Nettsider med emneord «Studentforhold» - Side 18

Publisert 7. mai 2015 14:21

– Den akademiske fridomen er avgrensa i Kina. Nettopp difor er det viktig å ha gode fagfellar som kan gi oss meir kunnskap om situasjonen til menneskerettane i landet, meiner førsteamanuensis Maria Lundberg ved Norsk senter for menneskerettar på UiO.

Publisert 18. sep. 2015 15:25

Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus er i samtaler om å opprette et nytt og felles studenthus i hovedstaden. St.Olavsgate er et aktuelt sted.

Publisert 2. aug. 2016 10:06

Hamideh Kaffash er tilbake på NTNU. Aller helst vil hun bare konsentrere seg om forskningen, men hun står klar til å hjelpe iranske studenter i trøbbel med norske myndigheter.

Publisert 26. mars 2020 09:38

Statsråd Henrik Asheim lover å legge fram forslag for Stortinget for å hjelpe studenter som får problemer fordi de har mistet deltidsjobbene sine.

Publisert 10. mai 2001 14:25

Den svake nedgangen i antall søknader til Universitetet i Oslo de senere år er nå stoppet. Tallene for 2001 viser nå en oppgang både for søkere til førsteprioritet og samlet for alle søknadsalternativene til UiO, påpeker prorektor Rolv Mikkel Blakar i en pressemelding fra UiO. Universitetet i Oslo har mottatt totalt 41 613 søknader fra 21 183 personer i 2001. I fjor var det totale antall søknader 38 967.

Publisert 20. mars 2003 09:56

Nytt studieprogram ved UiO kombinerer studier i irsk og engelsk språk og kultur for aller første gang.

Publisert 4. aug. 2011 15:31

UiO-studenten Håvard Vederhus blei spådd ei lysande, politisk framtid. Han var leiar for Oslo AUF og tidlegare leiar for Elevorganisasjonen. Fredag 22. juli blei han myrda på Utøya. I dag deltok nærare 1000 menneske i gravferda hans i Grefsen kirke.

Publisert 22. sep. 2014 12:32

Doktorkandidat Eli Bjørhusdal fekk oppfylt kravet om å få framsida på avhandlinga si på nynorsk.

Publisert 1. aug. 2015 14:59

Studenter ved landets største journalistutdanning mener de får et godt grunnlag for ikke å ta snarveier i journalistikken som er presseetisk uakseptable.

Publisert 9. nov. 2016 16:25

Studielånskrisen var tema i både Clintons og Trumps valgkamp, men til tross for at den påtroppende presidenten startet Trump University er lite sagt om hva han ønsker for amerikansk akademia.

Publisert 22. jan. 2018 10:30

Digital eksamen i dagens fasong er bedre egnet for essays og programmering enn for notasjon i termodynamikk og organisk kjemi, skriver kjemiprofessor Einar Uggerud i et svar til sine kritikere.

Publisert 29. aug. 2018 10:17

Regjeringen vil lovfeste at alle studenter skal ha tilgang til studentombud. I lovforslaget vil regjeringen også tydeliggjøre universiteter, høgskoler og fagskolers plikt til å forebygge og forhindre trakassering.

Iselin Nybø held rapporten ho fekk frå Hilde Grimstad framfor seg.
Publisert 25. sep. 2019 15:38

UiO kan få 230 nye studieplassar i medisin innan 2027. Til saman kan norske medisinutdanningar få 440 nye studieplassar. Det føreslår Grimstad-utvalet som overrekte rapporten sin til statsråd Iselin Nybø i formiddag.

Publisert 20. juni 2001 13:01

For første gang er det nå gjennomført en undersøkelse av verdier og livskvalitet blant studentene. Selvrealisering og gode følelsesmessige forhold til familie og venner oppgis som de viktigste livsverdiene. Samfunnsengasjement er derimot nærmest fraværende.

Publisert 5. aug. 2011 13:50

– Då bomba gjekk av i Regjeringskvartalet like etter at skuledagen var over fredag 22. juli, prøvde me å finna ut om nokon av studentane hadde vore på feil stad på feil tid. Heldigvis hadde det gått bra med alle, fortel Einar Vannebo, som er direktør for Den internasjonale sommarskulen ved UiO.

Publisert 12. okt. 2015 10:51

Kjell Inge Røkke vil betale utenlandsstudier for norske elitestudenter. Nå finkjemmes landets universiteter og høgskoler etter de beste talentene.

Publisert 29. okt. 2015 11:38

Bedrifter står i kø for å delta på ifi-dagen ved Institutt for informatikk.  Økonomiske krisetider legg ikkje nokon dempar på ynsket om å rekruttera informatikkstudentar til næringslivet.

Publisert 25. jan. 2017 15:55

I dag blei Sophus Bugges hus på Blindern nyopna etter å ha vore under oppussing i eitt og eit halvt år. UiO-rektor Ole Petter Ottersen og HF-studentane Ida Kristine Gangstø Berg og Knut Figenschou utførte den offisielle opninga.

Mange personer samler seg på Blindern
Publisert 12. aug. 2021 09:26

– Ingen fest uten gratis test skal sørge for å avdekke smitte og unngå smittespredning, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).  Regjeringen lover at staten tar regningen for hurtigtester for studenter.

Portrett av en mann som sitter i en stol
Publisert 20. des. 2021 16:52

Regjeringen vil gi 140 millioner kroner til tiltak som kan hjelpe studentene med å komme gjennom følgene av koronapandemien. Stortinget avgjør om forslaget blir vedtatt.

Publisert 10. mai 2001 13:40

Det medisinske fakultetet ved UiO fekk 10. mai utdelt utdanningskvalitetsprisen på 600 000 kroner frå statsråd Trond Giske. Fakultetet får prisen for prosjektet Oslo96 som er nemninga på arbeidet med utviklinga av ny studieplan for grunnutdanninga i medisin. - Både leiinga, tilsette og studentane ved fakultetet er svært glade for at me har fått denne prisen, seier studiedekan Borghild Roald til Uniforum.

Publisert 20. mai 2001 13:11

Latinamerikanske studentar har danna Latinamerikansk foreining ved Universitetet i Oslo. På spansk har foreininga fått namnet Asociación Latinoamericana (ALA).

Publisert 20. mars 2003 09:49

En 45 sekunders reklamefilm skal lokke unge mennesker til Universitetet i Oslo. Det rapporteres om humring og latter fra kinosalene i disse dager.

En mann som sitter ser inn i kameraet mens hans snakker og bruker hendene
Publisert 14. apr. 2020 01:00

– Vi mener det er urimelig hvis de som stiller opp skal få et økonomisk tap på det. Derfor gjør vi denne endringen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.