Nettsider med emneord «Studentforhold» - Side 5

En kvinne står foran et bord og snakker
Publisert 29. jan. 2021 13:03

Opprettelse av studentjobber på universitetene, høgskolene og studentsamskipnadene og omgjøring av lån til stipend og 30 millioner til forebygging av psykisk helse. Det er blant tiltakene i studentpakken til regjeringen. 

Publisert 23. juli 2021 12:26

I år har 110 119 søkere fått tilbud om studieplass på høgskoler og universiteter. Det er rekordhøyt, melder Kunnskapsdepartementet.

Publisert 18. juni 2003 11:08

Bare 2-3 prosent av studentene ved Universitetet i Oslo har innvandrerbakgrunn. UiO ønsker seg flere - og satte nylig i gang et toårig prøveprosjekt som skal sørge for bedre rekruttering og oppfølging.

Publisert 13. feb. 2014 17:03

– Det er ein skandale at UiO ikkje lenger har ein kiosk på Blindern der studentane kan kjøpa utanlandske aviser og magasin, synest UiO-professor i statsvitskap Bernt Hagtvet .

Publisert 24. juni 2013 09:50

I dag åpner Den internasjonale sommerskolen ved Universitetet i Oslo,  for 67. gang. Det skjer i Universitetets aula kl. 19.00 i kveld.

Publisert 8. mai 2003 14:33

- Tallene er bra, men vi hadde nok håpet at den totale søkermassen til fakultetet hadde ligget noe høyere, sier studiedekan Tom Lindstrøm ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Publisert 5. sep. 2014 15:13

Studentene i Oslo er minst fornøyd med studentbyen sin og sliter mer psykisk enn studenter i andre storbyer.

Publisert 10. mai 2016 12:15

UiO-student Henrik Schou Røising skal ta doktorgraden i fysikk ved Oxford-universitetet. Eit stipend frå Aker Scholarship, som Kjell Inge Røkke og kona Anne Eidsvig står bak, gjer det mogleg.

Publisert 11. sep. 2018 10:44

En ny rapport viser at mange studenter er kritiske til kvaliteten på praksisdelen i studiet sitt. – Mye tyder på at praksisopphold avhenger av flaks eller uflaks, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Publisert 6. okt. 2009 16:53

Dei utanlandske studentane på internasjonal helse får kurs i god kjeldebruk og bruk av eigne ord i heimeeksamenar.  – Det fører til langt færre tilfelle av oppgåver som ikkje kan godkjennast, seier professor Akthar Hussein og studiekoordinator Vibeke Christie.  

Publisert 8. okt. 2009 14:07

Denne veka opna SV-kantina i Eilert Sundts hus på Blindern i heilt ny drakt. No blir det satsing på sunn og næringsrik mat. – Studentane vil gjerne betala litt meir for mat som er laga frå grunnen av, seier Alain Clérambault, administrerande direktør for Studentkafeane AS.  

Publisert 13. juni 2013 13:44

Lånekassen har størst framgang når både befolkningen og brukerne skal vurdere hvor fornøyde de er med en offentlig tjeneste. – Undersøkelsen viser at vi har tatt riktige valg, og vi er glad for at dette gir gevinster for kundene våre, sier Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen.

 

Publisert 27. juni 2013 11:13

I Norge ender kun 59 prosent av de som begynner på høyere utdanning med en bachelor- eller mastergrad. Det er ni prosent lavere enn gjennomsnittet for OECD-landene og svært dårlig sammenlignet med andre nordiske land, viser rapporten Education at Glance , som ble lagt fram denne uken.

Publisert 20. juni 2013 16:14

Psykologistudentar får driva med avansert hjerneforsking før dei er ferdig utdanna. – Eg er imponert over kor flinke dei er blitt, seier hjerneforskar Siri Leknes , som har inkludert studentar i forskinga si på mellom anna belønningssystema i hjernen.

Publisert 18. nov. 2009 14:58

– Vi har bedt ydmykt om å få bruke denne aerobicsalen til bønn en halvtime hver fredag, uttaler leder for Muslimsk Studentsamfunn, Bushra Ishaq. Dekanene Hans Petter Graver og Trygve Wyller er kritiske til en slik bruk og etterlyser en prinsipiell debatt om hvordan man skal innfri kravene til religionsutøvelse og samtidig verne det felles, sekulære rom.  

Publisert 20. feb. 2014 13:36

- Ingen bankar bør lovast evig liv, gjentok sentralbanksjef Øystein Olsen då han repeterte årstalen for studentar frå UiO, HiOA og BI i formiddag. Han opplyste at eit system for ei ansvarleg avvikling av bankar som går dårleg, er på veg.

Publisert 31. jan. 2014 17:04

Yrkesplanar, fagleg interesse og godt omdømme for god studiekvalitet er dei viktigaste grunnane for studentane sitt val av studieprogram. Det går frå av svara Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) har fått frå 17 641 studentar frå heile landet.

Publisert 9. aug. 2016 09:45

Bare 118 av de 485 lærerkandidatene som måtte ta forkurset i matematikk, bestod eksamen. Det melder Kunnskapsdepartementet.

Publisert 10. sep. 2019 15:00

– Når nesten hver tredje søker ikke bruker studieplassen sin, betyr det at universitetene og høyskolene må gi tilbud til langt flere enn de har plass til. Dette kan bidra til større usikkerhet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Publisert 28. mars 2017 11:44

Det kan finnes løsninger som gir studentene bedre tilbakemelding enn individuell begrunnelse. Selv har jeg god erfaring med å invitere studentene til plenumsgjennomgang av eksamensoppgavene etter at sensuren har falt, skriver Solveig Kristensen, prodekan for studier ved MN-fakultetet.

Studenter sitter og har eksamen
Publisert 16. jan. 2022 18:28

Studentenes rettsikkerhet er viktig, men den kan sikres på mange ulike måter som legger mindre begrensinger på den faglige autonomien og arbeidet med å utvikle utdanningskvalitet generelt.

Ein mann i kvit frakk står midt i øvingsrommet for tannlegestudentane
Publisert 2. mars 2020 04:30

Det odontologiske fakultetet har oppretta eit mellombels smittevernutval som ein fylgje av utbrotet av koronaviruset i Kina, Sør-Korea og mange andre land.   – Nyleg frårådde me fem tannpleiarstudentar å dra på praksis til Tanzania, seier utvalsleiar Morten Enersen til Uniforum.

Publisert 27. apr. 2007 10:23

Psykologi og spansk er vinnarane, medan studiet teologi og kristendom er den store taparen. Det viser oversikten over søkjarane til studium ved UiO. Samla går talet på søkjarar som har UiO som førsteprioritet, ned med 2,2 prosent, viser statistikken frå Samordna opptak. Rektor Geir Ellingsrud synest ikkje det ligg nokon dramatikk i desse tala.

Publisert 14. apr. 2009 13:47

Rundt 100 000 nordmenn har den siste måneden vært inne på lærerrekrutteringskampanjens nettside hardudetideg.no. Nesten 92 000 har tatt den uhøytidelige testen på om vedkommende egner seg som lærer, skriver Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding. Statsråd Tora Aasland beskriver kampanjen som vellykket.

Publisert 5. feb. 2013 13:30

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus får tildelt penger til bygging og rehabilitering av 168 nye studentboliger i 2013. Kunnskapsdepartementet fordelte i dag  en samlet bevilgning på 250 millioner kroner. Leder Øyvind Berdal i Norsk studentorganisasjon mener staten ikke bevilger nok.