Nettsider med emneord «Universitetet i Bergen»

Publisert 10. apr. 2018 14:40

Torsdag skal universitetsstyret ved UiB drøfte forslaget om å legge ned avisa På Høyden og la den bli en del av Khrono.

Publisert 6. apr. 2018 13:08

OsloMet-rektoren forstår ikke bekymringen for mediemangfoldet som den mulige nedleggingen av På Høyden har utløst. Torsdag deltok Rice på Khronos femårsmarkering og debatt.

Publisert 4. apr. 2018 14:19

Mens UiB-ledelsen vil legge ned avisa På Høyden og slå til på OsloMets tilbud om å kjøpe seg inn i Khrono, takker UiO nei.

Publisert 3. apr. 2018 15:01

– Dette er dei to tinga UiB-rektor Dag Rune Olsen vil oppnå ved å leggje ned På Høyden: Få meir journalisitikk om landets høgskular - og fjerne ein lokal debatt og ei kritisk, lokal røyst, skriv På Høyden-redaktør Dag Hellesund.

Publisert 3. apr. 2018 10:01

UiB-leiinga ønskjer å legge På Høyden-redaksjonen til Khrono, som i dag er eigd av OsloMet.

Publisert 22. mars 2018 11:19

– Eit brot på Lov om redaksjonell fridom i media, seier generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen. Redaktør og styreleiar vart kalla inn til rektor ved UiB for å forklare seg etter eit oppslag i På Høyden.

Publisert 18. jan. 2012 12:58

Russiske myndigheter har beslaglagt norske forskningsdata fra Barentshavet og stemplet dem som statshemmeligheter. Etter tre og et halvt år har forskerne fremdeles ikke fått tilbake datasett og utstyr til en verdi av én million kroner, skriver På Høyden.

Publisert 6. jan. 2012 15:02

Universitetet i Bergen har levert ut en liste som inneholder alle uteksaminerte studenter ved Det juridiske fakultet siden 1980 til et rekrutteringsselskap. Foreløpig er over 4600 navn utlevert, men selskapet vil ha mange flere.

Publisert 21. des. 2011 10:47

Antall midlertidig tilsatte fortsetter å øke ved universitetene. Den største økningen har skjedd ved Universitetet i Bergen. – Det er bare å beklage, sier rektor Sigmund Grønmo.

Publisert 1. des. 2011 09:32

Økonomiske kutt i Uniforum og utfordringer med rollen som ansvarlig redaktør i På Høyden kom fram som eksempler da Akademisk forum inviterte til debatt om universitetenes informasjonsvirksomhet.

Publisert 26. mars 2007 12:20

I en skipsrederbolig på Nygårdshøyden sitter en eksradikaler med tapt tro på statlige reformer. - Som universitetets leder, er det min plikt å se kritisk på de pålegg vi får, fastslår Sigmund Grønmo , rektor ved Universitetet i Bergen.