Nettsider med emneord «Undervisning» - Side 6

Publisert 18. sep. 2013 00:31

Lærarutdanninga i Stanford i USA og i Havanna på Cuba har strengare opptakskrav og evnar å kopla teori og praksis langt betre enn lærarutdanninga i Norden. Det viser førebelse analysar i ein studie frå Institutt for lærarutdanning og skuleforsking,UiO.

Publisert 23. mai 2013 16:03

– Det har vore utruleg lærerikt å ha praksis hos Hewlett Packard Norge, synest mediestudentane Helene Dahl Jørum og Line Blokhus .

Publisert 11. feb. 2013 15:42

Bachelor-programmet svarer hverken til lærernes eller studentenes forventninger. Ti år etter innføringen av Kvalitetsreformen, mener begge parter at bachelorstudiet mangler tydelige kvalitetsmål, helhet og sammenheng.

Publisert 11. des. 2012 15:37

Norske elevers leseferdigheter er blitt klart bedre. I matematikk og naturfag skårer norske skoleelever fortsatt under snittet.

Publisert 29. nov. 2012 10:12

Den internasjonale undersøkelsen fra det britiske selskapet Pearson bygger på gamle tall: - Dette sier ingen ting om tilstanden i norsk skole i dag. Vi er tvert om i framgang både i lesing, regning og naturfag, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Publisert 8. nov. 2012 08:37

Faglig-pedagogisk dag gir vitebegjærlige lærere mulighet til faglig utvikling på egne premisser.

Publisert 7. nov. 2012 23:27

Ein vitnemålsbank med alle vitnemål og eksamensresultat frå norske utdanningsinstitusjonar kan bli ein realitet om to år. Det førebelse utkastet er laga av USIT ved UiO.

Publisert 1. nov. 2012 13:38

Alle søkere fra Norden skal fortsatt behandles likt med nasjonale søkere. Det er klart etter at utdanningsministrene i Danmark, Norge, Finland, Island og Sverige er blitt enige om å fornye den nordiske overenskomsten om adgang til høyere utdanning for tre nye år, altså til og med 2015.

Publisert 24. okt. 2012 10:02

Etter vår meining bør privatiseringskåte politikarar frå den borgarlege opposisjonen i Noreg også hoppa bukk over Sverige og heller dra til Finland for å læra at etablering av private skular slett ikkje er noko alfa og omega for å få ein god skule.

Publisert 23. okt. 2012 16:45

– Det er verdas viktigaste jobb å læra barn å læra. Difor vil me bli lærarar, seier studentane Susana Jokimies og Riikka-Lotta Pehkonen på lærarutdanninga ved Helsingfors universitet. Heilt sidan 1974 har universiteta hatt ansvaret for lærarutdanninga i Finland.

Publisert 1. okt. 2012 22:34

– Me har gått altfor langt i å lata elevar te seg som om dei er i ein kafeteria der dei forsyner seg av eit kunnskapsbrett, vedgjekk kunnskapsminister Kristin Halvorsen på den nasjonale lektorkonferansen i Oslo før helga.

Publisert 26. sep. 2012 13:24

Stadig flere studenter fullfører ikke en grad. Høyest andel som ikke fullfører, finner en blant studenter med foreldre som kun har grunnskoleutdanning, melder Statistisk sentralbyrå.

Publisert 25. sep. 2012 11:21

Falske papirer er i ferd med å drukne tilliten til studentutveksling og internasjonalisering. Universitetsavisa har snakket med en av de ledende ekspertene på feltet.

 

Publisert 27. aug. 2012 15:50

– Matematikk er både gøy og utfordrande. Det synest Cathrine Lowzow, som er ein av skuleelevane som tar universitetskurs i matematikk på UiO.

Publisert 22. aug. 2012 14:24

– Hvis jeg skal samle masse folk for å høre på meg, så skal jeg fenge dem, sier årets vinner av læringsmiljøprisen, universitetslektor Cathrine Wahlstrøm Tellefsen.  

Publisert 19. juli 2012 10:10

Universitetet i Oslo opplevde historisk høy søkning til grunnutdanningene ved søknadsfristen i april. Nå mottar 9781 søkere tilbud om studieplass. Medisin og psykologi er de mest populære studiene.

Publisert 19. juli 2012 09:56

Det har vært rekordopptak til høyere utdannning i 2012. Tallene fra Samordna opptak (SO) viser at av i alt ca 115 000 søkere, er rundt 93 500 kvalifiserte for opptak til minst ett studium. 79 400 kvalifiserte søkere har fått tilbud om studieplass gjennom Samordna opptak, melder Kunnskapsdepartementet.

Publisert 24. mai 2012 13:40

Likevel - som et resultat av diskusjonen av forslaget har rektoratet kommet til at vi ikke ønsker å fremme en sak om innstramminger i studieprogresjonsreglene.

Publisert 15. mai 2012 23:56

- Det er viktig og riktig at Kunnskapsdepartementet fylgjer opp veksten i søkinga til høgare utdanning med nye studieplassar, synest UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 15. mai 2012 10:52

Det skal opprettes 1000 nye studieplasser fra høsten 2012. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 50,7 millioner kroner til dette i Revidert nasjonalbudsjett 2012, opplyser kunnskapsminister Kristin Halvorsen.  

Publisert 9. mai 2012 09:38

Mindre frafall og raskere fullføring er kunnskapsminister Kristin Halvorsens viktigste mål for høyere utdanning. Ved UiO slutter 40 prosent av studentene, før de har tatt bachelorgraden, melder Universitas.

Publisert 22. mars 2012 16:43

Lærarstudentar på norske universitet presterer langt dårlegare i matematikk enn tilsvarande lærarstudentar i andre land.

Publisert 27. feb. 2012 17:17

– Det er viktig for studentane å sjå at utdanninga UiO gir dei, kan vera vegen til gode og viktige jobbar i samfunnet. Møtet med sentralbanksjef Øystein Olsen og rådgjevarane hans var eit godt døme på det, meiner rektor Ole Petter Ottersen, prorektor Inga Bostad og viserektor Ragnhild Hennum.

Publisert 20. feb. 2012 13:51

Rett før jul blei det klart at Asker videregående skole var ein av dei 13 skulane i Oslo og Akershus som kunne kalla seg universitetsskule. – Det er me svært stolte av, seier rektor Wenche Engen Hanevik.

Publisert 18. jan. 2012 14:37

Studentar som er blitt tekne i fusk ved eitt universitet, kan ikkje lenger melda seg opp til eksamen ved eit anna universitet. Dei vil bli svartelista i eit nasjonalt utestengingsregister som Felles studentsystem ved USIT skal oppretta. Det opplyser utviklingsleiar Geir Magne Vangen til Uniforum.