Nettsider med emneord «Universitetsbiblioteket»

Publisert 9. feb. 2022 11:23

– Målet har vært å skape en stuefølelse, forteller Selma Dahl. Hun er en av fire studenter som har vært med på å innrede litteratursalongen i underetasjen i Georg Sverdrups hus.

Utebilde av Georg Sverdrups hus på Blindern
Publisert 20. sep. 2021 04:29

Vilkårlig maktbruk er uakseptabelt ved et universitet. Departementet må klargjøre at de ikke står bak siden dette strider mot universitetsnormer.

Biletet viser Georg Sverdrups hus på Blindern
Publisert 6. sep. 2019 17:56

Frå klokka 8.30 i dag til langt ut på ettermiddagen feira UiO 20-årsjubileet til Georg Sverdrups hus på  Blindern

Publisert 19. des. 2018 16:32

Cell, Lancet og 2700 andre tidsskrifter kan bli sperret fra første nyttårsdag, melder Forskerforum.

Publisert 6. nov. 2017 14:28

Realfagsbiblioteket står i sentrum når NRK TV holder direktesendt klimakveld senere denne måneden.

Publisert 16. okt. 2017 04:00

Konflikten mellom Catalonia og sentralregjeringa i Madrid, har over natta gjort fagreferent José Maria Izquierdo på Universitetsbiblioteket til kommentator i norske media. – Det er viktig at UiO har Spania-ekspertar også, synest han.

Publisert 18. sep. 2017 04:00

– I en tid der begrep som «fake news» stadig brukes i samfunnsdebatten, må Universitetsbiblioteket være en pådriver for tilgang til fakta, mener den nye UB-direktøren Hanne Graver Møvig.

Publisert 17. juli 2017 15:51

Frederik Wilhelm Keyser (1800-1887) var Georg Sverdrups nærmeste medarbeider i 25 år. Slik så skulptøren Olaf Glosimodt ham. 

Publisert 4. juli 2017 15:39

Universitetet i Oslo bør jobba for at det etter kvart ikkje betalar for abonnement til vitskaplege tidsskrift, men i staden brukar pengane til å finansiera publisering i ope tilgjengelege tidsskrift. Det er tilrådinga i ein rapport ei lokal ekspertgruppe har laga på oppdrag for rektoratet.

Publisert 18. mai 2017 17:18

Live Rasmussen, Håvard Kolle Riise og Eystein Gullbekk er dei tre einaste, kjende UiO-tilsette som har søkt den ledige jobben som biblioteksdirektør. Tre av dei 19 søkjarane held namna sine løynde.

Publisert 12. jan. 2017 15:03

Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo blei i dag kåra til Årets bibliotek 2016 av Norsk Bibliotekforening.

Publisert 30. nov. 2016 12:11

Kronprinsesse Mette-Marit besøkte Realfagsbiblioteket i formiddag.

Publisert 30. nov. 2016 00:11

Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo kan bli kåret til Årets bibliotek 2016. De andre nominerte er  Deichmanske bibliotek,  Biblo/Tøyen i Oslo og Kristiansand folkebibliotek. I formiddag besøker også kronprinsesse Mette-Marit biblioteket.

Publisert 27. okt. 2016 12:38

Universitetsbibliotek kjøper akademisk litteratur for 50 millioner kroner i år. Forlagenes prisforlangende for faglitteratur er ikke økonomisk bærekraftig for bibliotekene.

Publisert 13. mai 2016 10:45

Frå 1. juni begynner ei ansiktsløfting av HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus på Blindern.

Publisert 17. mars 2015 05:00

For første gong i historia står Det juridiske fakultetet bak eit ope tilgjengeleg, elektronisk tidsskrift. Rett før nyttår kom det første nummeret av Oslo Law Review ut.

Publisert 12. jan. 2015 17:37

Universitetsbiblioteket ved UiO viser ei utstilling om satiremagasinet Charlie Hebdo.

Publisert 28. nov. 2013 15:57

Før fjernsynet kom til Noreg, dreiv parhestane Helmut Ormestad (1913-1993) og Otto Øgrim (1913-2006) folkeopplysning på radio. Då fjernsynet kom, var dei dei første som formidla kunnskap om forsking. No er programmet «Fysikk på roterommet» blitt til utstilling i Realfagsbiblioteket på Blindern.

Publisert 11. des. 2012 16:11

Informatikkstudentar er i gang med å utvikla prototypar på mobile applikasjonar for Universitetsbiblioteket. Det er først og fremst Realfagsbiblioteket som får nytte av den første mobile applikasjonen som informatikkstudentane utviklar for UB.

Publisert 2. feb. 2012 14:39

Det juridiske fakultetsbiblioteks eldste boksamling inneholder litteratur fra 16-, 17- og 1800-tallet. Nå kan samlingen bli tilgjengelig i en digital, søkbar katalog.

Publisert 11. nov. 2011 00:09

Jens Stoltenbergs hovudoppgåve i sosialøkonomi frå 1984 og ein kopi av den originale grunnlova frå Eidsvoll er to av dei tinga som blir viste fram når Universitetsbiblioteket i Oslo i dag markerer 200-årsjubileet med ei utstilling i Georg Sverdrups hus på Blindern.

Publisert 20. sep. 2011 13:18

Universitetsbiblioteket disponerer tusenvis av elektroniske kjelder, men det er ikkje alltid så lett å vite korleis ein skal finne det ein leitar etter. No skal søketenesta Primo gjere det enklare.

Publisert 13. apr. 2011 14:36

Medisinsk bibliotek markerer UiOs 200-årsjubileum ved å gi ut ei historiebok om seg sjølv.  – Dette var ei spennande og interessant historie å skriva, seier dei pensjonerte bibliotekarane Kari Halldal(t.v.) og Marit Fonnum . –  Ei fin gåve, seier hovudbibliotekar Kari Austveg og overbibliotekar Anne-Gry Skonnord.

Publisert 25. feb. 2011 18:24

– Eg har inga tru på at sanksjonar og boikott kan få dei styrande i eit regime på betre tankar. Som regel går det endå hardare ut over resten av innbyggjarane. Det sa Nobelprisvinnaren i kjemi frå 2003,  Peter Agre under eit møte om vitskapsdiplomati på UiO torsdag 24. februar.

Publisert 5. jan. 2011 09:31

Den papirløse studenten rykker stadig nærmere. Lesebrettprosjekt ved Universitetet i Oslo bekrefter resultatene fra tilsvarende pilot ved NTNU: Å ha pensum i lommen er kult, selv om den gamle notatblokken fremdeles har plass i PC-sekken.