Nettsider med emneord «Undervisning»

Publisert 24. jan. 2002 14:06

Den 3. januar kom de i trofaste horder til Universitetet i Oslo - landets største lærerutdanningsinstitusjon. Mer eller mindre sultne på faglig påfyll og inspirasjon fikk lærerne å smake fra universitetets store og mangfoldige akademiske matfat.

Publisert 21. mars 2002 14:24

- Det er ikke mulig å få til en femårig lektorutdanning uten samtidig å forringe den faglige kvaliteten sterkt. Det mener bestyrer ved Historisk institutt, professor Jorunn Bjørgum.

Publisert 14. des. 2005 09:30

Det humanistiske fakultetet har avgjort å venta med å be Universitetsstyret leggja ned bachelorprogrammet i vesteuropeiske mellomalderstudium til det er avklart korleis ressurssituasjonen blir. - Dette kan gjerast i ro og mak i vårsemesteret 2006, opplyser studiedekan Tor Egil Førland til Uniforum.

Publisert 30. apr. 2015 17:11

Ni av ti universitets- og høgskulelærarar meiner studiet kan bli meir relevant for arbeidslivet om arbeidsgjevarar og utdanningsinstitusjonar samarbeider. Det viser ein ny rapport frå Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning- NOKUT.

Publisert 14. sep. 2009 15:07

Det kreves i utgangspunktet en viss naiv idealisme for i det hele tatt å gidde å slåss mot drager, skriver Johan Nygaard, forfatter av essaysamlingen "Smertegrensen:Om paradigmer, språk og makt i politikken og vitenskapens verden", Futurum 2007.

 

Publisert 26. aug. 2009 12:47

I sin kommentar til Dannelsesutvalgets innstilling (Uniforum 09/2009, "Dannelsesutvalget: Som man roper i skogen, får man svar?") klager Per B. Lilje, professor i astrofysikk, over at rapporten "fullstendig ser bort fra naturvitenskapenes rolle i allmenndannelsen".

Publisert 26. aug. 2009 12:42

Det er nokså fortvilende når folk ikke leser tekster innenat (Uniforum 20.8-09).

Publisert 22. okt. 2009 18:02

Innføring av liberal arts er eit viktig tiltak for å skape nyttige kandidatar for samfunnet. Liberal arts er også eit av dei viktigaste karriereverktya for ein student i dag, same kva han eller ho siktar mot.  

Publisert 30. okt. 2009 14:50

Rektorlaget har eit innlegg i Uniforum 22. oktober der temaet er at kvalitetsomgrepet bør setjast under debatt. Innlegget kjem i ei tid UiO arbeider med ein ny strategiplan som skal gå fram til 2020. Men eg håpar strategiplanen er klarare enn innlegget i Uniforum, skriv Terje Lohndal.

Publisert 26. aug. 2009 12:55

For en gammel mann som har vært gjennom det som nå for tiden kalles en klassereise, har dannelse representert et brysomt fenomen.

Publisert 5. okt. 2010 16:17

Sitter studentene dine og sover på første rad, bør du kanskje søke hjelp hos dine kollegaer. Uten engasjement blant dem som underviser vil studiekvaliteten ved universitetet aldri bli bedre. Det er på tide at de vitenskapelig ansatte stopper opp og tar en titt på sine formidlingsmetoder.

Publisert 24. mai 2012 13:40

Likevel - som et resultat av diskusjonen av forslaget har rektoratet kommet til at vi ikke ønsker å fremme en sak om innstramminger i studieprogresjonsreglene.

Publisert 16. feb. 2011 16:44

Universitetet rekrutterte med hard hånd sine første syv lærere fra Katedralskolen. Katedralskolen ga på denne måten universitetet en ”flying start”.

Publisert 29. nov. 2005 09:29

Det nettbaserte læringsprogrammet "Medisinsk kunnskapshåndtering" kan få 250 000 kroner i utviklingsmidlar frå UiO. Strid om opphavsrett mellom prosjektleiar Petter Laake og Det medisinske fakultetet kan likevel føra til at programmet aldri blir realisert.

Publisert 6. jan. 2003 09:40

- Jeg tror Universitetet i Oslo har godt av å bli utsatt for hardere konkurranse. Men dette forutsetter at vi får anledning til å konkurrere på samme vilkår som de andre norske forsknings- og utdanningsinstitusjonene, sier rektor Arild Underdal ved Universitetet i Oslo i et intervju ved årsskiftet.

Publisert 23. jan. 2003 11:28

Kongshaug musikkgymnas i Hordaland var ein av skulane som gjekk heilt til topps i klasseprosjektkonkurransen om dei tysktalande landa. Med dativ- og akkusativ-reglar i rappeversjon på eigen CD, sjarmerte Kongshaug musikkgymnas juryen i senk, og gjekk rett til topps i klassen for den vidaregåande skulen. Førstepremien på 37 500 kroner skal brukast til ein klassetur til Tyskland.Konkurransen er organisert av Nasjonalt ressurssenter for tysk .

Publisert 24. nov. 2005 10:16

Det humanistiske fakultetet har bestemt seg for å leggja ned bachelorprogrammet i vesteuropeiske mellomalderstudium, utan å ha handsama saka i demokratisk valde organ. - Sjølv om vedtaket er formelt korrekt, så er det moralsk og politisk uheldig, synest førsteamanuensis Terje Spurkland, som er fagleg ansvarleg for studieprogrammet.

Publisert 2. mai 2007 12:18

Utdanningskvalitetsprisen 2007 går på deling til realfagsfakultetene ved universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø, for et nasjonalt prosjekt for å bedre gjennomføringen av masterutdanninger. Prisen er på kr 500 000,-.

Publisert 19. apr. 2018 11:46

Profesjonsstudiet i psykologi er det mest populære faget på Universitetet i Oslo. Det har 17 førstevalgssøkere for hver plass, viser søkertallene fra Samordna opptak.

Publisert 25. nov. 2005 15:20

Norske elever har svake kunnskaper i realfag sammenlignet med elever i andre land, og det har vært en entydig tilbakegang de ti siste årene. Kunnskapene i engelsk er derimot gode. Det viser en oversikt som er laget av Are Turmo ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling på UiO, melder ntb.

Publisert 5. mai 2015 17:46

Under halvparten av studentene fullfører utdanningen på planlagt tid. Nå ber kunnskapsministeren studentene ta seg sammen og gjøre noe han selv ikke klarte da han var student.

Studenter sitter og har eksamen
Publisert 16. jan. 2022 18:28

Studentenes rettsikkerhet er viktig, men den kan sikres på mange ulike måter som legger mindre begrensinger på den faglige autonomien og arbeidet med å utvikle utdanningskvalitet generelt.

En mann med yttertøy og skjerf står i alleen midt på Blindern med høstløv på trærne.
Publisert 22. apr. 2020 00:06

Når UiOs ledelse lar slike svake og foreløpige signaler danne grunnlag for en så radikal beslutning som å gjøre undervisningen digital, kan det virke som de har en veldig lettskremt finger på avtrekkeren, skriver Kristian Bjørkdahl.

Publisert 15. jan. 2003 10:36

Verken utdanningsministeren eller t-banen kom seg av gårde i kulda. Men det gjorde lærerne! Grytidlig morgen 3. januar bølget de inn over campus og forvandlet gudsforlatte auditorier til åndelige små kraftstasjoner ...