Nettsider med emneord «Undervisning» - Side 8

Publisert 26. mars 2010 10:27

Ungdom kan nå få studieinformasjon rett i lomma. Universitetet i Oslo er det første universitetet i Norge som lanserer et tilbud som gjør det mulig å laste ned studieinformasjon på iPhone,  går det fram av ei pressemelding.    

Publisert 10. mars 2010 11:04

Mange tror de sitter på løsningen til problemene i norsk skole. Men gjør de egentlig det? Faglig leder for Kunnskap i skolen Frøydis Hertzberg har ikke tiltro til anekdotiske forklaringer. Skolen må forskes på, fastslår hun.

Publisert 27. jan. 2010 11:00

– Fagmiljøa må sleppa dei beste forskarane ut i dagen med ein gong det kjem nye studentar. Og det må bli like meritterande å undervisa som å forska, sa UiO-rektor Ole Petter Ottersen i ein debatt om framtidas Universitetet i Oslo på Blindern tysdag 26. juni.  

Publisert 26. nov. 2009 10:51

I høst ble det kjent at masterprogrammet «Peace and Conflict Studies» (PECOS) på UiO sto i fare for å måtte legge ned fra neste høst.  Studiet er nå reddet, melder Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Fredsstudiet samarbeider nært med Oslosenteret for fred og menneskerettigheter.

Publisert 30. okt. 2009 14:50

Rektorlaget har eit innlegg i Uniforum 22. oktober der temaet er at kvalitetsomgrepet bør setjast under debatt. Innlegget kjem i ei tid UiO arbeider med ein ny strategiplan som skal gå fram til 2020. Men eg håpar strategiplanen er klarare enn innlegget i Uniforum, skriv Terje Lohndal.

Publisert 22. okt. 2009 18:02

Innføring av liberal arts er eit viktig tiltak for å skape nyttige kandidatar for samfunnet. Liberal arts er også eit av dei viktigaste karriereverktya for ein student i dag, same kva han eller ho siktar mot.  

Publisert 22. okt. 2009 17:49

Hva kjennetegner god kvalitet i utdanning og forskning? Kvalitet for hvem og til hva – på kort eller lang sikt – for å øke erkjennelse, for å avklare, forstå eller avkrefte?

Publisert 28. sep. 2009 10:37

27 prosent av masterstudentene i Norge går på engelskspråklige programmer. Det viser en ny studie som er utført på oppdrag av Språkrådet, står det i ei pressemelding.

Publisert 15. sep. 2009 10:42

Osvold tar direkte feil. Også hos mange statlige, amerikanske universiteter er "klassisk dannelse" prioritert på lik linje med profesjonsrelatert utdannelse, skriver Joel Glover.

Publisert 14. sep. 2009 15:07

Det kreves i utgangspunktet en viss naiv idealisme for i det hele tatt å gidde å slåss mot drager, skriver Johan Nygaard, forfatter av essaysamlingen "Smertegrensen:Om paradigmer, språk og makt i politikken og vitenskapens verden", Futurum 2007.

 

Publisert 11. sep. 2009 13:35

–Det er viktig for ein rektor å halda kontakt både med forskinga og undervisninga. Difor har eg to kurs i histologi i dag, fredag 11. september, seier Ole Petter Ottersen til Uniforum, før han går inn for å undervisa medisinstudentane på niande semester.  

Publisert 4. sep. 2009 16:09

Mandag 7.september åpner første masterstudium i psykososialt arbeid ved Universitetet i Oslo. 62 studenter begynner på studiet som er rettet mot psykiske helsearbeidere som jobber med selvmord, rus, vold og traumer, står det i ei pressemelding.

Publisert 3. sep. 2009 10:25

Professor Bernt Hagtvet blir intervjuet i forrige nummer av Uniforum. Det føyer seg til hans lange artikkel om det samme temaet i Morgenbladet i mai i år. Begge steder fremmer han sine ideer og drømmer om norske universiteter som dannelsesinstitusjoner, der humaniora og klassiske tekster står i sentrum for både professorers og studenters interesser.

Publisert 26. aug. 2009 12:55

For en gammel mann som har vært gjennom det som nå for tiden kalles en klassereise, har dannelse representert et brysomt fenomen.

Publisert 26. aug. 2009 12:47

I sin kommentar til Dannelsesutvalgets innstilling (Uniforum 09/2009, "Dannelsesutvalget: Som man roper i skogen, får man svar?") klager Per B. Lilje, professor i astrofysikk, over at rapporten "fullstendig ser bort fra naturvitenskapenes rolle i allmenndannelsen".

Publisert 26. aug. 2009 12:42

Det er nokså fortvilende når folk ikke leser tekster innenat (Uniforum 20.8-09).

Publisert 24. aug. 2009 14:52

Med brask og bram har Dannelsesutvalget for høyere utdanning presentert sitt sluttdokument. Utvalget, som for det meste har bestått av kjente samfunnsvitere og humanister, har levert hva man kunne forvente: en rapport som fullstendig ser bort fra naturvitenskapenes rolle i allmenndannelsen.

Publisert 11. aug. 2009 07:14

– Me vil ikkje overtala lærestadene til å innføra framlegga våre, men heller overtyda dei om behovet for å gjera det. Det sa leiar for Danningsutvalet, prorektor Inga Bostad, då utvalet la fram sluttrapporten sin måndag 10. august. Utvalet foreslår mellom anna å innføra ex.phil. ved alle profesjonsutdanningar og setja i gang forsøk med å utvida bachelorgraden med eit halvt år fordjuping i danning.

Publisert 10. aug. 2009 09:49

Studentenes evne til refleksjon, gjennomtenkning og vidsyn må styrkes, sier Dannelsesutvalget for høyere utdanning. Innstillingen fra utvalget, som ledes av prorektor Inga Bostad,  lanseres i dag på Universitetet i Oslo.

Publisert 20. aug. 2008 15:22

- Alle dei 47 landa i Afrika sør for Sahara kan bli raderte vekk frå studietilbodet til HF. Det fryktar professor Ingse Skattum kan bli konsekvensen av prioriteringa ved fakultetet. No prøver ho å redda masterstudiet i "Det frankofone Afrika sør for Sahara", aller helst vil ho utvida det til heile Afrika sør for Sahara.

Publisert 19. juni 2008 09:26

Et samarbeidsprosjekt hvor indonesiske og srilankiske masterstudenter får en del av undervisningen ved Institutt for statsvitenskap på UiO, er sterkt underfinansiert og truet av nedleggelse. Grunnen er at NORAD og Kunnskapsdepartementet ikke kan bli enige om hvem som skal betale for undervisningen som foregår i Norge.

Publisert 7. juni 2008 16:13

Målprisen frå Juristmållaget for 2008 blei delt ut til jussprofessor Kåre Lilleholt ved Universitetet i Oslo under ei markering 5. juni på Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet i Oslo. - Det er fleire som skriv juss på nynorsk i dag enn det har vore nokon gong før, og det lovar godt for framtida for nynorsk, juridisk fagmål, seier ein nøgd prisvinnar til Uniforum.

Publisert 30. apr. 2008 10:53

Arbeidslivsrelevansprosjektet ved Det humanistiske fakultetet på UiO blei tildelt andreplassen då Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for 2007 blei delt ut i går. - Dette er fantastisk flott, seier Helga Reiss i studieseksjonen ved HF til Uniforum. Prisen er på 300 000 kroner.

Publisert 2. apr. 2008 12:52

- Presentasjonen av realfaga på lågare grad speglar ikkje den utviklinga som har skjedd i forsking og industri. Difor vil det nye opplegget vårt med berekningsperspektiv på realfaga, kunna revolusjonera denne undervisninga, trur UiO-professorane Morten Hjort-Jensen, Hans Petter Langtangen og Knut Mørken. Kunnskapsdepartementet støttar prosjektet med 1 million kroner.

Publisert 13. mars 2008 14:48

Foajeen i Fysikkbygningen og hele trappa opp til Lille fysiske auditorium summer av jentestemmer. Det arrangeres nemlig jentedag for første gang på Fysisk institutt.