Nettsider med emneord «Studentsaker» - Side 2

Publisert 9. okt. 2013 15:39

Høgres slagord i valkampen var at det skulle leia Noreg inn i kunnskapssamfunnet. Då bør det også setjast av ekstra pengar til det.

Publisert 4. aug. 2003 11:08

140 biologistudentar frå Europa og Ghana i Afrika har slått opp telta sine i parken bak Sophus Bugges hus på Blindern. Alle deltar på den internasjonale studentkonferansen The 7th annual Symposium for Biology Students of Europe . Årsaka til at dei bur i telt, er at dei på den måten sparer utgifter til overnatting.

Publisert 7. aug. 2003 14:46

- Det kan kanskje bli nokre innkjøringsproblem, men eg fryktar ikkje kaos ved studiestart ved UiO. Det seier leiar for Studentparlamentet, Ingrid Stranger-Thorsen til Uniforum. - Universitetsleiinga har lova at dei skal vera mest mogleg fleksible for å kunna løysa dei problema som vil dukka opp, legg ho til.

Publisert 8. aug. 2003 14:08

7090 personar har takka ja til dei 6397 studieplassane ved UiO dette haustsemesteret. Det går fram av dei siste tala frå Samordna opptak. - Dette viser at studieprogramma våre er attraktive, seier studiedirektør Toril Johansson til Uniforum.

Publisert 13. juni 2013 13:44

Lånekassen har størst framgang når både befolkningen og brukerne skal vurdere hvor fornøyde de er med en offentlig tjeneste. – Undersøkelsen viser at vi har tatt riktige valg, og vi er glad for at dette gir gevinster for kundene våre, sier Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen.

 

Publisert 27. juni 2013 11:13

I Norge ender kun 59 prosent av de som begynner på høyere utdanning med en bachelor- eller mastergrad. Det er ni prosent lavere enn gjennomsnittet for OECD-landene og svært dårlig sammenlignet med andre nordiske land, viser rapporten Education at Glance , som ble lagt fram denne uken.

Publisert 5. sep. 2014 15:13

Studentene i Oslo er minst fornøyd med studentbyen sin og sliter mer psykisk enn studenter i andre storbyer.

Publisert 30. mai 2016 10:31

Statssekretær Bjørn Haugstad har god tro på at nye program vil komme flere studenter til gode, enn den gamle kvoteordningen, mens KrF er bekymret for innretningen og at studenter fra fattige land taper.

Publisert 19. juli 2017 11:11

I år hadde UiO søkerrekord med 18450 førstevalgssøkere og 4 % økning fra i fjor. 11 198 får tilbud om studieplass. Det viser tall fra  Samordna opptak som ble kunngjort i dag. 

Publisert 22. aug. 2017 17:05

Studentparlamentet inviterte nye og gamle studentar på pubrunde på Blindern i går. Dei mest hardbarka studentane trassa regnveret og begynte kvelden i partyteltet på plenen utanfor Villa Eika.

Publisert 27. okt. 2003 11:19

Denne veka vil humaniorastudentar få læra om det menneskelege genomet og datamaskinar medan realist- og medisinstudentar vil få læra om det politiske islam og om maktutgreiinga. - Ynsket er at studentane våre skal få ein smakebit av forskinga som går føre seg på heilt anna fagfelt enn dei har valt, seier rektor Arild Underdal.

Publisert 1. okt. 2014 10:30

Forhandlinger om ny Kopinor-avtale har brutt sammen og  er sendt til Riksmekleren. Kopinor har brukt store ressurser på å utvikle et verktøy for digitale kompendier som institusjonene ikke vil ha, og  som Kopinor ikke vil fortelle hva har kostet.

Publisert 17. okt. 2014 10:30

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen trur framleis det er ein god ide med skulepengar for utanlandske studentar. Men no overlet han avgjerda til Stortinget, skriv På Høyden.

Publisert 19. sep. 2016 13:22

No kan 488 UiO-studentar ta digital eksamen samtidig i framtidsretta lokale i  Selvaag-gruppens næringseigedom i Silurveien på Ullern. 20 000 studentar skal ha både digitale og papirbaserte eksamenar der denne hausten.

Publisert 28. okt. 2003 10:31

Norge er kommet i bakleksa sammen med en del andre land når det gjelder rekruttering til realfagene. Dette er bakgrunnen for at det denne uka åpnes et permanent Naturfagsenter ved UiO.

Publisert 1. okt. 2014 14:37

Den 23 år gamle studenten og menneskerettsaktivisten Aayat Alqormozi fra Bahrain får Studentenes fredspris for sin innsats i kampen for menneskerettigheter og demokrati.

Publisert 5. sep. 2014 09:29

Utdanning – og særlig høyere utdanning – er nøkkelen til hvordan velferdsstaten skal sikres i fremtiden, tror statsråd Torbjørn Røe Isaksen.

Publisert 8. sep. 2014 14:27

Det kan bli aktuelt å lata utdanningsinstitusjonane konkurrera om studieplassar. Det er klart etter at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen stiller seg positiv til dette forslaget frå Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT).

Publisert 30. sep. 2014 13:21

– Det er naudsynt å gjera noko med dagens Praktisk-pedagogiske utdanning (PPU). Den må bli både meir fleksibel og meir praksisnær, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Uniforum etter å ha lansert lærarløftet i formiddag.

Publisert 31. juli 2013 13:54

- EUs regjeringer kan ikke være gratispassasjerer hos Lånekassen.De skylder egne studenter en god nasjonal studiefinansieringsordning, sier leder av Norsk studentorganisasjon Ola Magnussen Rydje.Han reagerer på at arbeidsinnvandrere og deres barn får rett til studiestøtte fra vertslandet.

Publisert 31. juli 2013 12:36

Selskapet Rekruttering AS vil ikkje lenger få utlevert lister med personopplysningar over alle uteksaminerte studentar frå norske utdanningsinstitusjonar. Det har Kunnskapsdepartementet avgjort.

Publisert 28. juni 2016 11:08

Kun 6 av 10 studenter som begynte sine studier i 2007 har fullført graden, ifølge nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Norsk studentorganisasjon (NSO) har lenge etterlyst tiltak for å bedre fullføringen i høyere utdanning.

Publisert 4. okt. 2001 13:41

- Myten om UiO som elfenbeinstårnet må no leggjast i grava etter at Karrieresenteret for sjette gong på rad skipar til denne møteplassen mellom arbeidsgjevarar og studentar. Med dette djupe hjartesukket ynskte prorektor Rolv Mikkel Blakar deltakarar og publikum velkomen til Arbeidslivsdagen 2001.