Nettsider med emneord «UNIFOR»

Publisert 3. aug. 2020 05:30

Medan andre er opptekne av å spara pengar, er UNIFORs hovudoppgåve å dela ut midlar. I fjor delte dei ut 48 millionar kroner til søkjarar blant andre frå UiO, NTNU og NMBU.

Publisert 23. nov. 2005 13:17

Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo (Unifor) vil offentliggjøre sine aksjeporteføljer.

Publisert 28. juni 2005 15:19

- Unifor har hatt eit etisk regelverk sidan november 2004. Det er ein blåkopi av det etiske regelverket til Petroleumsfondet, seier direktør Tor Bredo Godtfredsen og avtrappande styreleiar Gunnar Nicolaysen. Begge føler at Unifor er blitt urettferdig uthengt av Norwatch og Uniforum dei siste vekene. Unifor forvaltar pengar som går både til forsking og til studentstipend.

Publisert 21. juni 2005 14:02

Stiftelsen for forvaltning av studentenes stipendpenger - UNIFOR - er på vei mot større åpenhet. Stiftelsen skal nå følge Petroleumsfondets etiske retningslinjer. En offentliggjøring av hele aksjeporteføljen er også under vurdering, melder nyhetstjenesten Norwatch, som er tilknyttet Framtiden i våre hender.