Nettsider med emneord «Uniforum nett no»

Publisert 6. mars 2001 15:55

I et halvt år har Uniforum kunnet tilby sine lesere løpende nyheter på nettet. I januar ble det satt en foreløpig rekord med 22 000 treff. Det gjør at universitetets nyhetsavis hører med blant UiOs aller mest leste nettsider.

Publisert 29. mai 2001 17:26

Tirsdag denne uka ble en egen nyhetstjeneste på nettet lansert. - Dette er vår nye baby, smiler Apollons redaktør, Johannes W. Løvhaug. Barnet lyder navnet Apollon+ og er blitt til i fruktbart samarbeid mellom Informasjonsavdelingen og Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT).

Publisert 1. nov. 2001 10:30

Papirutgåva av Uniforum er forseinka på grunn av tekniske problem i Avistrykk Noreg. Me reknar med at avisa skal vera klar i løpet av ettermiddagen. I mellomtida ber me lesarane våre om å lesa Uniforum nett no. Der kjem også stoffet som seinare kjem i papirutgåva til å bli lagt ut.

Publisert 25. sep. 2009 10:20

Universitetsstyret har vedtatt å ta Uniforum ut av Informasjonsavdelingen, og etablere bladet som en enhet direkte underlagt styret for Uniforum.

Publisert 30. mars 2011 12:58

I 25 år har Uniforum trofast kommet i alle UiO-ansattes posthyller, fylt opp avisstativer omkring på campus og blitt sendt ut til flere tusen abonnenter utenfor universitetet.  Men til sommeren er det slutt. – Et tap for universitetssamfunnet, sier styreleder Nils A. Butenschøn.

Publisert 22. juni 2011 11:42

Uniforums styre må behandle nedleggelsen av papirutgaven på ny, ifølge et vedtak gjort av Universitetsstyret i går. Behandlingen skal ta utgangspunkt i leserundersøkelsen som gjennomføres i disse dager, og legges fram for Universitetsstyret i oktober. – Positivt, synes Uniforums styreleder Nils A. Butenschøn.

Publisert 15. juni 2011 13:41

Når Universitetsstyret møtes 21. juni, kommer Uniforum nok en gang opp som orienteringssak, og ikke som vedtakssak. – Det er rart, for det var det prinsipielle rundt nedleggelsen som ble meldt inn av Hanne Haavind og støttet av oss andre, sier styremedlem Kristian Mollestad.

Publisert 4. okt. 2011 13:07

Universitetsavisene si rolle er i endring, men avisene strevar med motstridande forventingar frå omverda. Det viste ein debatt som vart arrangert i høve Uniforum sitt 25-årsjubileum.

Publisert 9. sep. 2011 13:32

Maktslikkende og servil, eller en avis som aktivt spar opp konflikter? Meningene er delte hos respondentene på Uniforums leserundersøkelse. Samtidig viser undersøkelsen at avisen er svært mye lest blant UiOs ansatte.  

Publisert 19. okt. 2011 16:40

Ei dobbeltbooking kosta Uniforum 100 000 kroner på tysdagens møte i Universitetsstyret. Kristian Mollestad ville ha røysta for ei løyving for 2012 på 346 000 kroner, men kunne ikkje vere til stades ved avrøystinga. Dermed fall framlegget.

Publisert 18. okt. 2011 23:34

Universitetsstyret vedtok på styremøtet tysdag å gje Uniforum ei ekstraordinær løyving for 2012 på 250 000 kroner. Det blir opp til styret i Uniforum å avgjere om pengane skal brukast på nett eller papir.

Publisert 5. okt. 2011 16:30

Styret i Uniforum går inn for å gjenopprette papirutgåva som vart nedlagt i juni. Saka skal opp i Universitetsstyret 18. oktober.

Publisert 27. sep. 2016 18:11

Frå nyttår vil Uniforum koma ut berre i nettutgåve. Det er klart etter at styret for avisa med 5 mot 1 stemme i dag stemte for å leggja ned papirutgåva frå årsskiftet.

Publisert 13. okt. 2016 05:00

Med godt samarbeid med lesarane våre både innanfor og utanfor Universitetet i Oslo, skal me klara målet om å halda fram med å vera Noregs beste og mest interessante universitetsavis, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

Publisert 16. juni 2011 16:11

Me er overtydde om at Universitetet i Oslo vil mista ei brei kontaktflate og mange trufaste venner, om dei ikkje lenger får Uniforums papirutgåve som kontaktorgan og som ei bodstikke om det som skjer på Universitetet i Oslo. 

Publisert 19. jan. 2012 16:48

Me håpar og trur me har klart å laga ei avis som lesarane våre vil bli glade i og lesa frå første til siste side.

Publisert 6. feb. 2008 14:36

Uniforum-redaksjonen blir likevel ikkje flytta til brakka bak Veglaboratoriet i Gaustadalleen 25 i dag, onsdag 6. februar. Årsaka er at hovudverneombod Mette Børing ved UiO har kravd enkelte utbetringar av lokalet før det kan takast i bruk. Flyttinga er difor førebels utsett til fredag 15. februar.

Publisert 11. mai 2011 14:24

NTL ser med bekymring på at UiO gir Uniforum så dårlige vilkår at de må legge ned papirutgaven, samtidig som UiOs egen kommunikasjonsavdeling vokser og nå teller 29 personer.

Publisert 5. apr. 2011 11:27

"At universitetet har råd til å opprettholde en avis hvor det får kritikk, er et tegn på at UiO er en institusjon med god helse", sa dåverande rektorkandidat Ole Petter Ottersen under rektorvalkampen i 2009.

Publisert 11. mai 2011 14:17

Uniforum få tildelt tilstrekkelige rammer for å kunne fortsette som en avis for alle ansatte – både på nett og i papirversjon.

Publisert 8. apr. 2011 10:13

Den 10. februar 2010 sendte redaktøren og jeg bekymringsmelding til universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. Dette var begynnelsen på vårt forsøk på å få universitetsledelsen i tale for å slippe å måtte gå til mer drastiske skritt, skriver styreleder i Uniforum, Nils A. Butenschøn.

Publisert 22. des. 2011 13:45

Uniforum  vil ta juleferie frå og med fredag 23. desember og fram til 2. januar. Redaksjonen ynskjer alle lesarane våre ei god jul og eit godt nytt år.

Publisert 7. apr. 2011 12:46

Ledelsen ved UiO har skjermet Uniforum for budsjettkutt som andre enheter har vært utsatt for, skriver rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 11. aug. 2008 16:05

Københavns Universitet legger ned papirutgaven av Universitetsavisen. Ansatte og studenter tviler på rektors argument om miljøbesparelser, skriver Universitetsavisa ved NTNU.

Publisert 14. aug. 2008 09:15

Uniforums lesere på nettet er positive til innholdet, men mer kritiske til nettavisens design. En stor andel leser også papirutgaven. Dette kommer fram i en spørreundersøkelse utført av konsulentselskapet Halogen .