Nettsider med emneord «USIT» - Side 2

Publisert 22. feb. 2001 09:05

- UiO må ta styringa av web-utviklinga frå USIT. Slik kan me hindra at me berre får datasystem som er tilpassa teknologar og byråkratar i sentraladministrasjonen, meiner professor Olav Torvund ved Institutt for rettsinformatikk.

Publisert 28. feb. 2001 15:10

- USIT er i gang med eit prosjekt som både vil gi betre og enklare publiseringsløysingar på web frå neste år. Det lovar USIT-direktør Arne Laukholm, som også slår kraftig tilbake mot den harde dommen av USIT, som jusprofessor Olav Torvund kom med i Uniforum nr. 3.

Publisert 30. apr. 2001 14:36

Det skal bli enklare å publisera nettaviser på UiO. USIT tilbyd no alle interesserte ei publiseringsløysing som fylgjer klipp-og-lim-prinsippet.

Publisert 27. jan. 2012 15:19

No heiter ikkje førstelinjetenesta til USIT Houston lenger. No heiter det senter for brukarstøtte. I går opna dei nyoppussa lokale i Kristen Nygaards hus i Gaustadbekkdalen.