Nettsider med emneord «Terrorisme»

Fleire unge står i kø i Universitets aula.
Publisert 22. juli 2021 04:30

Me må aldri gløyma det som skjedde og aldri tilgi Anders Behring Breivik for det han gjorde. Me må heller aldri gløyma AUF-ungdommen som ofra livet på Utøya og dei 8 som miste livet då bomba gjekk av i regjeringskvartalet.

Publisert 8. juni 2021 14:23

Det er 10 år siden terrorangrepet 22. juli. Hva vet vi om utviklingen etterpå og hva trenger vi å forske mer på? Dette er hovedtemaer på en digital konferanse 10. juni i regi av C-REX, Senter for ekstremismeforskning, på Universitetet i Oslo.

 

Kø av unge personar frå AUF som skal skriva under kondolanseprotokoll i Universitetets aula
Publisert 7. juni 2021 15:39

Hvem ble rammet av terroren i 2011? Og hvorfor? Det tenker vi ganske ulikt om her i landet, viser en ny studie.

Publisert 25. jan. 2018 10:15

Helse Bergen melder på sine nettsider at CMI-forskar Arne Strand er alvorleg skadd etter terroråtaket mot Hotel Intercontinental i Kabul i helga.

Publisert 23. jan. 2018 13:35

Helsetilstanden til forskaren Arne Strand er betra. Det går fram av ei pressemelding frå Christian Michelsens Institutt. Strand vart såra i samband med eit terroråtak i Kabul laurdag.

Publisert 22. jan. 2018 15:19

CMI-forskaren Arne Strand var på Hotel Intercontinental i Kabul då dette vart råka av eit terroråtak laurdag. Han skal ha kome til skade i samband med åtaket, men er ikkje livstrugande skadd.

Publisert 5. jan. 2018 14:48

Ei rekkje fylkeskommunar har utvikla eige planverk mot radikalisering, med vekt på arbeid i den vidaregåande skulen. Men innanfor høgare utdanning er det lite formelt planverk å finna.

Publisert 21. apr. 2016 11:29

– Norge skuldar verda eit slikt senter etter det som skjedde 22. juli 2011. Det sa statsminister Erna Solberg under opninga av  Senter for ekstremismeforsking ved UiO onsdag 20. april.

Publisert 31. mars 2016 14:27

Berre flaks gjorde at familien til postdoktor Raana Malik ved UiO unngjekk terrorattentatet i ein familiepark i Lahore første påskedag. 72 personar blei drepne.

Publisert 30. mars 2016 01:10

– Det var fint at Universitetet i Oslo arrangerte ei samling for studentar og andre for å minna offera etter terrorhandlingane i Belgia, synest musikkhistoriestudent Leni Pyra frå Belgia.

Publisert 1. des. 2015 13:19

– President Bashar al-Assad er rota til alt som er gale i Syria. Heldigvis ser det ut som både USA og EU avviser ei fredsløysing som involverer Assad. Det sa forskar Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskingsinstitutt under ein debatt om terrorismen i Paris i går.

Publisert 26. nov. 2015 05:00

Om me let overvakingspoliti og etterretningsvesen få større armslag til å kontrollera og overvaka alle innbyggjarane, blir landa våre litt etter litt, og nesten umerkeleg, mindre demokratiske og mindre liberale, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

Publisert 25. nov. 2015 16:03

– Det var rørande og fint å få utdelt UiOs menneskerettspris. Ja, det var akkurat som å venda heim igjen, seier filmskaparen Deeyah Khan, som måtte flytta frå Noreg som 17-åring.

Publisert 23. nov. 2015 10:00

I dag ble det klart at UiO blir vertskap for et senter for forskning på høyreekstremisme. Det skjer i skarp konkurranse med Universitetet i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publisert 19. nov. 2015 00:26

Trikoloren projisert på hovedbygningen: Betyr det at NTNU synes franske liv er mer verdt enn andre? Rektor Gunnar Bovim svarer og forsvarer handlemåten i dette intervjuet.

Publisert 19. nov. 2015 00:08

Tyrkiske Deniz Akin er stipendiat ved NTNU. Hun reagerer sterkt på universitetets offisielle markeringer i forbindelse med terrordåden i Paris.

Publisert 16. nov. 2015 21:04

Rundt 100 studentar og stipendiatar møtte fram på minnemarkeringa i Georg Sverdrups hus etter terroråtaka i Paris.

Publisert 16. nov. 2015 11:56

Ingen studentar frå UiO er råka av terroren i Paris fredag 13. november. Universitetsleiinga inviterer franske studentar og stipendiatar til ei markering klokka 14.00 i ettermiddag.

Publisert 30. okt. 2015 16:47

Det er tre søkere som alle vil ha senter for forskning på høyreekstremisme. Høgskolen i Oslo og Akershus, med Lars Gule i spissen i samarbeid med NIBR, er en av søkerne.

Publisert 18. juni 2015 14:01

Massemorderen Anders Behring Breivik søker opptak på statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Om han kommer inn, vil studiene foregå som selvstudium på cellen i fengselet, skriver UiO i en pressemelding.

Publisert 12. mai 2015 11:26

Regjeringen vil fra 2016 gi 10 millioner kroner årlig til et nytt senter som skal forske på høyreekstremisme. Det kom fram da regjeringen la fram revidert budsjett i formiddag.

Publisert 17. mars 2015 17:13

Berre dei som kom eit kvarter før møtet begynte, fekk plass på Etter Paris-debatten i Litteraturhuset i går. Dei som kom seinare, møtte stengde dører, og fekk ikkje høyra svaret på om Midtausten trugar Europa.

Publisert 18. feb. 2015 01:06

Det spanske rankingbyrået “Webometrics” blei utsett for eit åtak frå hackerar og måtte difor utsetja publiseringa over verdas beste universitet på nettet. – Hackerane hadde lagt ut hatbodskap frå ekstreme islamistar, fortel dagleg leiar Isidro G. Aguillo.

Publisert 12. feb. 2015 05:00

Forelesingsrekkja  "Etter Paris ... "  er folkeopplysning som er samfunnsstyrkjande og samfunnsbyggjande, skriv ansvarleg redaktør Martin Toft.