Nettsider med emneord «Studentsaker»

Publisert 9. apr. 2002 12:04

UiO-studenten Kamil Azhar er valt til ny leiar i Norsk Studentunion. Azhar er 22 år og studerer for tida Midtausten- og Nord-Afrikakunnskap ved Institutt for austeuropeiske og orientalske studiar.

Publisert 3. apr. 2002 14:42

Universitetet i Oslo kjem ikkje til å gi økonomisk støtte til oppretting og drift av Oslo Student Televisjon AS. - Dette er trist og lite framtidsretta, seier prosjektleiar Lucas H Weldeghebriel i studentfjernsynsselskapet.

Publisert 25. mars 2003 16:44

Tallkarakteren 2,7 eller bokstavkarakteren C blir det faglege minstekravet for studentar som søkjer om opptak på eitt av masterprogramma ved UiO. Det vedtok Universitetsstyret tysdag 25. mars.

Publisert 25. mars 2003 16:46

Alle heiltidsstudentar ved UiO må betala 200 kroner i semesteret i kopiavgift. Det vedtok Universitetsstyret mot tre stemmer tysdag 25. mars.

Publisert 15. aug. 2003 14:48

Da årets utdanningssøkerne skulle bestemme seg for hva de ville studere, var det personlig interesse for faget som avgjorde. Da de skulle bestemme seg for hvor de ønsket å studere, var det faglig kvalitet som veide tyngst.

Publisert 9. feb. 2004 13:46

Norsk Studentunion kritiserer Universitetet i Bergen for å ha levert en liste med informasjon over 500 internasjonale studenter fra land utenfor EU/EØS-området og Nord-Amerika til Politiets sikkerhetstjenete. NSU mener at en slik liste vil bidra til å skape en kollektiv mistenkeliggjøring av internasjonale studenter som gruppe, går det fram av en pressemelding.

Publisert 28. apr. 2004 11:06

Omlag sju prosent av søkerne til høyere utdanning søkte på grunnlag av realkompetanse de to første årene av realkompetansereformen. Av disse ble 40 prosent vurdert som kompetente til sitt førsteønske. Det viser en ny kartlegging som også bekrefter at universiteter og høyskoler tar reformen seriøst,melder Utdannings- og forskningsdepartementet.

Publisert 25. nov. 2005 16:34

Nyvalgt styremedlem i den europeiske studentorganisasjonen ESIB, Taciana Khoma ble i dag utvist fra Belarus State Economic University i Minsk grunnet hennes styreverv i ESIB -The National Unions of Students in Europe. Hun blir videre kastet ut fra studentboligen med øyeblikkelig virkning. Universitetsrepresentanten som møtte henne tidligere viste seg å være fra KGB, melder Norsk Studentunion.

Publisert 21. juni 2007 14:23

Avdeling for kompetansehevande studium ved Det teologiske fakultetet er tildelt prisen for godt læringsmiljø ved Universitetet i Oslo. Det bestemte Universitetsstyret i dag. Prisen, som er på 250 000 kroner, blir delt ut på UiOs årsfest i september.

Publisert 5. nov. 2010 13:16

Regjeringen har i dag oversendt forslag om endringer i lov om studentsamskipnader til Stortinget. I forslaget presiseres det blant annet at sammenslåinger av studentsamskipnader ikke utløser dokumentavgift ved overdragelse av fast eiendom, melder Kunnskapsdepartementet.

Publisert 15. nov. 2013 10:52

Studentane får ikkje økonomisk støtte i elleve månader, men berre i ti månader også neste år. Det stadfesta KrF-leiar Knut Arild Hareide då budsjettavtalen mellom regjeringa og Venstre og KrF blei presentert i formiddag.

Publisert 7. mai 2014 15:44

Høgskolene produserer flere studiepoeng per student enn det universitetene gjør. NTNU har en knapp ledelse på universitetene i Bergen og Oslo.

Publisert 23. apr. 2015 15:13

Det er viktig og flott at UiO no set i gang ein ekstra innsats for å spreia bodskapen om alle studieplassane ved utanlandske universitet som står til disposisjon for UiO-studentar, skriv ansvarleg redaktør Martin Toft.

Publisert 30. apr. 2015 17:11

Ni av ti universitets- og høgskulelærarar meiner studiet kan bli meir relevant for arbeidslivet om arbeidsgjevarar og utdanningsinstitusjonar samarbeider. Det viser ein ny rapport frå Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning- NOKUT.

Publisert 10. apr. 2018 10:17
Publisert 28. nov. 2018 13:52
Publisert 5. nov. 2009 11:39

Når klagenemndas leder Nils Erik Lie i Uniforum (nr. 12) får seg forelagt en anonymisert versjon av sine egne saker, så reagerer han som folk flest: Dette er selvfølgelig fusk! Problemet er bare at klagenemnda har en helt annen reaksjon i praksis: Sakene sendes tilbake til sensur.

Publisert 29. okt. 2009 14:08

Innlegget fra Bjørn Hofmann i Uniforum nummer 12 er preget av misforståelser og malplassert sarkasme, og nødvendiggjør en klargjøring, skriver Nils Erik Lie, som leder Den sentrale klagenemnd ved UiO.

Publisert 30. okt. 2009 14:50

Rektorlaget har eit innlegg i Uniforum 22. oktober der temaet er at kvalitetsomgrepet bør setjast under debatt. Innlegget kjem i ei tid UiO arbeider med ein ny strategiplan som skal gå fram til 2020. Men eg håpar strategiplanen er klarare enn innlegget i Uniforum, skriv Terje Lohndal.

Publisert 15. juni 2011 13:02

Studentene ved Det juridiske fakultet har mulighet til å få to grader for ett og samme studieårs innsats. Velvillig, kan hende, men er det lovlig? Dekanus, og dermed fakultetet, mener ja. Jeg mener at svaret er nei.

Publisert 20. apr. 2012 16:54

Vi i rektoratet vurderer det slik at en ordning med studentombud vil styrke den helhetlige, psykososiale oppfølgingen av studentene, skriver rektor Ole Petter Ottersen, prorektor Inga Bostad og viserektor Ragnhild Hennum.