Nettsider med emneord «Studentforhold» - Side 4

Publisert 20. nov. 2006 15:42

Den iranske flyktningen Reza Azhadarzadeh får tilbake studieplassen på farmasistudiet som han mista i oktober 2004. Det er klart etter at Farmasøytisk institutt har oppdaga at han likevel hadde gyldig fråvær på ein eksamen som hadde blitt registrert som stryk. Studiedirektør Monica Bakken seier seg svært lei for det som har skjedd.

Publisert 29. jan. 2007 16:55

Faddere på medisinstudiet på Universitetet i Oslo beklager innslag av nakenhet og bruk av en død rotte som skremsel under medisinstudentenes fadderuke i forrige uke. Det var NRK som kunne avsløre disse hendelsene i sin morgensending i dag. - Vi som faddere ser i ettertid at opplegget vi la opp til i år kan ha virket støtende, noe vi beklager på det sterkeste, skriver Ine Marie Andersen og Kaveh Rashidi,som er fadderansvarlige.

Publisert 15. jan. 2007 15:25

Studenter har nesten like god økonomi som andre unge dersom studiestøtten regnes som inntekt, men de oppgir likevel å ha større problemer enn i 1998 med å mestre økonomien. - Vi vil fortsette å øke studiestøtten, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Publisert 22. feb. 2007 14:33

I dag valgte opposisjonspartiene på Stortinget å bryte forhandlingene om pensjonsreformen. - Bruddet i pensjonsforhandlingene viser hvor stor forskjell det er på regjeringen og opposisjonen i synet på pensjonspoeng for utdanning , sier Jens Maseng, leder for Norsk Studentunion i en felles pressemelding fra NSU og Studentenes Landsforbund.

Publisert 26. feb. 2007 10:10

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen foreslår at utenlandske studenter bør få automatisk tillatelse til å arbeide opptil 20 timer i uken ved siden av studiene. Lederen for International Student´s Union, Eton Williams, mener forslaget er svært viktig for å fremme integrering.

Publisert 7. mars 2007 14:29

5000 skuleelevar kjem til Universitetet i Oslo på Open dag torsdag 8. mars. Komikarparet Kjetil og Kjartan skal underhalda dei frammøtte. - Det blir garantert den store attraksjonen, fortel prosjektleiar Julie Øybø (biletet) i Informasjonsavdelinga.

Publisert 27. apr. 2007 10:23

Psykologi og spansk er vinnarane, medan studiet teologi og kristendom er den store taparen. Det viser oversikten over søkjarane til studium ved UiO. Samla går talet på søkjarar som har UiO som førsteprioritet, ned med 2,2 prosent, viser statistikken frå Samordna opptak. Rektor Geir Ellingsrud synest ikkje det ligg nokon dramatikk i desse tala.

Publisert 2. aug. 2007 13:42

NSUs boligundersøkelse for 2007 viser en knapp økning i tilgang på studentboliger på 0,1 % siden 2005. - Regjeringen skulle øke tilgangen på studentboliger, vi fikk rekordstore boligkøer i stedet, sier Per A Langerød, ny leder i Norsk Studentunion (NSU)i ei pressemelding. I Oslo har derimot boligtilbudet for studenter økt med 2,46 prosent siden 2006, viser undersøkelsen.

Publisert 14. aug. 2007 21:01

Norges rikdom er basert på kunnskap, ikke på olje og gass. Og nøkkelen til å redde verden er utdanning og forskning, fikk de nærmere 4000 nye studentene høre under velkomstseremonien på Universitetsplassen i Oslo sentrum tirsdag 14. august. Men første uka skal de bare sosialiseres, bli kjent med sine medstudenter og ha det gøy.

Publisert 5. des. 2007 11:54

Litt mer enn 8 av 10 studenter oppgir at høy faglig kvalitet ved UiO er viktig ved valg av studiested og like stor andel av studentene vil anbefale andre å studere ved UiO. Det viser Studentspeilet 2007, en undersøkelse gjennomført av Det utdanningsvitenskapelige fakultet,UiO, går det fram av en pressemelding fra UiO.

Publisert 23. jan. 2008 15:36

Nye tall fra SSB viser at Universitetet i Oslo har størst nedgang i antall studenter av alle lærestedene i Norge. Også Høgskolen i Oslo har nedgang i studenttallet. Universitetet i Oslo hadde høsten 2007 27 726 studenter, nesten 2000 studenter færre enn året før, melder NRK Østlandssendingen.

Publisert 10. jan. 2008 12:22

Vårens utdanningsmesse i Oslo Spektrum ble avsluttet 9. januar. Også i år stemte utstillerne over beste stand, og også i år gikk Universitetet i Oslo av med seieren.

Publisert 9. jan. 2008 13:27

Den store messestafetten er no i gang for utdanninginstitusjonane. I løpet av ein og ein halv månad skal UiO delta på ti utdanningsmesser over heile landet. Universitetet er i graffitidrakt på den nye utstillingstanden sin, som det debuterer med på messa "Utdanning og yrke" i Oslo Spektrum denne veka. Pedagogikkstudent Emil Trygve Hasle (biletet) rapporterer om godt besøk og stor interesse for studium på UiO.

Publisert 21. feb. 2008 11:16

Studentsamskipnaden i Oslo får nok penger til å bygge 103 nye studenthybler i 2008. Det melder Kunnskapsdepartementet, som til sammen bevilger penger til bygging av 611 studenthybler i hele Norge. - Bergen er prioritert, og vil også prioriteres i 2009 slik at prosjektet med 500 studenthybler blir fullfinansiert, sier statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland.

Publisert 5. feb. 2008 09:06

"get REAL" oppfordrar ei ny nettside som Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet står bak. Håpet er at den nye nettsida saman med mange andre tiltak i sum skal føra fleire studentar til realfaga på Universitetet i Oslo. No sender fakultetet ut blant andre studentane Kjetil Aas og Thea Charlotte Størkersen for å marknadsføra realfaga på dei vidaregåande skulane.

Publisert 22. apr. 2008 12:54

Årets søkertall viser at Universitetet i Oslo (UiO) fortsatt har stor søkning til sine studieprogrammer. UiOs andel av førsteprioritetssøkere nasjonalt ligger på omtrent samme nivå som i fjor,likevel med en liten nedgang, viser dagens tall fra Samordna opptak. - Det er gledelig at søkertallet til realfag går litt opp, sier studiedirektør Monica Bakken i ei pressemelding.

Publisert 13. mai 2008 14:08

60 000 kroner går til den som får Kristian Ottosen-prisen for 2008. - Prisen går til den eller dei som har gjort ein ekstra innsats for å betra dei faglege, økonomiske, sosiale eller kulturelle vilkåra for studentane, fortel Mette Kjærnli, som er sekretær i styret for Kristian Ottosens Fond.

Publisert 9. juni 2008 15:27

Tyskarar og spanjolar toppar listene for innreisande Erasmusstudentar til Noreg. Likevel veks studenttala frå nye EU-land som Polen og Litauen fortast, viser tala for 2006/07 frå Europakommisjonen. 2575 studentar frå 23 ulike europeiske land hadde Erasmusopphald i Noreg utdanningsåret 2006/07, mot 2 260 studentar i 2005/06, melder Senter for internasjonalisering av høgare utdanning. Norske studentar vil heller til britiske universitet enn til Humboldt-universitetet i Berlin.

Publisert 19. juni 2008 09:26

Et samarbeidsprosjekt hvor indonesiske og srilankiske masterstudenter får en del av undervisningen ved Institutt for statsvitenskap på UiO, er sterkt underfinansiert og truet av nedleggelse. Grunnen er at NORAD og Kunnskapsdepartementet ikke kan bli enige om hvem som skal betale for undervisningen som foregår i Norge.

Publisert 9. juni 2008 14:05

Offentlige bedrifter er det klart mest attraktive arbeidsstedet for jusstudenter. Åtte av de ti mest attraktive arbeidsplassene er offentlige virksomheter, skriver Dagens Næringsliv. Avisen refererer en undersøkelse som er gjort av konsulentselskapet Universum.

Publisert 6. juni 2008 10:55

Antall fullførte utdanninger i Norge øker, og det er hovedsakelig universitetene som står for denne økningen. Stadig flere studenter fullfører mastergradene sine, melder Statistisk sentralbyrå. Statistikken viser at Norge har hatt en markant økning i antall fullførte mastergrader, siden Kvalitetsreformen ble innført i 2003. Fra studieåret 2005/06 til studieåret 2006/07 var det en økning på hele 24 prosent.

Publisert 20. aug. 2008 16:13

Universitetet i Oslo og Studentsamskipnaden ber Oslo kommune om å gi dei det same tilbodet Vålerenga idrettsforening fekk: Å få kjøpa ei kommunal tomt for éi krone. Tomta dei vil ha tak i er Sogn videregående skole. Den kan gi plass til tusen nye studentbustader, garanterer SiO-direktør Lisbeth Dyrberg (t.h), universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og teknisk direktør Frode Meinich.

Publisert 11. aug. 2008 10:31

- Universitetet i Oslo kan berre auka talet på utanlandske studentar, viss staten byggjer fleire studentbustader. Det seier seksjonssjef Guri Vestad og seniorkonsulent Trine Merete Kvernmo i Studieavdelinga ved UiO til Uniforum. I dag får alle utanlandske studentar som treng det, tilbod om studentbustad.

Publisert 12. aug. 2008 15:47

- Me treng kandidatar som ikkje berre reproduserer det dei er blitt fortalde, men som har tileigna seg djupare innsikt og har faget under huda. Noreg treng sjølvstendige fagpersonar som også kan bidra til å utvikla ny kunnskap, sa rektor Geir Ellingsrud då han ynskte dei nye studentane velkomne til Universitetet i Oslo i formiddag.

Publisert 2. sep. 2008 15:45

- Det byrja eigentleg fordi eg likar å laga mat til folk. Så difor fann me ut at det var mogleg å kombinera dette med å laga eit fast frukostseminar på Institutt for statsvitskap. Slik blei "Frokost med Bernt" til. Det fortel stipendiat Anders Ravik Jupskås som no er tildelt Kristian Ottosen-prisen på 60 000 kroner for det initiativet.