Nettsider med emneord «UiOs 200-årsjubileum» - Side 2

Publisert 29. aug. 2011 14:26

Den 31. august distribueres UiOs forskningsmagasin Apollon til alle Aftenpostens 239 831 abonnenter. 

Publisert 2. sep. 2011 11:00

50 barn frå Studentsamskipnaden sine barnehagar song fødselsdagssangen ”Hurra for deg” til 200-årsjubilanten Universitetet i Oslo i Georg Sverdrups hus klokka åtte i dag.  

Publisert 2. sep. 2011 15:20

Museumsbygningene på Tøyen heter nå Lids hus, Robert Colletts hus og Waldemar C. Brøggers hus. De nye navnene ble kunngjort under feiringen av UiOs 200-årsjubileum på Tøyen i dag andre september.

Publisert 1. sep. 2011 11:22

17 utvalgte fra land i både Europa, Asia, Afrika og Nord-Amerika ble i dag kreert til æresdoktorer ved UiO. Samtidig ble Universitetsstyrets fire priser og H.M. Kongens gullmedaljer delt ut. Rektor Ole Petter Ottersen talte om internasjonalisering og betydningen av felles verdier på tvers av landegrensene.

Publisert 3. sep. 2011 16:23

Etter vorspiela og festmøtet i Universitetets aula var det fest for mange tusen på Blindern. Bigbang-vokalisten Øystein Greni spelte opp til fest og inviterte mellom anna musikarvennen Lars Lillo Stenberg opp på scenen.

Publisert 2. sep. 2011 18:49

– Høge ambisjonar innanfor utdanning og forsking er det usynlege reisverket i eit kvart universitet. Det unge universitetet i Christiania hadde ambisjonar. Universitetet i Oslo anno 2011 har store ambisjonar, sa rektor Ole Petter Ottersen i talen sin under markeringa av 200-årsjubileet i Universitetets aula i ettermiddag.

Publisert 1. sep. 2011 15:31

Også de ansatte på Munch-museet var spente under pressevisningen av utstillingen Munchs laboratorium. Veien til aulaen. Et utkast i full størrelse av verket ble rullet ut for første gang på 40 år.

Publisert 25. sep. 2011 11:24

Marianne Reusch frå Institutt for privatrett ved UiO tok førsteplassen i landsdelsfinalen i Forskar-Grand Prix i Chateau Neuf i går med ei forelesing om allemannssretten. På andreplass kom Mikkel Christensen frå Kjemisk institutt og Kulturhistorisk museum.Han song seg inn i publikum sine hjarte med ei vise om korleis gamalt treverk i fornminne frå vikingtida kan reparerast.

Publisert 20. okt. 2011 11:51

– Universitetet i Oslo blei til etter ei folkegåve. Det kan vera ein av grunnane til at universitetet alltid har hatt nær kontakt med politikarar og vanlege folk, seier John Peter Collett. Han er hovudredaktør for historieverket om Noregs første universitet, Universitetet i Oslo 18112011.

Publisert 15. sep. 2011 12:20

I dag opnar utstillinga ”Byen og Blindern” i Nasjonalmuseets arkitekturavdeling i Kvadraturen. Der kan me bokstavleg talt leggja Oslo for våre føter for nærare å sjå samanhengen mellom universitetsbygningane og byen.

Publisert 2. sep. 2011 12:52

No er endeleg Universitetet i Oslo herre i eige hus. Det skjedde då UiO-rektor Ole Petter Ottersen  i formiddag kunne ta imot nøkkelen til Ole Johan Dahls hus frå forskingsminister Tora Aasland. Rett før hadde ho fått den overlevert frå direktør Øivind Christoffersen i Statsbygg.

Publisert 10. okt. 2012 09:33

Shabana Rehman, Jonas Gahr Støre og Donkeyboy skal lokke byens befolkning til Blindern på lørdag. – En fallitterklæring, mener universitetshistoriker John Peter Collett.

Publisert 18. nov. 2010 11:47

Om ikkje det er mogleg å be om meir, så kunne Teknisk avdeling kanskje ha gjort eit unntak for internhusleiga i jubileumsåret 2011. Då er jo målet at det skal vera masse liv og aktivitetar på Blindern og på resten av universitetsområdet.

Publisert 16. feb. 2011 16:44

Universitetet rekrutterte med hard hånd sine første syv lærere fra Katedralskolen. Katedralskolen ga på denne måten universitetet en ”flying start”.

Publisert 4. okt. 2011 13:07

Universitetsavisene si rolle er i endring, men avisene strevar med motstridande forventingar frå omverda. Det viste ein debatt som vart arrangert i høve Uniforum sitt 25-årsjubileum.

Publisert 21. nov. 2011 12:47

Arkitekten bak den første universitetsbygningen, Christian H. Grosch (1801–1865) har fått ei eiga byste i inngangspartiet i Observatoriet.

Publisert 28. feb. 2012 13:24

– UiO må bruka sine eigne fotografar i publikasjonane og på nettsidene sine. Me må ikkje risikera at alle universiteta til slutt brukar dei same byråbileta. Denne oppfordringa kom fotograf Jan Unneberg med under opninga av utstillinga «UiO – en uke» i Galleri Sverdrup i går.

Publisert 16. jan. 2012 16:56

Asbjørn Gabrielsen gjekk ein søndagstur til arbeidsplassen Blindern og blei inspirert til å ta biletet «Blindern i rødt, litt hvitt og blått».Biletet gav han førsteplassen i konkurransen "Mitt Blindern". Premien blei delt ut av Oslo-ordførar Fabian Stang før helga.

Publisert 24. jan. 2012 16:44

9000 deltok på lokale vorspiel under 200-årsdagen til UiO 2. september i fjor. Det tykkjer jubileumsdirektør Inger Stray Lien er imponerande.

Publisert 24. nov. 2009 10:11

Julie Øybø vil sende hundre av universitetets beste formidlere til de videregående skolene på Østlandet. Espen Røsbak vil arrangere store kunnskapsmønstringer på Blindern om viktige samfunnstemaer.  

Publisert 8. nov. 2011 22:15

– Universiteta må ta tilbake ansvaret for si eiga utvikling, sa rektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo, då han opna Danningskonferansen i Georg Sverdrups hus tysdag.

Publisert 11. nov. 2011 00:09

Jens Stoltenbergs hovudoppgåve i sosialøkonomi frå 1984 og ein kopi av den originale grunnlova frå Eidsvoll er to av dei tinga som blir viste fram når Universitetsbiblioteket i Oslo i dag markerer 200-årsjubileet med ei utstilling i Georg Sverdrups hus på Blindern.

Publisert 4. feb. 2008 11:16

Opning av den nyrestaurerte Universitetets Aula og rockekonsert på Rådhusplassen. Det er berre litt av det som skal skje når UiO markerer 200-årsjubileet sitt i 2011. Førebuinga og jubileet vil kosta 24 millionar kroner.

Publisert 1. sep. 2011 18:19

Universitetet i Oslo  må halda fram med å vera den fremste forsvararen for prinsippa om eit liberalt velferdssamfunn basert på ytringsfridom,  akademisk fridom, pressefridom, respekt for menneskerettane og likeverd og lik behandling av alle som bur i landet uavhengig av kulturell bakgrunn, språk og kjønn.

Publisert 13. apr. 2011 15:23

Uniforum vil oppfordra alle sine lesarar til å ta med seg slekt og venner til Blindern og Chateau Neuf den 21. mai, på jubileumsårets første idéfestival.