Nettsider med emneord «Studentforhold» - Side 20

Publisert 23. mai 2013 16:03

– Det har vore utruleg lærerikt å ha praksis hos Hewlett Packard Norge, synest mediestudentane Helene Dahl Jørum og Line Blokhus .

Publisert 7. mai 2013 12:34

Alle tall peker oppover i tilstandsrapporten for norsk høyere utdanning anno 2013. De siste ti årene har det blitt 35 000 flere studenter, det blir flere studiepoeng for hver student og antallet doktorgrader er doblet på ti år.

Ein lesesal med studentar
Publisert 25. feb. 2021 15:15

10 100 lesesalsplassar har vore booka av 3167 studentar sidan studentane kunne venda tilbake til UiO torsdag 18. februar.

Folk står klare for å bli koronatesta på Blindern
Publisert 9. apr. 2021 04:30

Medan den vanlege koronatesten fekk 4069 positive svar, klarte hurtigtesten berre å fanga opp 2159 av dei. Det viser ei undersøking Statens Serum Institutt i Danmark nyleg har gjort.

Publisert 21. nov. 2018 15:50

Frå neste haust kan kanskje 22 av 70 nye psykologistudentar ved UiO vera menn. Det håpar utdanningsleiar Trine Waaktaar og studieleiar Bjørnar Hjulstad ved Psykologisk institutt blir resultatet av at det skal bli gitt tilleggspoeng til menn som søkjer på psykologiutdanningane i Oslo og Bergen.

Ein mann står på ein terrasse og har utsyn over Oslo bak seg
Publisert 15. aug. 2020 00:47

– Også UiO vil be alle tilsette som kan om å ta kollektivtransport utanom rushtida og rå dei til å bruka munnbind, seier UiO-rektor Svein Stølen.

Mange studenter sitter ved flere bort i en kafffebar
Publisert 31. aug. 2020 11:19

Uten kjønnspoeng i år ville det vært færre menn på psykologi, mener de utdanningsansvarlige ved Universitetet i Oslo.

Publisert 2. mai 2011 17:15

Det bør vurderast om dei forskarane som publiserer lite eller ingenting i løpet av ein fireårsperiode, skal få redusert den delen av arbeidstida som er øyremerkt forsking. Aktive forskarar bør samtidig få naudsynte driftsmidlar til forskinga si frå universiteta og høgskulane. Det foreslår fleirtalet i Fagerberg-utvalet som i dag  la fram rapporten ”Et åpnere forskningssystem”.

Publisert 20. feb. 2013 14:39

Over 300 lydhøyre studentar møtte opp då Noregs Banks toppsjef Øystein Olsen heldt ein ynskjereprise av årstalen sin på SV-fakultetet i formiddag.

Publisert 7. feb. 2013 11:22

JussBuss, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og de andre studentrettshjelpstiltakene i Norge lanserer i dag  den gratis appen "Rettshjelperen". Den skal gjøre det enklere for studenter å få svar på juridiske spørsmål.

Publisert 5. feb. 2013 13:30

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus får tildelt penger til bygging og rehabilitering av 168 nye studentboliger i 2013. Kunnskapsdepartementet fordelte i dag  en samlet bevilgning på 250 millioner kroner. Leder Øyvind Berdal i Norsk studentorganisasjon mener staten ikke bevilger nok.

Publisert 11. feb. 2013 15:42

Bachelor-programmet svarer hverken til lærernes eller studentenes forventninger. Ti år etter innføringen av Kvalitetsreformen, mener begge parter at bachelorstudiet mangler tydelige kvalitetsmål, helhet og sammenheng.

Publisert 13. mars 2015 10:08

Kjendisprofessoren Francis Fukuyama frå Stanford-universitetet og tidlegare statsminister Gro Harlem Brundtland er to av førelesarane på Universitetet i Oslos første MOOC-kurs. 6500 studentar frå heile verda har meldt seg på.

Publisert 19. apr. 2018 15:37

Beijing: - Vi har hørt at det fins studenterepresentasjon ved det enkelte universitet. Selv har vi ikke sett noe til det, sier lederne for Ansa og Norsk studentorganisasjon.

Publisert 30. apr. 2018 05:00

UiO brukte innholdet i en students Si fra-varsler mot ham da han ble vurdert som uskikket for profesjonen. Det har blitt et sentralt tema i saken som pågår i Oslo tingrett.

Publisert 3. nov. 2010 13:28

Hensikten med Nettverket for kvinnelige gruppelærere er å skape en faglig og sosial møteplass for kvinner med det til felles at de studerer og underviser et matematisk og mannsdominert fag.

Publisert 14. apr. 2009 13:47

Rundt 100 000 nordmenn har den siste måneden vært inne på lærerrekrutteringskampanjens nettside hardudetideg.no. Nesten 92 000 har tatt den uhøytidelige testen på om vedkommende egner seg som lærer, skriver Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding. Statsråd Tora Aasland beskriver kampanjen som vellykket.

Publisert 3. des. 2018 10:56

– På Universitetet i Oslo skal vi behandle hverandre med respekt. Vi skal oppmuntre til deltagelse i universitetets åpne debatt. Samtidig er det ingen tvil om at ytringsfriheten gjelder fullt ut – også støtende ytringer er vernet av ytringsfriheten, så lenge de ikke bryter norsk lov, skriver UiO-rektor Svein Stølen i Rektorbloggen.

En mann med briller står i en liten park
Publisert 17. mars 2021 05:30

– Medan Oslo kommune skjermar studentane for nye koronatiltak, er det underleg at UiO likevel vel å stengja studentane ute, seier jussprofessor Hans Petter Graver.

Publisert 31. jan. 2001 13:43

- Vi ønsker å tilby et system hvor studentene kan shoppe fag. Mer fleksibilitet og valgfrihet i studietilbudet er veien å gå, sier dekan Even Hovdhaugen i ei pressemelding fra Det historisk-filosofiske fakultet.

Publisert 22. jan. 2001 17:47

Universitetet i Oslo har nyleg fornya ein eksklusiv utvekslingsavtale med Berkeley-universitetet i California. Dermed kan åtte hovudfagsstudentar sjå fram til eit semester i solfylte California.

Publisert 31. okt. 2005 10:52

Gard Eidsvold spiller en idiotisk bedriftsleder i en reklamefilm for Universitetet i Oslo. Det gjør han så bra at han vant pris for det på fredag kveld, melder nettavisen Propaganda.

Publisert 22. apr. 2009 09:39

Interessen for realfagene har vært lav, men årets tall for søkere til høyere utdanning viser at trenden nå snur. Nesten 20 prosent flere søker seg til realfagene i år enn i fjor. Det er administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet svært fornøyd med.

Publisert 13. mai 2011 12:25

– Vi er skuffet over regjeringens manglende vilje til å ta tak i problemene, sier Anne Karine Nymoen, leder for Norsk studentorganisasjon etter at det heller ikke denne gangen kommer midler til økt studiestøtte. Universitetene og høgskolene får en bevilgning på 30 mill. kr. til utstyr og rehabilitering i revidert nasjonalbudsjett.