Nettsider med emneord «Undervisning» - Side 3

Publisert 12. nov. 2004 10:54

Monica Bakken er universitetets nye studiedirektør. - Jeg er opptatt av kvalitet og service i alle ledd. Undervisning og støtteapparat skal være så godt at studentene velger oss, proklamerer hun.

Publisert 16. feb. 2017 15:10

Arbeiderpartiet er for femårig lærerutdanning. Ap er for at lærerutdanningen skal være en masterutdanning. Men Ap har vært kritiske til innholdet i de nye utdanningene.

En mann står ute med Lucy Smiths hus og Blindern Studenterhjem i bakgrunnen
Publisert 21. apr. 2020 11:17

Universitetet i Oslo ber fakultetene planlegge for digital undervisning også til høsten. Det opplyser rektor Svein Stølen på UiOs nettsider.

Portrett av en kvinne
Publisert 3. juni 2022 15:00

Filosofiprofessor Inga Bostad og teologiprofessor Marius Gunnar Timmann Mjaaland er i dag blitt årets to nye meritterte undervisere på UiO.

Publisert 20. feb. 2012 13:51

Rett før jul blei det klart at Asker videregående skole var ein av dei 13 skulane i Oslo og Akershus som kunne kalla seg universitetsskule. – Det er me svært stolte av, seier rektor Wenche Engen Hanevik.

Publisert 1. apr. 2022 13:45

Regjeringa gir 48 millionar kroner ekstra til å opprette 1 000 nye studieplassar ved universiteta og høgskulane. Plassane blir oppretta med tanke på ukrainske flyktningar som vil ta høgare utdanning. 

Publisert 4. sep. 2006 16:44

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) lovpriste den finske skolemodellen da han redegjorde for Kunnskapsløftet på en stor konferanse på Blindern i forrige uke. Han fremhevet at norske elever trives på skolen, men at de lærer for lite, er dårlig motiverte og sliter med disiplinproblemer. I tillegg tilpasses ikke undervisningen den enkelte elev godt nok, slik at sosiale ulikheter forsterkes i løpet av skolegangen.

Publisert 6. feb. 2002 15:52

Med 13 mot 12 stemmer vedtok fakultetsstyret ved HF i førre veke å gå inn for ei moderat endring av exphil-studiet. Mindretalet ville ha langt meir radikale endringar i dette studiet.

Publisert 14. apr. 2016 00:00

Uansett hva som skjer med oljebransjen framover, har administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ett råd til norske studenter: Fullfør utdanningene deres.

Publisert 18. mars 2014 15:22

- Ein budsjettprosess er ein budsjettprosess, svarte statsminister Erna Solberg då Uniforum spurte henne om livsvitskapssenteret ville bli realisert i hennar regjeringstid. I formiddag trefte ho universitetsleiinga i Ole-Johan Dahls hus på UiO.

Publisert 26. feb. 2002 21:24

Det blir ikke innført mange varianter av examen philosophicum ved Universitetet i Oslo slik mange har spådd. Det akademiske kollegium har vedtatt en stram, felles ramme for exphil-studiet hvor etikk skal inn som en obligatorisk del.

Publisert 6. feb. 2002 10:26

Antikk kultur og klassisk tradisjon og Program i medievitskap . Dette er to av dei studieprogramma du truleg kan ta ved HF når Kvalitetsreforma er innført frå hausten 2003. Dermed ligg HF-fakultetet langt framme når det gjeld å omstilla seg til denne reforma.

Publisert 22. mars 2012 16:43

Lærarstudentar på norske universitet presterer langt dårlegare i matematikk enn tilsvarande lærarstudentar i andre land.

Bildet viser skiltet som har teksten Domus Medica
Publisert 6. okt. 2019 22:43

Norge må klare å utdanne flere av legene sine selv. Det blir krevende, men Agder kan og bør hjelpe til, skriver  kommuneoverlege Preben Aavitsland.

Fire kvinner, to studentar og to arbeidsgjevarar sit rundt eit bord
Publisert 10. sep. 2020 11:59

 – Altfor mange studentar har lite eller ingen kontakt med arbeidslivet i studietida. Det seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H). I dag fekk han på bordet ei oppskrift for korleis det kan bøtast på dette. 

Publisert 14. apr. 2010 17:22

Disseksjon av grisungar skal gi elevar i den vidaregåande skulen lyst til å satsa på realfag i framtida. – Å finna ut kor stort tarmsystemet er, var mest interessant, synest David Grahl. – Levra var spennande, seier Silje Fuglerud.

Publisert 12. mars 2014 10:51

Nokut får hard medfart fra medisindekan Frode Vartdal og professor Kristin Heggen etter tildelingen av tre nye Sentre for fremragende utdanning. – Ingen andre har klaget på prosessen, innvender Nokut.

Publisert 2. mai 2016 13:00

– Kvalitetsreforma var naudsynt, men har ikkje oppfylt dei resultata som var førespegla for studentane, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Uniforum. Kvar fjerde student fell frå, viser tilstandsrapporten for høgare utdanning.

Publisert 16. juni 2016 15:54

Studenter fra UiO hadde praksis i firmaet til advokat Amir Mirmotahari seinest i vår. Advokaten er nå siktet av politiet etter at VG avslørte at han hadde bestilt bortføring av et voldtektsoffer for å hindre at hun møtte i retten.

Studenter ved NTNU sitter i en lesesal
Publisert 8. juni 2019 01:00

Ni år etter oppstart har nesten 20 prosent av bachelorstudentene droppet ut, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Publisert 19. aug. 2019 22:50

– Det må vera lov å kunna gi best moglege forhold for dei mest talentfulle studentane, akkurat som det som gjeld for idrettstalenta, synest biologiprofessor Nils Chr. Stenseth ved UiO. Han er provosert av Agenda-leiar Trygve Svenssons kritikk av Honours-programmet.

Ein mann viser ein annan mann laboratoriearbeidet sitt.
Publisert 6. okt. 2020 10:29

Sju universitet og høgskular får 70 millionar kroner til betre undervisning. 10 millionar går til to prosjekt på Universitetet i Oslo. 

Publisert 20. aug. 2008 15:22

- Alle dei 47 landa i Afrika sør for Sahara kan bli raderte vekk frå studietilbodet til HF. Det fryktar professor Ingse Skattum kan bli konsekvensen av prioriteringa ved fakultetet. No prøver ho å redda masterstudiet i "Det frankofone Afrika sør for Sahara", aller helst vil ho utvida det til heile Afrika sør for Sahara.

Publisert 31. mars 2016 11:38

Universitetet i Oslo jobber med å skaffe seg en visjon, men professor og styremedlem Kristian Gundersen mener det hele er noe stort vrøvl.

Publisert 15. nov. 2018 10:31

– Dessverre viser erfaring fra Akademisk skrivesenter at når det gjelder å konkret lære fagskriving, opplever mange UiO-studenter at de blir mer eller mindre overlatt til seg selv. Det skriver Ingerid S. Straume, leder av Akademisk skrivesenter og pedagogikkprofessor Eevi E. Beck ved UiO i dette innlegget.