Nettsider med emneord «UiOs priser. Kultur»

En mann står i et portrom
Publisert 24. juni 2020 10:00

Jussprofessor Hans Petter Graver får UiOs formidlingspris for 2020.  Begrunnelsen for prisen er hans faglige initiativ for å få unntakslovene under koronakrisen inn i et riktig demokratisk spor. 

Publisert 31. aug. 2018 10:34

– Berekraftmåla til FN må prega arbeidet ved UiO  i åra framover. Måla skildrar mange av dei store samfunnsutfordringane, og dette er ramma for årsfesten den 3. september, fortel rektor Svein Stølen.

Publisert 5. sep. 2016 11:54

Trond H. Torsvik  fekk utdelt forskingsprisen frå prorektor Ragnhild H. Hennum på årsfesten i Universitetets aula 2. september. UiO heidra også andre forskarar og dei beste doktorkandidatane under prisseremonien.