Nettsider med emneord «Undervisning» - Side 9

Publisert 13. apr. 2005 15:49

Talet på studentar som studerer asiatiske språk er femdobla sidan 2002. - Det morosame er at interessa ser ut til å vera stabil og ikkje er forbigåande, seier instituttleiar Mette Halskov Hansen .

Publisert 25. sep. 2012 11:21

Falske papirer er i ferd med å drukne tilliten til studentutveksling og internasjonalisering. Universitetsavisa har snakket med en av de ledende ekspertene på feltet.

 

Publisert 7. okt. 2010 15:39

Ferske realfagsstudentar ved UiO får no ein forskar som mentor. Alle faddergruppene skal halda fram med ein felles mentor. Fysikkprofessor Morten Hjort-Jensen og prosjektleiar Ilan Delhi Villanger trur dette kan vera med på å redusera det store fråfallet av førsteårsstudentar.  

Publisert 16. des. 2013 09:48

MOOC-utvalget anbefaler bruk av gratisprinsipp, bedre støtte til faglige ansatte som prøver ut digitale verktøy og at man bør vurdere opptak til MOOC også for studenter som ikke oppfyller vanlige krav.

Publisert 22. apr. 2015 14:06

Universitetet i Oslo har en kraftig oppgang i antall søkere.  Realfagutdanninger øker mest og har 17 prosent flere med fagene som førstevalg i år sammenlignet med fjoråret.

Publisert 15. sep. 2018 01:00

Regjeringen innfører krav om pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren. Kravet skal sikre enda bedre undervisningstilbud for studentene.

Bildet viser skiltet som har teksten Domus Medica
Publisert 6. okt. 2019 22:43

Norge må klare å utdanne flere av legene sine selv. Det blir krevende, men Agder kan og bør hjelpe til, skriver  kommuneoverlege Preben Aavitsland.

Publisert 1. okt. 2021 04:30

I formiddag opnar kunnskapsminister Guri Melby Senter for spesialpedagogikk og inkludering på UiO.

Publisert 28. sep. 2021 13:19

No har partane i arbeidslivet, dei frivillige organisasjonane, Universitets- og høgskulerådet og Kunnskapsdepartementet  underskrive ein avtale om arbeidslivsrelevvans.  Målet er å få til betre samanheng mellom det studentane lærer og det som skjer i arbeidslivet. 

Publisert 11. sep. 2002 13:18

Kollegiet behandlet 4. september et forslag til bachelorprogrammer ved Universitetet i Oslo 2003 utformet av Styringsgruppen for kvalitetsreformen . - Kollegiets endelige vedtak tydeliggjør valgfrihet i forhold til det opprinnelige vedtaksforslaget, sier kollegiemedlem Harriet Bjerrum Nielsen.

Publisert 3. sep. 2002 16:59

Professor Anne-Lise Børresen-Dale ved Radiumhospitalet ble tildelt UiOs forskningspris for 2002 på 250 000 kroner under universitetets årsfest 2. september. Hun er dermed den aller første kvinne som har fått denne prisen.

Publisert 15. feb. 2007 12:50

Kvalitetsreformen og høyere utdanning i Norge er én ting, men hva med Universitetet i Oslo? Er det mer eller mindre kvalitet i utdanningen her - i forhold til før og sammenliknet med de andre? Uniforum har spurt to som burde vite.

Publisert 7. nov. 2012 23:27

Ein vitnemålsbank med alle vitnemål og eksamensresultat frå norske utdanningsinstitusjonar kan bli ein realitet om to år. Det førebelse utkastet er laga av USIT ved UiO.

Publisert 11. feb. 2016 11:04

Regjeringen vil etablere flere talentsentre i realfag for å gi de flinkeste elevene et bedre opplæringstilbud.

Publisert 31. jan. 2018 08:57

Professor Svein Olav Kolset har sammen med Argument-redaksjonen utformet et nytt emne for ernæringsstudenter. Nå etterlyser de et sentralt fokus på å lære også studenter om formidling.

Publisert 1. nov. 2012 13:38

Alle søkere fra Norden skal fortsatt behandles likt med nasjonale søkere. Det er klart etter at utdanningsministrene i Danmark, Norge, Finland, Island og Sverige er blitt enige om å fornye den nordiske overenskomsten om adgang til høyere utdanning for tre nye år, altså til og med 2015.

Publisert 6. juni 2014 16:41

Britiske FutureLearn blir plattforma som skal tilby gratis UiO-kurs til nettstudentar over heile verda. Dei amerikanske plattformene Coursera og EdX tapte i konkurransen fordi dei må fylgja USAs boikottlover.

Publisert 8. nov. 2012 08:37

Faglig-pedagogisk dag gir vitebegjærlige lærere mulighet til faglig utvikling på egne premisser.

Publisert 16. juni 2014 13:00

I dag fikk regjeringen overlevert den endelige rapporten fra MOOC-utvalget med NTNUs Berit Kjelstad i spissen. Mer tempo og penger er to viktige stikkord fra utvalgets rapport.

Ei førelesing på Det humanistiske fakultetet
Publisert 24. aug. 2021 16:00

Måndag 23. august møtte HF-studentar opp til den første fysiske førelesinga i det engelskspråklege kurset «Introduction to audiovisual aesthetics» på Institutt for media og kommunikasjon. Det var første gong det heller ikkje var noko krav om at studentane måtte halda seg 1 meter frå kvarandre. 

Publisert 21. aug. 2002 14:53

Seksjon for etter- og vidareutdanning og fjernundervisning ved UiO (UNIVETT) har fått tildelt åtte millionar kroner av Utdannings- og forskingsdepartementet for å utvikla nye etter- og vidareutdanningstilbod ved universitet og høgskular i Noreg. Tilboda skal leggjast til rette for tysk- og fransklærarar i ungdomsskulen og i den vidaregåande skulen.

Publisert 19. feb. 2007 09:29

- Universitetet må få studentane til å utvikla evna til kritisk tenking og etisk refleksjon, slik at dei kan ta sjølvstendige standpunkt uavhengig av autoritetar. Dei må ikkje bli oppgulpmaskiner. Det seier filosofiprofessor Andreas Føllesdal og historieprofessor John Peter Collett i ein samtale om universitetsideen.

Publisert 24. feb. 2016 14:42

Tretten UiO-studentar i museologi og kulturarv har utstilling på pensum. Resultatet er utstillinga «Kontrollfreak» i Kulturhistorisk museum.

Publisert 22. mars 2007 09:11

Studentane får færre emne å velja mellom når Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk (ILOS) skal kvitta seg med eit samla underskot på 6,9 millionar kroner for 2005 og 2006. Rett etter påske blir det lagt fram forslag om i kva rekkjefylgje ledige stillingar skal lysast ut. Ei arbeidsgruppe analyserer no årsakene til underskotet.

Publisert 6. mai 2019 17:22

Ressurssituasjonen for exphil og den økonomiske situasjonen for moderinstituttet IFIKK er mellom sakene universitetsstyret skal ta opp i møtet tysdag 7. mai.