Nettsider med emneord «Studentsaker» - Side 8

Publisert 12. mars 2004 13:43

Paul Kjetel Soldal Lillemoe n frå Øystese gymnas i Hordaland gjekk av med sigeren i årets finale i Niels Henrik Abels matematikkkonkurranse. Han fekk 37 av 40 moglege poeng. På dei neste plassane fylgde Matias Holte frå Vågsbygd vidaregåande skole i Vest-Agder med 30 poeng og Anders Klungre frå Firda vidaregåande skule med 22 poeng. Desse tre skal også delta i Den internasjonale matematikkolympiaden i Athen i juli.

Publisert 9. mars 2004 15:19

Kva heiter "I love you" på urdu, hindi eller på persisk? Det kan du få svar på om du treffer førsteamanuensis Finn Thiesen ved HF-fakultetet på Open dag ved UiO torsdag 11. mars. 5000 ungdomar frå dei vidaregåande skulane i Oslo og Akershus er allereie påmeldte.

Publisert 21. feb. 2008 11:16

Studentsamskipnaden i Oslo får nok penger til å bygge 103 nye studenthybler i 2008. Det melder Kunnskapsdepartementet, som til sammen bevilger penger til bygging av 611 studenthybler i hele Norge. - Bergen er prioritert, og vil også prioriteres i 2009 slik at prosjektet med 500 studenthybler blir fullfinansiert, sier statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland.

Publisert 5. feb. 2008 09:06

"get REAL" oppfordrar ei ny nettside som Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet står bak. Håpet er at den nye nettsida saman med mange andre tiltak i sum skal føra fleire studentar til realfaga på Universitetet i Oslo. No sender fakultetet ut blant andre studentane Kjetil Aas og Thea Charlotte Størkersen for å marknadsføra realfaga på dei vidaregåande skulane.

Publisert 29. aug. 2013 10:10

Språkrådet krever nå flere bøker på norsk etter at en undersøkelse viser at langt over halvparten av pensumbøkene  i realfag er på engelsk. Globaliseringen krever dette, mener universitetene. Nei, det er et demokratisk problem som utelukker mange fra høyere utdanning, sier Språkrådet, ifølge NRK Kulturnytt.

Publisert 12. aug. 2013 17:46

– Utdannings- og forskingspolitikk må på dagsordenen i valkampen. Det må alle dei 200 000 norske studentane sørgja for skjer, sa UiO-rektor Ole Petter Ottersen i talen til dei nye studentane på Universitetsplassen i ettermiddag.

Publisert 16. sep. 2013 10:35

Har du som medisinstudent på UiO behov for tilrettelagt undervisning, kan du glemme det, med mindre du driver med toppidrett. Likestillings- og diskrimineringsombudet reagerer.

Publisert 11. sep. 2018 13:02

Færre studenter fullfører en grad i Norge enn i andre OECD-land. – Det er bekymringsverdig at såpass mange er innom høyere utdanning uten å ta en grad, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Publisert 7. mai 2020 10:00

Flere studenter blir raskere ferdig, rekordmange tar doktorgrad og færre enn før er midlertidig ansatt ved universiteter og høyskoler. Det viser årets Tilstandsrapport for høyere utdanning.

Publisert 11. sep. 2013 14:17

– Karakterar kan inspirera nokon til å gjera det veldig godt. Slik forsvarar studiedekan Ingrid Os på Det medisinske fakultetet forslaget om å innføra graderte karakterar på medisinstudiet.

Publisert 25. sep. 2013 13:44

UiO varsler full gjennomgang av avtalen som gir medisinstudenter med toppidrettsstatus skreddersydde permisjonsmuligheter. Det etter at avtalen ble tema i en klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Publisert 14. feb. 2008 09:28

- Er pressen en uavhengig makt? Nei, den er ikke det, selv om jeg gjerne skulle ha ønsket det. Pressen er mer et speil for samfunnet enn en selvstendig muskel, og det har alltid vært sånn, sa den erfarne Dagblad-journalisten John Olav Egeland. Han svingte også pisken over dagens politikere på den tredje frokosten med Bernt.

Publisert 18. aug. 2015 00:28

Etter at en student hadde slått alarm, oppdaget Universitetet i Oslo at fødselsnummeret til 959 studenter lå åpent tilgjengelig på vitenarkivet DUO på internett. Feilen ble oppdaget 6. august og all sensitiv informasjon ble slettet med en gang.

Publisert 21. apr. 2004 14:49

- Dette studiet har vist oss kor viktig det er med god leiing innanfor høgare utdanning. Det seier Martha Sauri Lütken frå Mérida i Mexico, Ernest Osei Poku frå Kumasi i Ghana og Jianmin Tang frå Xian i Kina. Medan Osei Poku er førsteårsstudent, er dei to kvinnene i ferd med å avslutta det to år lange masterkurset om høgare utdanning ved UV-fakultetet.

Publisert 9. sep. 2013 15:35

Brasil finansierer opphald for dei beste studentane sine i realfag og medisin ved verdas beste universitet. 65 av dei kjem til Noreg og 28 går på UiO. – Næringslivet i begge land vil få stor nytte av dei, trur rådgjevar Jeanette da Silva ved UiO.

Publisert 12. sep. 2013 10:12

NTNU-professor Arne Krokan lanserte nylig Norges første MOOC. Snart følger UiO etter. På en nasjonal konferanse denne uken ble det argumentert for at disse åpne, akademiske nettkursene er starten på en utdanningsrevolusjon.

Publisert 3. sep. 2013 14:59

Studentar som blir forfylgde fordi dei kjempar for menneskerettar og demokrati, skal no få vern på same måte som forfylgde akademikarar. Det er klart etter at to studentorganisasjonar saman med UiO i dag danna «Students at Risk».

Publisert 9. sep. 2015 14:08

Regjeringen foreslår strengere opptakskrav til realfagsstudiene  ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø fra 2018.

Publisert 25. mai 2020 21:05

Det blir 170 nye studieplassar i realfag og 20 nye i medisin på Universitetet i Oslo til hausten. I tillegg får UiO 19 nye rekrutteringsstillingar. 

En gruppe med studenter går over Frederikkeplassen der det er mange boder
Publisert 2. des. 2020 16:23

Studentane på UiO klarte seg i hovudsak godt gjennom koronakrisa våren 2020. Det viser ei undersøking som 9500 studentar har svart på.

Publisert 6. mai 2004 14:39

- Overraskende positivt, sier rektor Arild Underdal om søkertallene til Universitetet i Oslo som ble offentliggjort i dag. Sett under ett har UiO opplevd rundt 50 prosent stigning i antall primærsøkere de to siste årene. Sammenlignet med i fjor har antallet økt med 15,8 prosent. UiO har fått 18,1 prosent av det totale søkertallet til høyere utdanning som også er en økning i forhold til i fjor.

Publisert 7. mai 2004 11:57

Det skal bli lettare å få seg ein hamburgar og noko grønt etter at SiO er ferdig med ombygginga av 2. etasje i Frederikkebygningen. Samtidig vil Proffens dagar som á la carte-restaurant vera over. - Ombygginga vil kosta SiO sju millionar kroner, fortel administrerande direktør Knut Marius Karlsen i Studentkafeene til Uniforum.

Publisert 18. jan. 2012 14:08

Etter rekordåret 2010 hvor 45 studenter ble tatt for juks ved Universitetet i Oslo, kan ledelsen konstatere at i 2011 ble «bare» 35 personer funnet skyldig i fusk av UiOs  klagenemnd, skriver Aftenposten. Ved NTNU var det en halvering av fuskesaker i 2011.

Publisert 9. jan. 2012 09:57

Selskapet som har fått innsyn i 4600 studentnavn ved UiB har bedt om studentinformasjonen fra 20 andre institusjoner. Både rektor Sigmund Grønmo og Kunnskapsdepartementet beklager at regelverket muliggjør utlevering.

Publisert 20. jan. 2012 16:58

Utenriksdepartementet (UD) arbeider i disse dager med en vær-varsomliste over kunnskap som ikke bør falle i gale hender. Men listen kan bli holdt hemmelig, melder Universitetsavisa.