Nettsider med emneord «Uniforum nett no» - Side 2

Publisert 19. okt. 2011 16:40

Ei dobbeltbooking kosta Uniforum 100 000 kroner på tysdagens møte i Universitetsstyret. Kristian Mollestad ville ha røysta for ei løyving for 2012 på 346 000 kroner, men kunne ikkje vere til stades ved avrøystinga. Dermed fall framlegget.

Publisert 9. sep. 2011 13:32

Maktslikkende og servil, eller en avis som aktivt spar opp konflikter? Meningene er delte hos respondentene på Uniforums leserundersøkelse. Samtidig viser undersøkelsen at avisen er svært mye lest blant UiOs ansatte.  

Publisert 25. sep. 2009 10:20

Universitetsstyret har vedtatt å ta Uniforum ut av Informasjonsavdelingen, og etablere bladet som en enhet direkte underlagt styret for Uniforum.

Publisert 5. okt. 2011 16:30

Styret i Uniforum går inn for å gjenopprette papirutgåva som vart nedlagt i juni. Saka skal opp i Universitetsstyret 18. oktober.

Publisert 18. okt. 2011 23:34

Universitetsstyret vedtok på styremøtet tysdag å gje Uniforum ei ekstraordinær løyving for 2012 på 250 000 kroner. Det blir opp til styret i Uniforum å avgjere om pengane skal brukast på nett eller papir.

Publisert 6. feb. 2008 14:36

Uniforum-redaksjonen blir likevel ikkje flytta til brakka bak Veglaboratoriet i Gaustadalleen 25 i dag, onsdag 6. februar. Årsaka er at hovudverneombod Mette Børing ved UiO har kravd enkelte utbetringar av lokalet før det kan takast i bruk. Flyttinga er difor førebels utsett til fredag 15. februar.

Publisert 22. des. 2011 13:45

Uniforum  vil ta juleferie frå og med fredag 23. desember og fram til 2. januar. Redaksjonen ynskjer alle lesarane våre ei god jul og eit godt nytt år.

Publisert 1. nov. 2001 15:00

Uniforums papirutgåve kjem ikkje ut før i morgon, fredag 2. november. Grunnen er tekniske problem hos Avistrykk Norge A/S. Redaksjonen seier seg lei for dette, men me vil oppfordra alle lesarane våre til å lesa alle nyhendeartiklane i Uniforum nett no.