Nettsider med emneord «Undervisning» - Side 6

Publisert 15. juni 2018 15:19

- Verken regjering eller Stortingets flertall har lyttet til sektoren i denne saken, sier prorektor Gro Bjørnerud Mo, som mener nikabforbudet er unødvendig.  

Publisert 17. apr. 2002 11:07

Material og energi for framtida, økologi og evolusjon og astronomi, fysikk og meteorologi er tre av dei ti studieprogramma MN-fakultetet kan tilby frå hausten 2003. - Me håpar me har gjort programma så attraktive at studentane blir her i staden for å dra til Australia, seier professor Svein Stølen ved Kjemisk institutt.

Publisert 27. aug. 2012 15:50

– Matematikk er både gøy og utfordrande. Det synest Cathrine Lowzow, som er ein av skuleelevane som tar universitetskurs i matematikk på UiO.

Publisert 18. apr. 2002 11:21

Alt frå IKT og samfunn, skuleleiing og pedagogikk til spesialpedagogikk og læring i kulturelt komplekse samfunn skal lokka nye studentar til Det utdanningsvitskaplege fakultetet når Kvalitetsreforma blir innført frå hausten 2003.

Publisert 27. juni 2005 11:57

Dei 15 første uteksaminerte masterstudentane blei gjort stor stas på av Institutt for kriminologi og rettssosiologi fredag 17. juni. I ein høgtideleg seremoni i Gamle festsal fekk dei overrekt vitnemål og blomar av instituttleiar Liv Finstad og nestleiar Kristian Andenæs .

Publisert 14. juni 2005 13:46

Studenttallet er mangedoblet, jentene er på full fart inn, kurstilbudet er utvidet radikalt, og teamarbeid og praktiske øvelser har fått sentral plass. Ikke til å undres over at Mikroeletronikksystemer (MES-gruppen) ved Institutt for informatikk er tildelt Prisen for godt læringsmiljø 2005.

Publisert 7. okt. 2010 15:39

Ferske realfagsstudentar ved UiO får no ein forskar som mentor. Alle faddergruppene skal halda fram med ein felles mentor. Fysikkprofessor Morten Hjort-Jensen og prosjektleiar Ilan Delhi Villanger trur dette kan vera med på å redusera det store fråfallet av førsteårsstudentar.  

Publisert 22. aug. 2012 14:24

– Hvis jeg skal samle masse folk for å høre på meg, så skal jeg fenge dem, sier årets vinner av læringsmiljøprisen, universitetslektor Cathrine Wahlstrøm Tellefsen.  

Et utebilde fra Vestgrensa studentby i Oslo
Publisert 5. mai 2020 15:49

– Vi har ennå ikke merket noen endring i antall boligsøknader. Det opplyser boligdirektør Gunn Kirsti Løkka i SiO til Uniforum. Ferske studenter ønsker de plass til i et eget hus til høsten.

To menn står på et gulv og den ene holder en rapport i hendene.
Publisert 27. apr. 2021 11:13

Regjeringen ønsker å åpne opp for at statlige høyskoler og universiteter kan gjenbruke innhold fra ordinære utdanninger når de utvikler tilbudene til arbeidslivet.

Publisert 15. sep. 2009 10:42

Osvold tar direkte feil. Også hos mange statlige, amerikanske universiteter er "klassisk dannelse" prioritert på lik linje med profesjonsrelatert utdannelse, skriver Joel Glover.

Publisert 8. jan. 2018 10:11

I likhet med de fleste studenter er jeg ikke særlig glad i eksamen, men må forholde meg til den med det dypeste alvor, skriver kjemiprofessor Einar Uggerud. Nå foreslår han å begrense klageretten.

Publisert 6. nov. 2006 19:52

- Kvalitetsreformen har kostet mye i form av tapt engasjement. Den har også kostet mye økonomisk, og universitetet har ikke fått igjen alt, sier viserektor Inga Bostad. Hun håper at evalueringen av reformen vil gi Universitetet i Oslo gode argumenter når det gjelder den fremtidige ressurstildelingen.

Publisert 8. mai 2002 10:42

Antall søkere til studier ved Universitetet i Oslo har økt merkbart på de fleste fakulteter. I år utgjør dette 42,3 % av førsteprioritetssøkerne til de fire universitetene, sammenliknet med 41,2 % i fjor på samme tid. Det er 11 003 som har UiO som førsteprioritet, mot 9767 i fjor.

Publisert 22. des. 2006 10:12

Kunnskapsdepartementet stiller fem millioner kroner til rådighet til forskningssenteret Simula for etablering av en forskerskole for IKT-forskning. Dette offentliggjorde kunnskapsminister Øystein Djupedal da han i var tilstede på markeringen av Simulas fem-års jubileum tirsdag 19. desember.

Publisert 7. des. 2010 16:27

– Resultatene fra PISA 2009 viser at norsk skole er på riktig vei, og at trenden er snudd etter 2006. I dag kan hele skole-Norge rette ryggen og glede seg over norske elevers prestasjoner. Samtidig gjennomfører vi tiltak for å sikre at utviklingen fortsetter i positiv retning, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i ei pressemelding.  

Publisert 20. des. 2010 16:15

Det vil være et økende behov for mennesker med høyere utdanning i framtiden. Fram mot 2020 vil det være behov for 20 000 nye studieplasser i Norge. Det viser en ny rapport som Kunnskapsdepartementet har utarbeidet, står det i ei pressemelding.

Publisert 25. sep. 2012 11:21

Falske papirer er i ferd med å drukne tilliten til studentutveksling og internasjonalisering. Universitetsavisa har snakket med en av de ledende ekspertene på feltet.

 

Publisert 26. apr. 2002 15:29

En gang lå Svalbard ved Middelhavet. Tenke seg til: ved Middelhavet. Det er riktignok en stund siden. 60 millioner år eller så. Nå ligger Svalbard ikke lenger ved Middelhavet, men i Barentshavet, nærmest i gangavstand til Nordpolen, skarve 120 mil.
Likevel lar de seg lokke hit, unge studenter fra fastlands-Norge og fra allverdens land der de ikke akkurat har hatt mulighet for å bli kompis med kuldegradene. Og hit kommer vitenskapsfolk i det internasjonale toppsjiktet for å forelese og holde kurs. Hva er det som trekker dem til det nordligste universitetscampus i verden?

Publisert 6. jan. 2020 04:30

Nå kan universiteter og høyskoler søke om til sammen 50 millioner kroner til å utvikle nye måter å undervise studentene på. 

Ein mann og ei kvinne står ved eit bord med ein stor skjerm mellom seg.
Publisert 9. mai 2022 04:30

Om UiO hadde oppfylt regelverket om universell utforming av læremiddel, ville rekninga ha kome på 100 millionar kroner. Det seier Tomm Eriksen og Ida Meland  i  USIT som arbeider med universell utforming av digitale tenester på UiO.

Publisert 21. mai 2002 14:12

I år feires Niels Henrik Abels 200-års fødselsdag ved å bringe hans hovedverk - Paris-avhandlingen - til Norge for første gang. Paris-avhandlingen vil sammen med andre unike Abeliana inngå i en utstilling som åpner i Galleri Sverdrup onsdag 22. mai klokka 13.00 , skriver Matematisk instiutt ved UiO i ei pressemelding.

Publisert 22. apr. 2015 14:06

Universitetet i Oslo har en kraftig oppgang i antall søkere.  Realfagutdanninger øker mest og har 17 prosent flere med fagene som førstevalg i år sammenlignet med fjoråret.

Publisert 7. mai 2018 11:22

Universiteta og høgskulane er for dårlege på digitalisering i undervisninga.  - Førelesarane må kursast betre, krev leiar Mats J. Beldo i Norsk studentorganisasjon.