Nettsider med emneord «Tilsetjing»

Ein mann peikar på ei tavle
Publisert 7. sep. 2021 04:30

Dei økonomiske rammene for rehabiliteringa av Eilert Sundts hus og tilsetjing av ny direktør for Avdeling for forskings- og innovasjonsadministrasjon er to av sakene Universitetsstyret skal behandla onsdag 8. september.

Publisert 13. okt. 2004 15:17

Universitetsstyret har tilsett Monica Bakken som direktør for Studieadministrativ avdeling.

Publisert 2. juli 2003 15:26

Jusprofessor Geir Ulfstein er tilsett som ny direktør ved Norsk senter for menneskerettar. Han etterfylgjer Nils Butenschøn som har sete i stillinga sidan 1999. Ulfstein tar til i jobben 1. januar.

Publisert 2. juli 2003 14:50

Frode Meinich er tilsett som ny teknisk direktør ved Universitetet i Oslo. Han etterfylgjer Tore Christoffersen, som har valt å trappa ned etter 12 år som teknisk direktør.

Publisert 20. sep. 2000 10:50

Da Lone Semmingsen søkte på en stipendiatstilling ved Økonomisk institutt, ønsket hun å kommentere den sakkyndige komiteens rapport før den ble behandlet av institutt og fakultet. Men SV-fakultetet avviste dette. Nå har KUF gitt henne medhold. Departementet tilrår at praksis på dette området endres.

Publisert 7. sep. 2000 16:02

Birger Kruse ny fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet.

Publisert 7. sep. 2000 15:54

Inge Øystein Moen ny fakultetsdirektør ved Det historisk-filosofiske fakultetet ved UiO.