Nettsider med emneord «Studentforhold» - Side 3

Publisert 6. mai 2004 11:37

Tallene fra Samordna opptak bekrefter den positive utviklingen for Universitetet i Oslo. Universitetet har 15,8 prosent flere søkere med UiO som sitt førstevalg enn det hadde i rekordåret 2003. - Vi har all grunn til å juble, sier seksjonsleder ved Studie- og forskningsadministrativ avdeling, Hanne Krogh.

Publisert 10. aug. 2004 14:50

Med sola nådeløst brennende i nakken, lot 4000 nye studenter seg hilse velkommen på universitetsplassen i formiddag.

Publisert 11. aug. 2004 15:00

Presis klokka 1630 - ein akademisk halvtime etter planen - kunne rektor Arild Underdal i går klippa over snora og erklæra Studentfestivalen i Oslo for opna. "Let it be the best festival ever" var opningshelsinga hans til studentane.

Publisert 23. sep. 2004 11:19

For få medisinarar blir forskarar. Ei legestilling har hatt større appell enn ein forskarkarriere. Difor etablerte UiO Den medisinske forskarlinja i 2002. - Eg vil framleis bli lege, men gjerne i kombinasjon med forsking, seier student Mari Asphjell Bjørnaas .

Publisert 22. sep. 2004 13:32

Et masterkurs ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, er blitt anerkjent som et europeisk elitekurs under det nyopprettede Erasmus Mundus- programmet. Dette innebærer at fakultetet kan tilby dyktige studenter fra land utenfor Europa 168 000 kroner i året i stipend og undervisning ved tre europeiske universiteter.

Publisert 29. nov. 2004 13:37

Universitas-redaksjonen er i opprør mot Studentparlamentets representantar i styret for avisa. Årsaka er at dei med styreleiaren si dobbeltrøyst vedtok å tilsetja Vegard Kvaale som ny redaktør for studentavisa. Kvaale var ikkje innstilt av redaksjonsklubben i avisa, i fylgje klubbleiar Ida Torp Halvorsen. - Dette er eit nytt forsøk på å knebla Universitas, meiner nyhenderedaktør Anne Viken.

Publisert 30. nov. 2004 14:31

Universitas-redaktør Marianne Johansen seier ho blei forsøkt pressa av styreleiar for avisa, Vegard Kjesbu til ikkje å publisera ei sak om ei mogleg arbeidsrettssak mot Studentparlamentet. - Jo, eg kan stadfesta at eg blei oppringt av styreleiaren som spurte om det var strategisk lurt å publisera saka. Men det viktigaste er at saka blei trykt, understrekar Marianne Johansen overfor Uniforum. Styreleiaren nektar for å ha pressa redaktøren.

Publisert 12. nov. 2004 16:36

Studentparlamentet i Oslo utsette forslaget om å vedta ei felles mediepolitisk plattform for alle studentmedium. Framlegget inneheld eit krav om at Universitas ikkje skal betala honorar til journalistar og fotografar, sidan målet er at det skal baserast på frivillig arbeid.

Publisert 10. nov. 2004 14:53

- Både redaktøren og styret for Universitas kan bli vengeklipte om Studentparlamentet vedtar framlegget til ny mediepolitisk plattform. Det fryktar Universitas-redaktør Marianne Johansen . Ho går hardt ut mot forslaget og får støtte frå Dagblad-redaktør John O. Egeland og medieprofessor Sigurd Allern .

Publisert 8. des. 2004 11:54

- Eg skal vera minst like kritisk overfor Studentparlamentet som tidlegare redaktørar i Universitas. Det lovar den nytilsette redaktøren i Universitas, Vegard Kristiansen Kvaale .

Publisert 9. des. 2004 10:30

- Tiden er nå kommet for å sikre den redaksjonelle friheten ved Universitetet i Oslo. Behovet for frie presseorganer ved læreanstalten har økt som følge av den senere tids konsentrasjon av makt hos universitetsledelsen, uttaler Kristian Gundersen som ønsker at fagpressens redaktørplakat også skal gjelde for Uniforum.

Publisert 10. jan. 2005 15:07

Tolv studentar la i dag ut på ein rekrutteringsturné for Universitetet i Oslo. Dei skal besøkja 65 vidaregåande skular på Austlandet og i Møre og Romsdal. Målet er å få flest mogleg elevar til å velja UiO etter at dei er ferdige med vidaregåande.

Publisert 23. feb. 2005 11:19

- Forskarar kan koma med meir kunnskapsbaserte og meir velfunderte spørsmål til debattantane enn studentar. Difor oppfordrar me dei til å koma på debattmøta våre, seier formann Øistein Svelle og kulturutvalsleiar Eirik Bjørge i Det Norske Studentersamfund.

Publisert 8. mars 2005 15:46

UiO-studentar drar helst til Frankrike på Erasmus-opphald medan UiO tar imot flest Erasmus-studentar frå Tyskland. - Norske studentar er hyggelege, men altfor sjenerte, synest utvekslingsstudentar ved UiO.

Publisert 29. apr. 2005 13:21

Antall søkere som har UiO som førstevalg har økt med to prosent. Det skjer etter to år med en stigning på 55 prosent. - Det hadde vært naturlig med en nedgang i år, men isteden klarer vi å stabilisere. Det er vi veldig, veldig fornøyd med, sier studiedirektør Monica Bakken.

Publisert 17. aug. 2005 10:23

Stavanger kommune ved ordfører Leif Johan Sevland fikk Kristian Ottosen-prisen 2005 på 50.000 kroner. Prisen ble delt ut av styreleder Christoffer E. Wiig, Studentsamskipnaden i Oslo, under semesteråpningen for Universitetet i Stavanger. Det er første gang at prisen blir delt ut til en institusjon utenfor universitets- og høgskolesektoren, melder Universitetet i Stavangers nettavis.

Publisert 11. aug. 2005 14:52

9241 har fått studietilbud fra Universitetet i Oslo. Det er kommet inn 7775 ja-svar fra de som har fått tilbud om en av de 5888 studieplassene. De siste tre årene har det vært en økning på totalt 55 prosent av antall søkere som har valgt UiO på førsteplass, skriver UiO i ei pressemelding. Tirsdag 16. august fyller de nye studentene Universitetsplassen under den tradisjonelle velkomstseremonien som ble avviklet for første gang i 1923.

Publisert 16. aug. 2005 16:34

Det var solskinn og høytidsstemning da nærmere 2700 nye studenter ble hilst velkommen av UiOs rektor Arild Underdal og Oslos ordfører, Per Ditlev-Simonsen. - Aldri har nåløyet vært så trangt som i år, sa Underdal.

Publisert 31. okt. 2005 10:52

Gard Eidsvold spiller en idiotisk bedriftsleder i en reklamefilm for Universitetet i Oslo. Det gjør han så bra at han vant pris for det på fredag kveld, melder nettavisen Propaganda.

Publisert 9. mars 2006 15:52

Et nytt utvalg skal foreslå tiltak som kan gjøre saksbehandlingen av søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning enklere, raskere og mer brukervennlig og samtidig sikre at den er rettferdig. Utvalget ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i dag, går det fram av ei pressemelding.

Publisert 21. apr. 2006 16:15

Studentene ved Universitetet i Oslo er mer tilfreds med lærerne nå enn i 2003. Dessuten har studiemotivasjonen til de mannlige studentene økt betraktelig, og hele 8 av 10 studenter mener de har god helse. Dette kan knyttes til gjennomføringen av Kvalitetsreformen, ifølge HELT-undersøkelsen gjennomført av Studenthelsetjenesten.Det melder Studenthelsetjenesten i ei pressemelding.

Publisert 12. apr. 2006 11:59

18.april klokka 23 er absolutt siste frist for å søkja seg inn på universitet og høgskular. Det er klart etter at Samordna Opptak har bestemt seg for å utvida søknadsfristen. Hos Samordna Opptak i Oslo reknar dei med å ta imot 96 000 søknader før fristen er gått ut. - Rundt 95 prosent av søknadane vil vera elektroniske, fortel informasjonsrådgjevar Henrik Rødsæther, som saman med førstekonsulent Silje Molander stadig oppdaterer talet på søkjarar.

Publisert 31. juli 2006 14:46

- Studentar får ikkje god nok opplæring i korleis dei skal formidla all den kunnskapen dei har. argument kan bli eit formidlingsinstrument for dei, seier Kristian Meisingset som er kulturredaktør i dette nye studenttidsskriftet.

Publisert 11. aug. 2006 14:45

Syttitalsdisco, musikalen "Cabaret" og visesongaren Lillebjørn Nilsen står på programmet under den ti dagar lange Studentfestivalen i Oslo(STUDiO). Festivalen blir opna i festivalteltet på Frederikkeplassen tysdag 15. august. - Eg vil ynskja både nye og gamle studentar hjarteleg velkomne til arrangementa både i Studentersamfundet Chateau Neuf og i festivalteltet, seier festivalsjef Pernille Mogensen.

Publisert 3. mai 2006 15:09

Mikroelektronikkgrupppen ved Institutt for informatikk, UiO har i dag fått tildelt 600 000 kroner etter å ha vunnet Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris. Andreprisen på 400 000 kroner gikk til Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Premieutdelingen ble foretatt av kunnskapsminister Øystein Djupedal på NOKUTs landskonferanse i Trondheim, melder Kunnskapsdepartementet.