Nettsider med emneord «Undervisning» - Side 8

Publisert 6. jan. 2003 09:40

- Jeg tror Universitetet i Oslo har godt av å bli utsatt for hardere konkurranse. Men dette forutsetter at vi får anledning til å konkurrere på samme vilkår som de andre norske forsknings- og utdanningsinstitusjonene, sier rektor Arild Underdal ved Universitetet i Oslo i et intervju ved årsskiftet.

Publisert 23. jan. 2003 11:28

Kongshaug musikkgymnas i Hordaland var ein av skulane som gjekk heilt til topps i klasseprosjektkonkurransen om dei tysktalande landa. Med dativ- og akkusativ-reglar i rappeversjon på eigen CD, sjarmerte Kongshaug musikkgymnas juryen i senk, og gjekk rett til topps i klassen for den vidaregåande skulen. Førstepremien på 37 500 kroner skal brukast til ein klassetur til Tyskland.Konkurransen er organisert av Nasjonalt ressurssenter for tysk .

Publisert 24. nov. 2005 10:16

Det humanistiske fakultetet har bestemt seg for å leggja ned bachelorprogrammet i vesteuropeiske mellomalderstudium, utan å ha handsama saka i demokratisk valde organ. - Sjølv om vedtaket er formelt korrekt, så er det moralsk og politisk uheldig, synest førsteamanuensis Terje Spurkland, som er fagleg ansvarleg for studieprogrammet.

Publisert 2. mai 2007 12:18

Utdanningskvalitetsprisen 2007 går på deling til realfagsfakultetene ved universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø, for et nasjonalt prosjekt for å bedre gjennomføringen av masterutdanninger. Prisen er på kr 500 000,-.

Publisert 29. nov. 2005 09:29

Det nettbaserte læringsprogrammet "Medisinsk kunnskapshåndtering" kan få 250 000 kroner i utviklingsmidlar frå UiO. Strid om opphavsrett mellom prosjektleiar Petter Laake og Det medisinske fakultetet kan likevel føra til at programmet aldri blir realisert.

Publisert 20. mars 2003 09:56

Nytt studieprogram ved UiO kombinerer studier i irsk og engelsk språk og kultur for aller første gang.

Publisert 22. jan. 2018 10:30

Digital eksamen i dagens fasong er bedre egnet for essays og programmering enn for notasjon i termodynamikk og organisk kjemi, skriver kjemiprofessor Einar Uggerud i et svar til sine kritikere.

Publisert 15. des. 2005 09:59

Universitetet i Oslo har vunne konkurransen om å etterutdanna lærarar i Oslo-skulen. Kontrakten med Utdanningsetaten i Oslo kommune er verdt mellom tre og fire millionar kroner. - Det er den desidert største etterutdanningskontrakten UiO nokon gong har fått, seier rådgjevar Vigdis Johansen i UNIVETT (Universitetets sentrale eining for vidare- og etterutdanning) til Uniforum.

Publisert 19. des. 2016 09:58

Eksamensoppgåver og karakterar ved UiO skal no også målast for å finna ut om dei held høg nok kvalitet. Oppdraget blir utført av forskarane Stefan Schauber og Sigrid Blömeke ved Senter for pedagogiske målingar (CEMO) på UiO.

Publisert 8. mai 2018 14:22

Professorene jobber langt mer enn vanlig arbeidstid, viser NIFU-rapport.  Nå ber Forskerforbundets leder Petter Aaslestad forskningsministeren om å ta tak i problemet.

Publisert 6. juni 2018 11:51

Sektoren sa nei, men Stortinget sa ja: I alle undervisningssituasjonar vert det no forbode med plagg som dekkar andletet.

Publisert 11. sep. 2015 05:00

Rektorene Curt Rice og Ole Petter Ottersen oppretter en arbeidsgruppe som skal se på arbeidsdelingen mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo.

Publisert 6. mai 2020 17:35

Regjeringa aukar talet på studieplassar med 4000. Det melder Aftenposten som viser til ein lekkasje frå innhaldet i revidert nasjonalbudsjett. UiO-rektor Svein Stølen er vonbroten over at det ikkje blir fleire studieplassar i humaniora og samfunnsvitskap.

Publisert 15. feb. 2006 10:40

Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) har tegnet en etterutdanningskontrakt med Forsvaret. Kontrakten går over tre år og har en ramme på 3,78 millioner kroner. - Det dreier seg om et grunnleggende innføringskurs i kulturstudier for utreisende personell i forsvaret, forteller studiekonsulent Gry Anita Hemsing.

Publisert 11. jan. 2017 13:44

Nær 10 000 deltakere fra hele verden har meldt seg på nettkurset "Introduction to Norwegian" for å lære grunnleggende norsk. Det blir også tilbudt til flyktninger og asylsøkere i Norge.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (t.h.) tar imot rapporten om livslang læring frå utvalsleiar Simen Markussen
Publisert 4. juni 2019 15:57

Mellom 700 og 800 millionar kroner i året må brukast på livslang læring. Pengane kan takast frå basisløyvinga til universiteta og høgskulane. Det er eitt av forslaga Markussen-utvalet meiner kan gi meir kompetanse for alle gjennom heile yrkeslivet.

Publisert 1. apr. 2003 18:36

Alle fagmiljø ved UiO kan no søkja om 2,1 millionar kroner til utvikling av fleksible læringsformer. - Kvalitetsreforma kan berre bli vellykka om enda fleire fagmiljø tar i bruk desse metodane, slår teamleiar for fleksibel læring Edvin Bach-Gansmo fast.

Publisert 30. aug. 2011 15:07

I morgon får prosjektet Computing in Science Education UiO sin pris for godt læringsmiljø.– Me ser på studentane våre som ressurspersonar i undervisninga, seier informatikkprofessor Knut Mørken. Kjernen i opplegget er å få inn eit utrekningsperspektiv i grunnutdanninga i matematiske realfag.

Publisert 9. mai 2003 11:34

Universitetet i Oslo har en økning i antall primærsøkere på hele 33,8 prosent sammenliknet med fjoråret. Sperrefristen fra Samordna opptak gikk ut i formiddag, og tallene viser at Universitetet i Oslo seiler opp som den store vinneren. Rektor ved UiO, Arild Underdal, gir informasjon og markedsføring av studietilbudene mye av æren for den store tilsøkningen.

Publisert 20. sep. 2017 12:54

Frank Aarebrot var antagelig den mest synlige, produktive og betydningsfulle forskeren i norsk offentlighet dette tiåret. Men slikt teller altså ikke når man skal måle «kvalitet», skriver professor emeritus Svein Sjøberg ved UiO.

Publisert 11. aug. 2009 07:14

– Me vil ikkje overtala lærestadene til å innføra framlegga våre, men heller overtyda dei om behovet for å gjera det. Det sa leiar for Danningsutvalet, prorektor Inga Bostad, då utvalet la fram sluttrapporten sin måndag 10. august. Utvalet foreslår mellom anna å innføra ex.phil. ved alle profesjonsutdanningar og setja i gang forsøk med å utvida bachelorgraden med eit halvt år fordjuping i danning.

Publisert 10. aug. 2009 09:49

Studentenes evne til refleksjon, gjennomtenkning og vidsyn må styrkes, sier Dannelsesutvalget for høyere utdanning. Innstillingen fra utvalget, som ledes av prorektor Inga Bostad,  lanseres i dag på Universitetet i Oslo.

Publisert 6. sep. 2018 17:05

Viktoria Jensen fekk avslag på opptak til masterstudiet i spesialpedagogikk, blei ho svært skuffa.  – Eg får ikkje sova fordi eg veit at dette er urettferdig.

Fredag demonstrerte ho utanfor Det utdanningsvitskaplege fakultetet ved UiO.

Publisert 28. sep. 2009 10:37

27 prosent av masterstudentene i Norge går på engelskspråklige programmer. Det viser en ny studie som er utført på oppdrag av Språkrådet, står det i ei pressemelding.