Nettsider med emneord «Studentforhold» - Side 3

Publisert 2. aug. 2007 13:42

NSUs boligundersøkelse for 2007 viser en knapp økning i tilgang på studentboliger på 0,1 % siden 2005. - Regjeringen skulle øke tilgangen på studentboliger, vi fikk rekordstore boligkøer i stedet, sier Per A Langerød, ny leder i Norsk Studentunion (NSU)i ei pressemelding. I Oslo har derimot boligtilbudet for studenter økt med 2,46 prosent siden 2006, viser undersøkelsen.

Publisert 14. aug. 2007 21:01

Norges rikdom er basert på kunnskap, ikke på olje og gass. Og nøkkelen til å redde verden er utdanning og forskning, fikk de nærmere 4000 nye studentene høre under velkomstseremonien på Universitetsplassen i Oslo sentrum tirsdag 14. august. Men første uka skal de bare sosialiseres, bli kjent med sine medstudenter og ha det gøy.

Publisert 5. des. 2007 11:54

Litt mer enn 8 av 10 studenter oppgir at høy faglig kvalitet ved UiO er viktig ved valg av studiested og like stor andel av studentene vil anbefale andre å studere ved UiO. Det viser Studentspeilet 2007, en undersøkelse gjennomført av Det utdanningsvitenskapelige fakultet,UiO, går det fram av en pressemelding fra UiO.

Publisert 23. jan. 2008 15:36

Nye tall fra SSB viser at Universitetet i Oslo har størst nedgang i antall studenter av alle lærestedene i Norge. Også Høgskolen i Oslo har nedgang i studenttallet. Universitetet i Oslo hadde høsten 2007 27 726 studenter, nesten 2000 studenter færre enn året før, melder NRK Østlandssendingen.

Publisert 10. jan. 2008 12:22

Vårens utdanningsmesse i Oslo Spektrum ble avsluttet 9. januar. Også i år stemte utstillerne over beste stand, og også i år gikk Universitetet i Oslo av med seieren.

Publisert 9. jan. 2008 13:27

Den store messestafetten er no i gang for utdanninginstitusjonane. I løpet av ein og ein halv månad skal UiO delta på ti utdanningsmesser over heile landet. Universitetet er i graffitidrakt på den nye utstillingstanden sin, som det debuterer med på messa "Utdanning og yrke" i Oslo Spektrum denne veka. Pedagogikkstudent Emil Trygve Hasle (biletet) rapporterer om godt besøk og stor interesse for studium på UiO.

Publisert 21. feb. 2008 11:16

Studentsamskipnaden i Oslo får nok penger til å bygge 103 nye studenthybler i 2008. Det melder Kunnskapsdepartementet, som til sammen bevilger penger til bygging av 611 studenthybler i hele Norge. - Bergen er prioritert, og vil også prioriteres i 2009 slik at prosjektet med 500 studenthybler blir fullfinansiert, sier statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland.

Publisert 5. feb. 2008 09:06

"get REAL" oppfordrar ei ny nettside som Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet står bak. Håpet er at den nye nettsida saman med mange andre tiltak i sum skal føra fleire studentar til realfaga på Universitetet i Oslo. No sender fakultetet ut blant andre studentane Kjetil Aas og Thea Charlotte Størkersen for å marknadsføra realfaga på dei vidaregåande skulane.

Publisert 22. apr. 2008 12:54

Årets søkertall viser at Universitetet i Oslo (UiO) fortsatt har stor søkning til sine studieprogrammer. UiOs andel av førsteprioritetssøkere nasjonalt ligger på omtrent samme nivå som i fjor,likevel med en liten nedgang, viser dagens tall fra Samordna opptak. - Det er gledelig at søkertallet til realfag går litt opp, sier studiedirektør Monica Bakken i ei pressemelding.

Publisert 13. mai 2008 14:08

60 000 kroner går til den som får Kristian Ottosen-prisen for 2008. - Prisen går til den eller dei som har gjort ein ekstra innsats for å betra dei faglege, økonomiske, sosiale eller kulturelle vilkåra for studentane, fortel Mette Kjærnli, som er sekretær i styret for Kristian Ottosens Fond.

Publisert 9. juni 2008 15:27

Tyskarar og spanjolar toppar listene for innreisande Erasmusstudentar til Noreg. Likevel veks studenttala frå nye EU-land som Polen og Litauen fortast, viser tala for 2006/07 frå Europakommisjonen. 2575 studentar frå 23 ulike europeiske land hadde Erasmusopphald i Noreg utdanningsåret 2006/07, mot 2 260 studentar i 2005/06, melder Senter for internasjonalisering av høgare utdanning. Norske studentar vil heller til britiske universitet enn til Humboldt-universitetet i Berlin.

Publisert 19. juni 2008 09:26

Et samarbeidsprosjekt hvor indonesiske og srilankiske masterstudenter får en del av undervisningen ved Institutt for statsvitenskap på UiO, er sterkt underfinansiert og truet av nedleggelse. Grunnen er at NORAD og Kunnskapsdepartementet ikke kan bli enige om hvem som skal betale for undervisningen som foregår i Norge.

Publisert 9. juni 2008 14:05

Offentlige bedrifter er det klart mest attraktive arbeidsstedet for jusstudenter. Åtte av de ti mest attraktive arbeidsplassene er offentlige virksomheter, skriver Dagens Næringsliv. Avisen refererer en undersøkelse som er gjort av konsulentselskapet Universum.

Publisert 6. juni 2008 10:55

Antall fullførte utdanninger i Norge øker, og det er hovedsakelig universitetene som står for denne økningen. Stadig flere studenter fullfører mastergradene sine, melder Statistisk sentralbyrå. Statistikken viser at Norge har hatt en markant økning i antall fullførte mastergrader, siden Kvalitetsreformen ble innført i 2003. Fra studieåret 2005/06 til studieåret 2006/07 var det en økning på hele 24 prosent.

Publisert 20. mars 2009 16:50

Hittil i mars har tre studenter i Colombia blitt drept. I forkant av dette har 30 universitetsstudenter mottatt drapstrusler. Studentorganisasjonene Norsk Studentunion, Studentenes Landsforening og SAIH ber regjeringen om å reagere på dette.

Publisert 12. aug. 2009 10:08

Tirsdag 11. august ble årets nye studenter høytidelig ønsket velkommen til Universitetet i Oslo. – Høyere utdanning er ikke noe man får, det er noe man tar, sa universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. Rektor Ole Petter Ottersen la vekt på universitetets samfunnsoppgave i sin tale til studentene.

Publisert 26. aug. 2009 17:52

Arlind Kurtbegul er dyslektikar og strauk både i ordinær eksamen og i privatisteksamen i norsk trinn 3. Ingen fortalde han at han hadde rett til spesiell tilrettelegging. No har han levert inn ei klage.– Internasjonale studentar får god informasjon om tilrettelegging av eksamen, nesten betre enn norske studentar, seier seksjonssjef Guri Vestad i Studieavdelinga ved UiO.  

Publisert 12. aug. 2009 15:48

Studenter vil nå ta opp det økte alkoholkonsumet blant studenter. En SIRUS-undersøkelse fra 2007, viste at studentenes alkoholkonsum økte med 20 prosent fra 1997 til 2007. Med midler fra Helsedirektoratet har Velferdstinget som mål å skape et mer inkluderende studiemiljø ved at studenter får et mer bevisst forhold til eget alkoholinntak.

Publisert 10. aug. 2009 09:49

Studentenes evne til refleksjon, gjennomtenkning og vidsyn må styrkes, sier Dannelsesutvalget for høyere utdanning. Innstillingen fra utvalget, som ledes av prorektor Inga Bostad,  lanseres i dag på Universitetet i Oslo.

Publisert 28. sep. 2009 10:37

27 prosent av masterstudentene i Norge går på engelskspråklige programmer. Det viser en ny studie som er utført på oppdrag av Språkrådet, står det i ei pressemelding.

Publisert 30. juli 2009 13:54

Det  er fortsatt stor mangel på studentboliger. Det viser den årlige studentboligundersøkelsen som Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund la fram i dag. Den nasjonale dekningsgraden er på knappe 14,66 prosent, langt unna politikernes uttalte mål om at 20 prosent av studentene skal ha mulighet til å bo i studentbolig.

Publisert 31. juli 2009 10:13

Universitetet i Oslo styrkjer reinhaldet, utplasserer dispensarar med våtserviettar ved fleire hovudinngangar og etablerer ein eigen influensatelefon for å vera i beredskap mot svineinfluensaen. –Studentar og tilsette bør unngå å handhelsa på kvarandre og heller gi kvarandre ein klapp på skuldra, oppfordrar universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Publisert 17. aug. 2009 12:21

Siden 1947 har 25 000 studenter fra hele verden tilbrakt sommeren ved Den internasjonale sommerskolen ved UiO. Nå er den populære skolen blitt tildelt Universitetets årlige pris for godt læringsmiljø.

Publisert 2. sep. 2009 12:29

Statsråd Tora Aasland fordeler midler til ytterligere 306 nye studentboliger i år. Med dette har regjeringen gitt tilsagn om tilskudd til 1591 studentboliger bare i 2009, melder Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

Publisert 6. okt. 2009 16:53

Dei utanlandske studentane på internasjonal helse får kurs i god kjeldebruk og bruk av eigne ord i heimeeksamenar.  – Det fører til langt færre tilfelle av oppgåver som ikkje kan godkjennast, seier professor Akthar Hussein og studiekoordinator Vibeke Christie.