar fylte Stortingets eldste 70 år.

Publisert 10. des. 2007 09:51

- Fakultetene ble en bastion for holdningskampen mot Nasjonal Samling og okkupasjonsmakten. De fem dekanene greide å motstå de mest symboltunge forsøkene på nazifisering, sier historikeren Jorunn Sem Fure, som har skrevet bok om Universitetet i Oslos motstandskamp.

Publisert 13. okt. 2006 20:14

De elleve Munch-maleriene i Universitetets Aula trenger sårt til ny konservering. Men rensing sliter på bildene. UiOs 200-årsjubileum i 2011 er en gyllen anledning til å pusse opp Aulabygningen, mener UiO-konservator Tine Frøysaker, som leder Aula-prosjektet. Innen den tid vil hun finne ut hvordan maleriene best kan bevares for ettertiden.

Publisert 3. feb. 2006 10:32

Da Kong Frederik 6. bestemte at Norge skulle få sitt eget universitet, var det Kongsberg og ikke Christiania han forestilte seg som universitetsby. I Kongsberg kunne man nemlig forene det nye universitetet med Bergseminaret, landets eldste naturvitenskapelige utdanningsinstitusjon. - Hadde kongen holdt fast ved sin beslutning, ville Norge ha fått sitt Uppsala eller Oxford, og naturvitenskapene ville ha fått en mer framtredende plass, tror direktøren for Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg, Liv Håskoll Haugen. I desember i fjor overtok museet bygningene til det gamle Bergseminaret.

Publisert 6. okt. 2005 09:50

Nå er Waldemar Chr. Brøggers kontor i Geologisk museum på Tøyen snart ferdig restaurert. Universitetets første valgte rektor var også en viktig byggherre både for UiO og nasjonen i de første årene etter at Norge hadde vunnet sin selvstendighet.

Publisert 25. aug. 2005 16:13

Etter at Albert Einstein hadde vært i Kristiania i juni 1920 og forelest over sin relativitetsteori, ble det arbeidet energisk for å tilby ham et professorat i fysikk ved Universitetet i Kristiania. Og Einstein var ikke direkte avvisende.

Publisert 2. des. 2003 17:21

Universitetet i Oslo hyllet de deporterte studentene under markeringen av at det er 60 år siden tyskerne stengte universitetet og sendte 650 studenter til fangeleire i Tyskland. - UiO bestod prøven under krigen, sa historikeren Jorunn Sem Fure.

Publisert 7. okt. 2003 09:53

Universitetet i Oslo feiret 23. september Observatoriets 170-årsjubileum med åpning av en utstilling om bygningens historie. Observatoriet var de første hundre årene hovedsetet for den naturvitenskapelige forskningen i Norge. Grunnleggeren og astronomen Christopher Hansteen styrte blant mye annet tiden i Christiania.

Publisert 10. mai 2002 17:00

Rundt eit bord på restaurant Proffen sit seks menn i 80-åra og pratar om det som skjedde den 30. november 1943. Då blei dei saman med 1200 studentar og ein del universitetslærarar arresterte av tysk politi og tyske soldatar og samla i Universitetets Aula.