Nettsider med emneord «Studentforhold» - Side 2

Publisert 20. mars 2003 09:49

En 45 sekunders reklamefilm skal lokke unge mennesker til Universitetet i Oslo. Det rapporteres om humring og latter fra kinosalene i disse dager.

Publisert 18. mars 2003 13:15

Servicen ved UiO fungerer ganske bra, viser en telefonrunde Uniforum har foretatt. Men omkalfatringen av studieopplegget i forbindelse med innføring av Kvalitetsreformen til høsten er en utfordring for studieinformatørene. Da er det greit å kunne henvise til informasjon som er tilgjengelig på Internett. Det forutsetter imidlertid at man svarer på e-post og sjekker at alle pekere fungerer.

Publisert 25. mars 2003 16:44

Tallkarakteren 2,7 eller bokstavkarakteren C blir det faglege minstekravet for studentar som søkjer om opptak på eitt av masterprogramma ved UiO. Det vedtok Universitetsstyret tysdag 25. mars.

Publisert 25. mars 2003 16:46

Alle heiltidsstudentar ved UiO må betala 200 kroner i semesteret i kopiavgift. Det vedtok Universitetsstyret mot tre stemmer tysdag 25. mars.

Publisert 9. mai 2003 11:34

Universitetet i Oslo har en økning i antall primærsøkere på hele 33,8 prosent sammenliknet med fjoråret. Sperrefristen fra Samordna opptak gikk ut i formiddag, og tallene viser at Universitetet i Oslo seiler opp som den store vinneren. Rektor ved UiO, Arild Underdal, gir informasjon og markedsføring av studietilbudene mye av æren for den store tilsøkningen.

Publisert 8. mai 2003 14:33

- Tallene er bra, men vi hadde nok håpet at den totale søkermassen til fakultetet hadde ligget noe høyere, sier studiedekan Tom Lindstrøm ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Publisert 18. juni 2003 11:08

Bare 2-3 prosent av studentene ved Universitetet i Oslo har innvandrerbakgrunn. UiO ønsker seg flere - og satte nylig i gang et toårig prøveprosjekt som skal sørge for bedre rekruttering og oppfølging.

Publisert 4. aug. 2003 11:08

140 biologistudentar frå Europa og Ghana i Afrika har slått opp telta sine i parken bak Sophus Bugges hus på Blindern. Alle deltar på den internasjonale studentkonferansen The 7th annual Symposium for Biology Students of Europe . Årsaka til at dei bur i telt, er at dei på den måten sparer utgifter til overnatting.

Publisert 7. aug. 2003 14:46

- Det kan kanskje bli nokre innkjøringsproblem, men eg fryktar ikkje kaos ved studiestart ved UiO. Det seier leiar for Studentparlamentet, Ingrid Stranger-Thorsen til Uniforum. - Universitetsleiinga har lova at dei skal vera mest mogleg fleksible for å kunna løysa dei problema som vil dukka opp, legg ho til.

Publisert 8. aug. 2003 14:08

7090 personar har takka ja til dei 6397 studieplassane ved UiO dette haustsemesteret. Det går fram av dei siste tala frå Samordna opptak. - Dette viser at studieprogramma våre er attraktive, seier studiedirektør Toril Johansson til Uniforum.

Publisert 15. aug. 2003 14:48

Da årets utdanningssøkerne skulle bestemme seg for hva de ville studere, var det personlig interesse for faget som avgjorde. Da de skulle bestemme seg for hvor de ønsket å studere, var det faglig kvalitet som veide tyngst.

Publisert 11. aug. 2003 09:38

Tysdag 12. august er Universitetet i Oslo oppe til endeleg eksamen i Kvalitetsreforma. Då kjem 7000 nye studentar, som blir dei aller første som skal fylgja den nye studiemodellen. - Det verste som kan skje er at straumen går, men elles trur eg me har kontroll over det meste, seier fungerande universitetsdirektør Inger Stray Lien.

Publisert 20. aug. 2003 12:20

- Til deg som har med studenter å gjøre: Husk på oss den dagen du møter en student som trenger noen å snakke med når livet floker seg til.

Publisert 12. aug. 2003 12:50

- Vi starter opp de nye studieprogrammene uten å ha de ressursene som skal til for å komme i mål med omleggingen til nye undervisnings- og læringsformer. Dette er studiereformens akilleshæl. For at reformen skal bli en kvalitetsreform, må også myndighetene yte sitt bidrag til prosjektet, sa rektor Arild Underdal i talen sin under velkomstseremonien for rundt 4000 frammøtte nye studenter på Universitetsplassen tirsdag 12. august 2003.

Publisert 30. sep. 2003 15:04

Et nytt tysk-norsk stipendprogram i statsvitenskap skal lokke flere norske studenter og forskere til universiteter og forskningsinstitusjoner i Tyskland. Stipendprogrammet, som finansieres av det tyske Ruhrgas AG , har fått rundt 7,5 millioner kroner til rådighet fram til 2007.

Publisert 17. sep. 2003 10:26

Studie- og forskningsdirektør Toril Johansson synes det er naturlig at UiO satser på et sentralt alumniprogram i forlengelsen av Kvalitetsreformen. USIT skal utvikle en databaseløsning, men er usikker på hva UiO egentlig ønsker.

Publisert 17. sep. 2003 15:17

1300 færre studenter har registrert seg ved UiO sammenliknet med i fjor.
- Vi er ikke overrasket, sier studiedirektør Toril Johansson.

Publisert 4. sep. 2003 14:19

Studentbiblioteket på HF åpnet 12. august etter en ansiktsløftning av det heller kraftige slaget. - Før sovnet folk på lesesalen. Det gjør de ikke lenger, konstaterer hovedbibliotekar, Ellen Røer Ellefsen.

Publisert 30. okt. 2003 14:57

Aldri har studentkafeene hatt mer omsetning, salget av idrettskort vært større og eksamensangsten meldt seg tidligere. - Effekten av Kvalitetsreformen er enorm, sier Lisbeth Dyrberg , administrerende direktør i Studentsamskipnaden.

Publisert 9. mars 2004 15:19

Kva heiter "I love you" på urdu, hindi eller på persisk? Det kan du få svar på om du treffer førsteamanuensis Finn Thiesen ved HF-fakultetet på Open dag ved UiO torsdag 11. mars. 5000 ungdomar frå dei vidaregåande skulane i Oslo og Akershus er allereie påmeldte.

Publisert 21. apr. 2004 14:49

- Dette studiet har vist oss kor viktig det er med god leiing innanfor høgare utdanning. Det seier Martha Sauri Lütken frå Mérida i Mexico, Ernest Osei Poku frå Kumasi i Ghana og Jianmin Tang frå Xian i Kina. Medan Osei Poku er førsteårsstudent, er dei to kvinnene i ferd med å avslutta det to år lange masterkurset om høgare utdanning ved UV-fakultetet.

Publisert 28. apr. 2004 11:06

Omlag sju prosent av søkerne til høyere utdanning søkte på grunnlag av realkompetanse de to første årene av realkompetansereformen. Av disse ble 40 prosent vurdert som kompetente til sitt førsteønske. Det viser en ny kartlegging som også bekrefter at universiteter og høyskoler tar reformen seriøst,melder Utdannings- og forskningsdepartementet.

Publisert 11. mai 2004 12:47

Det ble fullført 29.400 utdanninger innenfor universitets- og høgskolesektoren i studieåret 2002/2003, viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som ntb gjengir.Totalt fullførte kvinner 17.700, eller 60 prosent av de fullførte universitets- og høgskoleutdanningene.

Publisert 6. mai 2004 14:39

- Overraskende positivt, sier rektor Arild Underdal om søkertallene til Universitetet i Oslo som ble offentliggjort i dag. Sett under ett har UiO opplevd rundt 50 prosent stigning i antall primærsøkere de to siste årene. Sammenlignet med i fjor har antallet økt med 15,8 prosent. UiO har fått 18,1 prosent av det totale søkertallet til høyere utdanning som også er en økning i forhold til i fjor.

Publisert 6. mai 2004 11:37

Tallene fra Samordna opptak bekrefter den positive utviklingen for Universitetet i Oslo. Universitetet har 15,8 prosent flere søkere med UiO som sitt førstevalg enn det hadde i rekordåret 2003. - Vi har all grunn til å juble, sier seksjonsleder ved Studie- og forskningsadministrativ avdeling, Hanne Krogh.