Nettsider med emneord «Tekst/Historie»

Publisert 8. apr. 2011 12:28

– Det er ei stor utfordring å forklara det komplekse enkelt for folk som ikkje er fagpersonar, seier Tuva Øktedalen.  – Eg er irritert på dei humanistane som har ei nedlatande haldning til formidling, seier Finn Iunker. Begge er mellom dei 20 doktorstipendiatane som skal delta i Forskar-Grand Prix i vår.  

Publisert 9. mars 2006 14:34

Kildebruksutvalget vil at forlagsbransjen skal lære av Alnæs-saken og innføre et system der forlaget og forfatteren i fellesskap gjøres ansvarlige for at all kildebruk tydeliggjøres. 3. mars la utvalget fram sin utredning "God skikk" om kildebruk i allmenne, historiske framstillinger.

Publisert 27. okt. 2005 10:29

For å bevare norsk som nasjonalspråk her i landet må særlig næringsliv og universiteter skjerpe seg og bruke mer norsk. Det mener utvalget som torsdag 27. oktober legger fram en ny språkstrategi i Norge, skriver ntb.

Publisert 24. aug. 2005 09:36

- UiO må ta vare på norsk fagspråk sjølv om engelsk er både det naturlege daglegspråket og fagspråket i mange internasjonale forskingsmiljø. Det konstaterer rektor Arild Underdal, som no set ned eit utval som skal koma med forslag til ein eigen språkpolitikk for universitetet.

Publisert 29. nov. 2004 15:45

Verdens første sakprosaprofessorat er opprettet ved Universitetet i Oslo. Johan L. Tønnesson har fått jobben med å bygge opp et helt nytt fagfelt. 1. januar tiltrer han i stillingen som professor i sakprosa.

Publisert 21. juni 2004 10:43

Charlotte Appel har skrevet doktoravhandling om danskenes møte med bøker på 1600-tallet. Avhandlingen har vakt betydelig oppsikt i hjemlandet. Nylig var hun på Blindern og foredro for tekstforskere innen ymse fag.