Nettsider med emneord «Ukrainia»

Publisert 24. nov. 2022 04:30

Både Olav Tryggvason, Olav den heilage og Harald Hardråde var mellom dei norske vikingkongane som oppheldt seg i Kyivriket.  Harald Hardråde blei også gift med dottera til fyrst Jaroslav den vise. Denne felles historia vert no gjort levande i ei ny utstilling i Kulturhistorisk museum.