Nettsider med emneord «Studentforhold» - Side 16

Publisert 18. nov. 2014 13:14

Mandag ble den internasjonale studentdagen feiret over hele landet. — Skolepenger skaper nye barrierer mellom studenter, sa rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen.

Publisert 19. mars 2018 11:59

Bråket mellom jussprofessor Benedicte Høgberg og studentane hennar blir tatt opp på eit allmøte for alle jusstudentane og lærarar førstkomande tysdag klokka 12.00 og 13. Jussdekan Dag Michalsen og leiar for Studentparlamentet, Jens Lægreid arbeider begge for at forholdet mellom jusstudentane og førelesarane deira skal bli betre.

Publisert 19. mars 2018 12:26

– Eg er optimist, og trur at me alle kan koma styrkte ut av dette, seier jussprofessor Benedikte M. Høgberg i ein kommentar til Uniforum. Leiaren for jusstudentane Maria Conradi tvilar på at eit allmøte åleine vil løysa konflikten.

Publisert 28. aug. 2018 11:32

Snart settes  det i gang bygging av 315 studentboliger i Blindernveien 6. Det er klart etter at regjeringen har gitt tilsagn om en bevilgning på 107,1 millioner kroner til byggeprosjektet til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Publisert 6. jan. 2020 04:30

Nå kan universiteter og høyskoler søke om til sammen 50 millioner kroner til å utvikle nye måter å undervise studentene på. 

Publisert 27. okt. 2006 16:39

I dag opna rektor Geir Ellingsrud eit muslimsk bønnerom eller mosalla ved sida av kapellet i Frederikkebygningen på Blindern. - Me trur dette kan opna for at det blir ein møtestad for dialog og læring av kvarandre sine religiøse tradisjonar, sa Ellingsrud.

Publisert 5. juli 2010 16:33

– Den internasjonale sommarskulen dreiv med internasjonalisering lenge før det blei eit prioritert mål for resten av universitetet. Difor er me stolte av sommarskulen vår, sa rektor Ole Petter Ottersen, då den 64. sesongen av sommarskulen blei opna i førre veke.

Publisert 15. mai 2012 10:52

Det skal opprettes 1000 nye studieplasser fra høsten 2012. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 50,7 millioner kroner til dette i Revidert nasjonalbudsjett 2012, opplyser kunnskapsminister Kristin Halvorsen.  

Publisert 12. juni 2012 12:37

Marianne Andreassen (50) er ansatt som ny direktør i Lånekassen. Hun er nå anvarlig direktør for oppbygging av  Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

Publisert 16. okt. 2018 14:02

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø ber om hjelp til å få flere norske studenter til å dra ut.

Publisert 23. feb. 2005 11:19

- Forskarar kan koma med meir kunnskapsbaserte og meir velfunderte spørsmål til debattantane enn studentar. Difor oppfordrar me dei til å koma på debattmøta våre, seier formann Øistein Svelle og kulturutvalsleiar Eirik Bjørge i Det Norske Studentersamfund.

Publisert 18. nov. 2009 16:01

I dagens Uniforum kan me lesa at teologidekan Trygve Wyller og jusdekan Hans Petter Graver går imot at muslimske studentar skal få leiga eit større lokale til fredagsbønna.

Publisert 8. mars 2005 15:46

UiO-studentar drar helst til Frankrike på Erasmus-opphald medan UiO tar imot flest Erasmus-studentar frå Tyskland. - Norske studentar er hyggelege, men altfor sjenerte, synest utvekslingsstudentar ved UiO.

Publisert 13. aug. 2012 13:00

– Der universiteta berre blir sett på som eit instrument for økonomisk omstilling, er faren stor for at den kulturelle arven som ligg i dei humanistiske faga, blir neglisjert. Det sa rektor Ole Petter Ottersen då han ynskte dei nye studentane velkomne til Universitetet i Oslo i ettermiddag.

Publisert 3. feb. 2015 11:43

Nesten 83 prosent av medisinstudentane i Noreg er nøgde med studiet. Det viser tal frå Studiebarometeret 2014 som blei publiserte av NOKUT i dag.

Publisert 13. feb. 2015 05:10

Sosiologistudentane brukar berre 28 timar i veka på studiet, ifylgje Studiebarometeret. – Det stemmer i alle fall ikkje for oss, seier masterstudentane Maria Volckmar-Eeg, Marit Eriksen Wanggaard, Erle Bruun og Maja K. Sørensen.

Publisert 20. feb. 2015 16:22

Torsdag 19. februar innfridde kunnskapsministeren og Stortinget et valgløfte: Studentene har fått tilbake styringen av samskipnadene.

Publisert 19. juli 2018 16:14

– Dette er ein gledens dag. Det er fleire søkjarar enn nokon gong, og me har over 200 år å samanlikna med, seier fungerande rektor Gro Bjørnerud Mo etter at UiO har sett søkjarrekord med 19 175 førstevalsøkjarar.

Ein mann står ved eit bord
Publisert 15. des. 2020 13:30

Regjeringa deler ut millionar til sju universitet og høgskular som skal kopla høgare utdanning saman med arbeidslivet.  Dei ti prosjekta får kvar inntil fem millionar kroner i stønad.

Publisert 28. sep. 2021 13:19

No har partane i arbeidslivet, dei frivillige organisasjonane, Universitets- og høgskulerådet og Kunnskapsdepartementet  underskrive ein avtale om arbeidslivsrelevvans.  Målet er å få til betre samanheng mellom det studentane lærer og det som skjer i arbeidslivet. 

En kvinne står i en gate i København med en protestplakat
Publisert 14. jan. 2022 15:00

Studenter over hele landet protesterte onsdag mot utflyttingsplanen.

Publisert 13. mars 2002 16:36

Tirsdag denne uka ble resultatene fra den årlige undersøkelsen av studentenes tilfredshet med studie- og lærested lagt fram. - Ingenting i denne undersøkelsen overrasker meg. Det er skremmende at UiO sier at de er passe fornøyd med resultatene. Institusjonen har en kjempejobb å gjøre, kommenterer Torstein Lindstad, leder for Studentparlamentet.

Publisert 7. okt. 2010 15:39

Ferske realfagsstudentar ved UiO får no ein forskar som mentor. Alle faddergruppene skal halda fram med ein felles mentor. Fysikkprofessor Morten Hjort-Jensen og prosjektleiar Ilan Delhi Villanger trur dette kan vera med på å redusera det store fråfallet av førsteårsstudentar.  

Publisert 16. des. 2013 09:48

MOOC-utvalget anbefaler bruk av gratisprinsipp, bedre støtte til faglige ansatte som prøver ut digitale verktøy og at man bør vurdere opptak til MOOC også for studenter som ikke oppfyller vanlige krav.

Publisert 22. apr. 2015 14:06

Universitetet i Oslo har en kraftig oppgang i antall søkere.  Realfagutdanninger øker mest og har 17 prosent flere med fagene som førstevalg i år sammenlignet med fjoråret.