Nettsider med emneord «Undervisning»

Publisert 24. jan. 2002 14:06

Den 3. januar kom de i trofaste horder til Universitetet i Oslo - landets største lærerutdanningsinstitusjon. Mer eller mindre sultne på faglig påfyll og inspirasjon fikk lærerne å smake fra universitetets store og mangfoldige akademiske matfat.

Publisert 21. mars 2002 14:24

- Det er ikke mulig å få til en femårig lektorutdanning uten samtidig å forringe den faglige kvaliteten sterkt. Det mener bestyrer ved Historisk institutt, professor Jorunn Bjørgum.

Publisert 14. des. 2005 09:30

Det humanistiske fakultetet har avgjort å venta med å be Universitetsstyret leggja ned bachelorprogrammet i vesteuropeiske mellomalderstudium til det er avklart korleis ressurssituasjonen blir. - Dette kan gjerast i ro og mak i vårsemesteret 2006, opplyser studiedekan Tor Egil Førland til Uniforum.

Publisert 30. apr. 2015 17:11

Ni av ti universitets- og høgskulelærarar meiner studiet kan bli meir relevant for arbeidslivet om arbeidsgjevarar og utdanningsinstitusjonar samarbeider. Det viser ein ny rapport frå Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning- NOKUT.

Publisert 14. sep. 2009 15:07

Det kreves i utgangspunktet en viss naiv idealisme for i det hele tatt å gidde å slåss mot drager, skriver Johan Nygaard, forfatter av essaysamlingen "Smertegrensen:Om paradigmer, språk og makt i politikken og vitenskapens verden", Futurum 2007.

 

Publisert 26. aug. 2009 12:47

I sin kommentar til Dannelsesutvalgets innstilling (Uniforum 09/2009, "Dannelsesutvalget: Som man roper i skogen, får man svar?") klager Per B. Lilje, professor i astrofysikk, over at rapporten "fullstendig ser bort fra naturvitenskapenes rolle i allmenndannelsen".

Publisert 26. aug. 2009 12:42

Det er nokså fortvilende når folk ikke leser tekster innenat (Uniforum 20.8-09).

Publisert 22. okt. 2009 18:02

Innføring av liberal arts er eit viktig tiltak for å skape nyttige kandidatar for samfunnet. Liberal arts er også eit av dei viktigaste karriereverktya for ein student i dag, same kva han eller ho siktar mot.  

Publisert 30. okt. 2009 14:50

Rektorlaget har eit innlegg i Uniforum 22. oktober der temaet er at kvalitetsomgrepet bør setjast under debatt. Innlegget kjem i ei tid UiO arbeider med ein ny strategiplan som skal gå fram til 2020. Men eg håpar strategiplanen er klarare enn innlegget i Uniforum, skriv Terje Lohndal.

Publisert 26. aug. 2009 12:55

For en gammel mann som har vært gjennom det som nå for tiden kalles en klassereise, har dannelse representert et brysomt fenomen.

Publisert 5. okt. 2010 16:17

Sitter studentene dine og sover på første rad, bør du kanskje søke hjelp hos dine kollegaer. Uten engasjement blant dem som underviser vil studiekvaliteten ved universitetet aldri bli bedre. Det er på tide at de vitenskapelig ansatte stopper opp og tar en titt på sine formidlingsmetoder.

Publisert 24. mai 2012 13:40

Likevel - som et resultat av diskusjonen av forslaget har rektoratet kommet til at vi ikke ønsker å fremme en sak om innstramminger i studieprogresjonsreglene.

Publisert 16. feb. 2011 16:44

Universitetet rekrutterte med hard hånd sine første syv lærere fra Katedralskolen. Katedralskolen ga på denne måten universitetet en ”flying start”.

Publisert 29. mars 2006 13:58

Fredag 31. mars la UiOs utvalg for språkpolitikk fram sin innstilling, som det har kalt "Snart to hundre. Universitetet i Oslo og språket i internasjonaliseringens tidsalder". "Ja, takk, begge deler" er konklusjonen på om norsk eller engelsk skal være fagspråk ved UiO.

Publisert 20. des. 2011 16:01

– Bokmålsbrukande nordmenn må bli meir tolerante overfor nynorsk. For det er ikkje vanskeleg. Det trengst berre ei haldningsendring, meiner russiske Elena Tkachenko som i vår tok eksamen i eit kurs i nynorsk og dialektar ved UiO.

Publisert 10. sep. 2019 15:00

– Når nesten hver tredje søker ikke bruker studieplassen sin, betyr det at universitetene og høyskolene må gi tilbud til langt flere enn de har plass til. Dette kan bidra til større usikkerhet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Publisert 1. juni 2004 12:58

Sør-Asiastudier er en ny studieretning innenfor masterprogrammet Asiatiske og afrikanske studier . Studiet omfatter India, Pakistan og Bangladesh og gir også muligheter for studier av Afghanistan, Sri Lanka og Nepal.

Publisert 10. mars 2010 11:04

Mange tror de sitter på løsningen til problemene i norsk skole. Men gjør de egentlig det? Faglig leder for Kunnskap i skolen Frøydis Hertzberg har ikke tiltro til anekdotiske forklaringer. Skolen må forskes på, fastslår hun.

Publisert 20. nov. 2017 18:55

Nasjonal delprøve i medisin er tildelt Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris for 2017. Arbeidet med delprøven er blitt ledet av medisinprofessor Jan Frich ved Universitetet i Oslo. Prisen er på 1 million kroner.

Portrett av en kvinne som taler
Publisert 18. jan. 2022 10:08

- Livslang læring er helt vesentlig for å henge med på den fjerde industrielle revolusjonen. Uten det blir fremtiden en fest for de spesielt interesserte, mener Silvija Seres.

Publisert 18. juni 2015 14:01

Massemorderen Anders Behring Breivik søker opptak på statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Om han kommer inn, vil studiene foregå som selvstudium på cellen i fengselet, skriver UiO i en pressemelding.

Publisert 16. apr. 2020 13:51

Overgangen til digital undervisning mens høyere utdanningsinstitusjoner er stengt ned, har ført til kreativitet og nytenking, men også frustrasjon, viser undersøkelse.

Publisert 13. mars 2008 14:48

Foajeen i Fysikkbygningen og hele trappa opp til Lille fysiske auditorium summer av jentestemmer. Det arrangeres nemlig jentedag for første gang på Fysisk institutt.

Publisert 4. mars 2008 18:01

Dei to rapportane frå komiteen som har evaluert Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT), vart lagde fram på skotårsdagen. Komiteen er positiv til NOKUT og verksemda deira, men kjem med klare tilrådingar om forbetringar. Til dømes er NOKUT i for stor grad opptatt av kontroll og i for liten grad av institusjonell og akademisk utvikling.

Publisert 15. feb. 2006 17:28

No kan du bli både vis og lærd på éin dag. Men då må du klara å stikka innom alle dei populærvitskaplege foredraga når Universitetet i Oslo inviterer til open dag torsdag 9. mars. - Om du ikkje klarer det, kan du likevel få med deg enkelte forelesingar som podkast på Internett, opplyser prosjektleiar Julie Øybø i Informasjonsavdelinga til Uniforum.