Nettsider med emneord «Studentforhold» - Side 13

Publisert 15. mars 2011 14:42

Etter nyttår blei Ole-Johan Dahls hus tatt i bruk av Institutt for informatikk ved UiO. Både studentar og forskarar er glade for å ha flytta inn i universitetet sin største bygning som ligg  i Gaustadalleen 23.

Publisert 18. mars 2011 16:11

– Folk viser medkjensle og støttar offera etter jordskjelvet og tsunamien i Japan. Det seier dei japanske UiO-studentane, Asaki Abumi og Mai Yano, som samla inn pengar utanfor Nationaltheatret stasjon i ettermiddag.

Publisert 29. apr. 2011 09:59

 – Vi frykter at politiske signaler fra Kunnskapsdepartementet om at universitetene og høgskolene skal ta opp langt flere studenter enn de får fullfinansiert, vil svekke utdanningskvaliteten og føre til en urimelig arbeidsbelastning for de ansatte, sier Forskerforbundets leder Bjarne Hodne i en pressemelding.

Publisert 2. mai 2011 17:15

Det bør vurderast om dei forskarane som publiserer lite eller ingenting i løpet av ein fireårsperiode, skal få redusert den delen av arbeidstida som er øyremerkt forsking. Aktive forskarar bør samtidig få naudsynte driftsmidlar til forskinga si frå universiteta og høgskulane. Det foreslår fleirtalet i Fagerberg-utvalet som i dag  la fram rapporten ”Et åpnere forskningssystem”.

Publisert 25. juli 2011 17:29

Heile det offisielle Noreg var samla i Universitetets aula i dag under  underskrivinga av kondolanseprotokollen for offera etter dei to terroraksjonane på Utøya og Oslo sist fredag. 

 

Publisert 4. aug. 2011 15:31

UiO-studenten Håvard Vederhus blei spådd ei lysande, politisk framtid. Han var leiar for Oslo AUF og tidlegare leiar for Elevorganisasjonen. Fredag 22. juli blei han myrda på Utøya. I dag deltok nærare 1000 menneske i gravferda hans i Grefsen kirke.

Publisert 12. aug. 2011 15:08

Ytringsfrihet er en av grunnverdiene ved universitetet. Samtidig har friheten større begrensninger for ansatte enn for studenter, skriver På Høyden.  

Publisert 31. aug. 2011 16:16

Byrådsleiar Stian Berger Røsland  i Oslo lovar å byggja ein universitetsskule på tomta til Sogn videregående skole.  – Det kan bli ein skule der elevar, lærarar og forskarar får nær kontakt med kvarandre, sa han då han i går lanserte manifestet Kunnskapshovedstaden 2020.

Publisert 28. juli 2011 11:23

- UiO er sterkt prega av det som skjedde på Utøya og Oslo fredag 22. juli. Samtidig er det rørande å sjå korleis heile verdssamfunnet støttar opp og korleis heile nasjonen står samla i sorga. Det har mykje å seia for dei berørte og pårørande, seier universitetsdirektor Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. UiO vil halda ei eiga minnemarkering på Frederikkeplassen måndag 8. august klokka 12.00.

Publisert 8. aug. 2011 16:22

Flere tusen studenter og ansatte deltok på markeringen etter tragedien 22. juli. På talelisten stod UiOs rektor og universitetsdirektør, lederen for Studentparlamentet og lederen for Blindern AUF.

Publisert 27. aug. 2011 17:49

Politiet har startet etterforskning etter at det ble funnet et automatvåpen av typen AG 3  i et bokskap i en av bygningene til Det humanistiske fakultet på Blindern. Funnet skjedde fredag formiddag, melder NRK.

Publisert 5. aug. 2011 13:50

– Då bomba gjekk av i Regjeringskvartalet like etter at skuledagen var over fredag 22. juli, prøvde me å finna ut om nokon av studentane hadde vore på feil stad på feil tid. Heldigvis hadde det gått bra med alle, fortel Einar Vannebo, som er direktør for Den internasjonale sommarskulen ved UiO.

Publisert 1. aug. 2011 13:31

Studentpolitikaren og nyvald leiar for Oslo AUF, Håvard Vederhus (fødd 1989) er mellom dei omkomne frå massakren på Utøya fredag 22. juli. Han blir gravlagd førstkomande torsdag. Då vil representantar frå UiO-leiinga vera til stades.

Publisert 11. aug. 2011 12:53

– Kunnskap, kritisk refleksjon, kjeldekritikk, vitskapleg metode og meiningsbryting er kjerneverdiane i høgare utdanning og forsking. Desse verdiane skaper også motvekt mot fordommar og kunnskapsløyse som kan enda opp i frykt og hat, sa høgare utdanningsminister Tora Aasland på ein pressekonferanse hos Høgskolen i Oslo og Akershus i dag.

Publisert 1. sep. 2011 13:51

– Norske myndigheter må komme på banen og fordømme drap og vold mot demonstranter overfor chilenske myndigheter, sier Anette Remme og Kim Kantardjiev, lederne av SAIH og Norsk studentorganisasjon i en felles pressemelding.

Publisert 5. sep. 2011 14:35

Universitetet i Oslo får 10 millionar kroner frå regjeringa til å restaurera realfagsbygningane sine. Det kunngjorde forskingsminister Tora Aasland på Blindern i formiddag.

Publisert 28. okt. 2011 14:44

I dag markerer SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) sitt 50-årsjubileum. Utviklingsminister Erik Solheim og tidligere biskop Gunnar Stålsett er blant gjestene SAIH-leder Anette Remme har invitert.

Publisert 11. nov. 2011 11:10

Seks av ti studenter planlegger å fullføre en høyere utdanning som tar mer enn fire år. Det viser tall som SSBmagasinet til Statistisk sentralbyrå publiserer i dag.

Publisert 1. nov. 2011 13:56

Frafallet ved norske universitet og høgskoler fortsetter å øke. Flere menn enn kvinner dropper ut av høyere utdanning før de får fullført en grad. Det viser nye nasjonale tall fra Statistisk Sentralbyrå.

 

Publisert 15. nov. 2011 16:02

I vår tok 50 studenter eksamen i studieemnet om Bob Dylan ved Universitetet i Oslo. I kveld lanseres boka ”Bob Dylan – Mannen, myten og mennesket” på Litteraturhuset, basert på forelesningene.

Publisert 10. nov. 2011 16:31

Studentene vil til NTNU. For første gang er det tatt opp flere nye studenter ved NTNU enn ved Universitetet i Oslo.

 

Publisert 11. nov. 2011 11:44

NTNU er for første gong registrert med fleire nye studentar enn UiO. – Grunnen til dette er at studentar på enkeltemne ved UiO til og med våren 2011 blei inkluderte i denne rapporten, seier seksjonssjef Kristin Stene i Studieavdelinga ved UiO.

Publisert 8. des. 2011 15:50

Digitale eksamenar og mindre bruk av papir kan spara både tid og pengar for UiO. Det meiner Ingar Pettersen som leier prosjektet Internt handlingsrom.

Publisert 20. des. 2011 16:01

– Bokmålsbrukande nordmenn må bli meir tolerante overfor nynorsk. For det er ikkje vanskeleg. Det trengst berre ei haldningsendring, meiner russiske Elena Tkachenko som i vår tok eksamen i eit kurs i nynorsk og dialektar ved UiO.

Publisert 15. des. 2011 13:12

Universitetet i Oslo har i  samarbeid med Universitetet i Tromsø  fått det fyrste senteret for framifrå utdanning. Senteret skal føra til spreiing av kunnskap og erfaringar av verdi for utvikling av god lærarutdanning i Noreg, melder Kunnskapsdepartementet.