Nettsider med emneord «Universitetshistorie» - Side 2

Publisert 20. juni 2014 15:57

Mest alle universitetsbygningane på Blindern, alle bygningane til Naturhistorisk museum og Observatoriet er blitt freda av Riksantikvaren

Publisert 2. mai 2014 09:44

Om jeg ikke hadde hatt mot til å peke på at uhyre viktig universitetsarv står i fare i Brøggers hus, ville jeg neppe hatt noe å gjøre som leder av et universitets- og vitenskapshistorisk museum.

Publisert 29. apr. 2014 19:54

Forskningsmagasinet Apollon setter sitt gode rykte på spill gjennom sin dekning av en rehabilitering ved Naturhistorisk museum, hevder direktør Arne Bjørlykke. – Dette er uhørte påstander. Jeg reagerer på den arrogante tonen, svarer redaktør Trine Nickelsen.

Publisert 25. feb. 2014 10:48

Markeringen av det norske grunnlovsjubileet ved Københavns Universitet 25. februar rettet søkelyset mot prestenes betydning i 1814.

Publisert 11. feb. 2014 14:58

Da Norge fikk sin egen grunnlov, stod Det Kongelige Frederiks Universitet i sentrum av begivenhetene.

Publisert 15. des. 2013 12:18

For 70 år sidan blei Elling Kvamme og 1200 andre studentar arresterte av den tyske okkupasjonsmakta. To månader etterpå kom han til konsentrasjonsleiren Buchenwald. – Eg lærte mykje om mennesket sin vondskap, men også om heltemot, seier 95-åringen.

Publisert 2. des. 2013 11:43

Den 30. november 1943 blei 1200 mannlege studentar arresterte av den tyske okkupasjonsmakta og mange av dei blei seinare sende til konsentrasjonsleirar i Tyskland. UiO markerte 70-årsminnet om denne hendinga i Universitetets aula sist laurdag.

Publisert 29. nov. 2013 17:35

Einar Høigård var den einaste universitetslæraren som mista livet under Den andre verdskrigen. I ettermiddag avduka UiO-rektor Ole Petter Ottersen eit relieff av han i Helga Engs hus, 70 år etter at han døydde.

Publisert 29. nov. 2013 09:55

Videreføring av de humboldtske universitetsidealer er den måten vi best kan hedre minnet om «tysklandsstudentene» og deres innsats mot det totalitære nazi-regime, skriver Bjørn Øgaard, odontologiprofessor og medlem av Buchenwaldforeningen.

Publisert 13. mars 2013 14:45

Under jakta på bortkomne lydband med oslomålet dukka det opp ein Amerikakoffert med opptak av norskamerikanarar på 1930-talet. – Ei sann skattkiste, seier professor Janne Bondi Johannessen og språkingeniør Kristin Hagen .

Publisert 10. feb. 2012 13:14

Eventyrsamlinga til Peter Christian Asbjørnsen og Jørgen Moe i Norsk folkeminnesamling på Universitetet i Oslo er med på UNESCOs liste over norsk dokumentarv.

Publisert 21. nov. 2011 12:47

Arkitekten bak den første universitetsbygningen, Christian H. Grosch (1801–1865) har fått ei eiga byste i inngangspartiet i Observatoriet.

Publisert 20. okt. 2011 11:51

– Universitetet i Oslo blei til etter ei folkegåve. Det kan vera ein av grunnane til at universitetet alltid har hatt nær kontakt med politikarar og vanlege folk, seier John Peter Collett. Han er hovudredaktør for historieverket om Noregs første universitet, Universitetet i Oslo 18112011.

Publisert 15. sep. 2011 12:20

I dag opnar utstillinga ”Byen og Blindern” i Nasjonalmuseets arkitekturavdeling i Kvadraturen. Der kan me bokstavleg talt leggja Oslo for våre føter for nærare å sjå samanhengen mellom universitetsbygningane og byen.

Publisert 1. sep. 2011 18:19

Universitetet i Oslo  må halda fram med å vera den fremste forsvararen for prinsippa om eit liberalt velferdssamfunn basert på ytringsfridom,  akademisk fridom, pressefridom, respekt for menneskerettane og likeverd og lik behandling av alle som bur i landet uavhengig av kulturell bakgrunn, språk og kjønn.

Publisert 24. aug. 2011 15:45

Frå 1. til 8. september skal UiOs eigne fotografar dokumentera alt som går føre seg på universitetet. – Det skal bli bilete av det som skjer på kontora, i forskinga, i undervisninga og på uteområda, seier fotograf Arthur Sand som koordinerer dette jubileumsprosjektet.

Publisert 11. aug. 2011 10:08

Et halvt år inne i jubileet er jubileumsdirektør Inger Stray Lien godt fornøyd. – Vi har fått gode tilbakemeldinger, godt pressegjennomslag og stor oppslutning om idéfestivalene, skryter hun. Den kritiske egenrefleksjonen som har vært etterlyst, kommer også, lover direktøren.

Publisert 10. aug. 2011 14:16

Både kong Harald, dronning Sonja og dronning Margrethe av Danmark vil delta under festmøtet for Universitetet i Oslos 200-årsjubilum i Universitetets aula fredag 2. september kl. 15.00. – Med ein kongeleg dansk gjest understrekar med at namnet på universitetet var Det Kongelige Frederiks Universitet heilt fram til 1939, fortel jubileumsgeneral Inger Stray Lien.

Publisert 10. aug. 2011 14:05

Forgrunnsfiguren i rockegruppa Bigbang, Øystein Greni tar med seg bandet og inviterer gode musikarvenner til den store jubileumskonserten på Frederikkeplassen på Blindern 2. september kl. 17.30. – Øystein Greni har sjølv vore UiO-student, fortel prosjektleiar Torbjørn Heitmann Valum i UiO:200 til Uniforum.

Publisert 30. juni 2011 13:57

Den avskjedigede UiO-professoren Arnved Nedkvitne får ikke behandlet avskjedssaken sin i Høyesterett. – Jeg er glad for at jeg gjorde dette. Hadde jeg tatt imot de to årslønnene for å gå frivillig, slik universitetsdirektøren foreslo, ville jeg alltid gått og tenkt på hvordan det kunne gått, sier han. Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe er lettet over avslaget.

Publisert 22. juni 2011 11:42

Uniforums styre må behandle nedleggelsen av papirutgaven på ny, ifølge et vedtak gjort av Universitetsstyret i går. Behandlingen skal ta utgangspunkt i leserundersøkelsen som gjennomføres i disse dager, og legges fram for Universitetsstyret i oktober. – Positivt, synes Uniforums styreleder Nils A. Butenschøn.

Publisert 15. juni 2011 13:41

Når Universitetsstyret møtes 21. juni, kommer Uniforum nok en gang opp som orienteringssak, og ikke som vedtakssak. – Det er rart, for det var det prinsipielle rundt nedleggelsen som ble meldt inn av Hanne Haavind og støttet av oss andre, sier styremedlem Kristian Mollestad.

Publisert 11. mai 2011 14:24

NTL ser med bekymring på at UiO gir Uniforum så dårlige vilkår at de må legge ned papirutgaven, samtidig som UiOs egen kommunikasjonsavdeling vokser og nå teller 29 personer.

Publisert 11. mai 2011 14:17

Uniforum få tildelt tilstrekkelige rammer for å kunne fortsette som en avis for alle ansatte – både på nett og i papirversjon.

Publisert 13. apr. 2011 14:36

Medisinsk bibliotek markerer UiOs 200-årsjubileum ved å gi ut ei historiebok om seg sjølv.  – Dette var ei spennande og interessant historie å skriva, seier dei pensjonerte bibliotekarane Kari Halldal(t.v.) og Marit Fonnum . –  Ei fin gåve, seier hovudbibliotekar Kari Austveg og overbibliotekar Anne-Gry Skonnord.