Nettsider med emneord «Undervisning» - Side 10

Publisert 2. jan. 2007 11:24

3000 lærere ventes til en dag med faglig påfyll på Universitetet i Oslo onsdag 3. januar. 130 foredrag fra de fleste fagområder, i tillegg til utstillinger, omvisning og paneldebatt skal fylle et program som utspiller seg på store deler av campus på Blindern.

Publisert 22. des. 2006 10:12

Kunnskapsdepartementet stiller fem millioner kroner til rådighet til forskningssenteret Simula for etablering av en forskerskole for IKT-forskning. Dette offentliggjorde kunnskapsminister Øystein Djupedal da han i var tilstede på markeringen av Simulas fem-års jubileum tirsdag 19. desember.

Publisert 24. nov. 2006 10:41

- Sudbø-saken, med sin fabrikkering og forfalskning av datamateriale, er ekstrem og egentlig et dårlig eksempel på hva forskningsetikk ved UiO dreier seg om. Forskningsetikk handler framfor alt om hensynet til andre, mener førsteamanuensis Berit Rognhaug ved Institutt for spesialpedagogikk. Kurs i forskningsetikk er fra i høst av blitt en del av forskerutdanningen på hele UV-fakultetet.

Publisert 6. nov. 2006 19:52

- Kvalitetsreformen har kostet mye i form av tapt engasjement. Den har også kostet mye økonomisk, og universitetet har ikke fått igjen alt, sier viserektor Inga Bostad. Hun håper at evalueringen av reformen vil gi Universitetet i Oslo gode argumenter når det gjelder den fremtidige ressurstildelingen.

Publisert 11. okt. 2006 16:42

- Vi har lenge hatt et stort udekket behov for kjeveortopeder i Nord-Norge, og UiO hadde en gjennomtenkt modell for fjernundervisning, forteller Ragnhild Nordengen, leder for Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge i Tromsø. Takket være utstrakt bruk av blant annet videokonferanser ble to studenter i Tromsø nylig uteksaminert som kjeveortopeder ved Det odontologiske fakultet i Oslo.

Publisert 4. sep. 2006 16:44

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) lovpriste den finske skolemodellen da han redegjorde for Kunnskapsløftet på en stor konferanse på Blindern i forrige uke. Han fremhevet at norske elever trives på skolen, men at de lærer for lite, er dårlig motiverte og sliter med disiplinproblemer. I tillegg tilpasses ikke undervisningen den enkelte elev godt nok, slik at sosiale ulikheter forsterkes i løpet av skolegangen.

Publisert 29. aug. 2006 13:51

Relasjonsbygging er god markedsføring. Det er noe fire tilsatte ved Det humanistiske fakultet (HF) med ansvar for etter- og videreutdanning lærte i vårsemesteret.

Publisert 29. aug. 2006 12:54

For første gang tar en kvinne plass i sjefsstolen ved landets største forsknings- og undervisningsbibliotek, der kvinnene er i stort flertall. Nytilsatt UB-direktør Bente R. Andreassen (58) mener at biblioteket er blitt viktigere som læringsarena og at det må integreres tettere i moderorganisasjonen, hvis UiO skal bli et ledende forskningsuniversitet.

Publisert 28. aug. 2006 10:08

Eit datasystem som skal hindra feilmedisinering av pasientar. Ein alarm som seier frå dersom den berbare datamaskina er i ferd med å bli stolen. Eit dataprogram som kan gjera det lettare for folk flest å forstå rekneprogrammet Excel. Ein betre metode for å kroppsvisitera fangar. Dei gode ideane strøymer gjennom klasserommet i Santa Clara i Silicon Valley i California, der 24 norske studentar deltar på det tre månader lange praksisopphaldet til Gründerskulen.

Publisert 25. aug. 2006 14:11

Den eine er 80 år og den andre 33 år. Den eine kjem frå USA og den andre frå Kamerun. Men begge har vore studentar på Den internasjonale sommarskulen ved UiO. Den første for 59 år sidan og den andre i år.

Publisert 15. aug. 2006 09:48

Oslosenteret for fred og menneskerettigheter har inngått en avtale med masterprogrammet "Peace and Conflict Studies" ved Universitetet i Oslo, Fra våren 2007 skal mastergradsstudenter få anledning til å arbeide ved Oslosenteret i konkrete prosjekter. Arbeidet skal tilrettelegges slik at dette kan danne utgangspunkt for en masteroppgave, skriver UiO i en pressemelding.

Publisert 14. aug. 2006 13:42

Fagmiljø som vil ha pengar for å utvikla nye læringsformer som byggjer på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan no søkja om pengar frå ein pott på 4,5 millionar kroner. Det er summen Universitetsstyret har løyvd til fleksibel læring. - Utlysinga for 2007 dekkjer både ordinære studietilbod og etter- og vidareutdanning, opplyser teamleiar for Fleksibel læring ved UiO, Edvin Bach-Gansmo til Uniforum.

Publisert 14. juni 2006 15:58

Ved HF-fakultetet er faglærer ofte alene om å sette karakter. Førsteamanuensis Jan Erik Rekdal kaller ordningen uetisk og har startet en underskriftskampanje for å få tilbake ordningen med to sensorer. 177 ansatte ved fakultetet har hittil skrevet under oppropet. - Dette er lærerkrefter vi ikke har, uttaler studiedekan Tor Egil Førland.

Publisert 14. juni 2006 14:22

- Gründerskulen gir oss praktiske oppgåver som me må løysa i fellesskap med andre studentar. Samtidig blir me involverte i undervisninga i langt større grad enn på andre fag. Det gir eit svært godt læringsmiljø, synest studentane Randi Aalgaard og Petter Hareim. - Me arbeider heilt medvite med å skapa eit godt sosialt miljø, seier prosjektleiar Eli Berge. Universitetsstyret har premiert Gründerskulen med prisen for godt læringsmiljø for 2006.

Publisert 2. juni 2006 09:34

Forskarane vil berre arbeida mellom klokka 8 og 16. Alt anna arbeid vil dei krevja overtidsbetaling for. Det blir konsekvensen av at Forskarforbundet har sagt opp særavtalen med verknad frå 1. august i år. Kravet kan gjera det vanskeleg for UiO å få undervisningskabalen til å gå opp.

Publisert 3. apr. 2006 10:04

Selv om Universitetet i Oslo er landets største, er andelen UiO-studenter ved Universitetssenteret på Svalbard klart lavest. Løsningen er å trekke flere UiO-forskere til Svalbard, mener professor Jøran Moen ved Fysisk institutt.

Publisert 29. mars 2006 13:58

Fredag 31. mars la UiOs utvalg for språkpolitikk fram sin innstilling, som det har kalt "Snart to hundre. Universitetet i Oslo og språket i internasjonaliseringens tidsalder". "Ja, takk, begge deler" er konklusjonen på om norsk eller engelsk skal være fagspråk ved UiO.

Publisert 9. mars 2006 15:52

Et nytt utvalg skal foreslå tiltak som kan gjøre saksbehandlingen av søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning enklere, raskere og mer brukervennlig og samtidig sikre at den er rettferdig. Utvalget ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i dag, går det fram av ei pressemelding.

Publisert 15. feb. 2006 17:28

No kan du bli både vis og lærd på éin dag. Men då må du klara å stikka innom alle dei populærvitskaplege foredraga når Universitetet i Oslo inviterer til open dag torsdag 9. mars. - Om du ikkje klarer det, kan du likevel få med deg enkelte forelesingar som podkast på Internett, opplyser prosjektleiar Julie Øybø i Informasjonsavdelinga til Uniforum.

Publisert 15. feb. 2006 10:40

Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) har tegnet en etterutdanningskontrakt med Forsvaret. Kontrakten går over tre år og har en ramme på 3,78 millioner kroner. - Det dreier seg om et grunnleggende innføringskurs i kulturstudier for utreisende personell i forsvaret, forteller studiekonsulent Gry Anita Hemsing.

Publisert 15. des. 2005 09:59

Universitetet i Oslo har vunne konkurransen om å etterutdanna lærarar i Oslo-skulen. Kontrakten med Utdanningsetaten i Oslo kommune er verdt mellom tre og fire millionar kroner. - Det er den desidert største etterutdanningskontrakten UiO nokon gong har fått, seier rådgjevar Vigdis Johansen i UNIVETT (Universitetets sentrale eining for vidare- og etterutdanning) til Uniforum.

Publisert 14. des. 2005 09:30

Det humanistiske fakultetet har avgjort å venta med å be Universitetsstyret leggja ned bachelorprogrammet i vesteuropeiske mellomalderstudium til det er avklart korleis ressurssituasjonen blir. - Dette kan gjerast i ro og mak i vårsemesteret 2006, opplyser studiedekan Tor Egil Førland til Uniforum.

Publisert 29. nov. 2005 09:29

Det nettbaserte læringsprogrammet "Medisinsk kunnskapshåndtering" kan få 250 000 kroner i utviklingsmidlar frå UiO. Strid om opphavsrett mellom prosjektleiar Petter Laake og Det medisinske fakultetet kan likevel føra til at programmet aldri blir realisert.

Publisert 25. nov. 2005 15:20

Norske elever har svake kunnskaper i realfag sammenlignet med elever i andre land, og det har vært en entydig tilbakegang de ti siste årene. Kunnskapene i engelsk er derimot gode. Det viser en oversikt som er laget av Are Turmo ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling på UiO, melder ntb.

Publisert 24. nov. 2005 10:16

Det humanistiske fakultetet har bestemt seg for å leggja ned bachelorprogrammet i vesteuropeiske mellomalderstudium, utan å ha handsama saka i demokratisk valde organ. - Sjølv om vedtaket er formelt korrekt, så er det moralsk og politisk uheldig, synest førsteamanuensis Terje Spurkland, som er fagleg ansvarleg for studieprogrammet.