Nettsider med emneord «Studentforhold»

Publisert 24. feb. 2014 13:04

Forskningsformidlingen kan svekkes når det tar 98 dager før masteroppgavene offentliggjøres, skriver konsulent Alf Jensen ved Sosialantropologisk institutt.

Publisert 2. apr. 2001 14:34

Magistergraden i finsk-ugrisk språkvitskap ved HF-fakultetet blir nedlagt. Det har Kollegiet vedtatt.

Publisert 2. apr. 2001 14:25

Det blir oppretta eit engelskspråkleg grunnfag i runologi ved Det historisk-filosofiske fakultetet frå hausten 2001. Det vedtok Kollegiet i førre veke.

Publisert 3. apr. 2002 14:42

Universitetet i Oslo kjem ikkje til å gi økonomisk støtte til oppretting og drift av Oslo Student Televisjon AS. - Dette er trist og lite framtidsretta, seier prosjektleiar Lucas H Weldeghebriel i studentfjernsynsselskapet.

Publisert 25. mars 2003 16:44

Tallkarakteren 2,7 eller bokstavkarakteren C blir det faglege minstekravet for studentar som søkjer om opptak på eitt av masterprogramma ved UiO. Det vedtok Universitetsstyret tysdag 25. mars.

Publisert 25. mars 2003 16:46

Alle heiltidsstudentar ved UiO må betala 200 kroner i semesteret i kopiavgift. Det vedtok Universitetsstyret mot tre stemmer tysdag 25. mars.

Publisert 15. aug. 2003 14:48

Da årets utdanningssøkerne skulle bestemme seg for hva de ville studere, var det personlig interesse for faget som avgjorde. Da de skulle bestemme seg for hvor de ønsket å studere, var det faglig kvalitet som veide tyngst.

Publisert 28. apr. 2004 11:06

Omlag sju prosent av søkerne til høyere utdanning søkte på grunnlag av realkompetanse de to første årene av realkompetansereformen. Av disse ble 40 prosent vurdert som kompetente til sitt førsteønske. Det viser en ny kartlegging som også bekrefter at universiteter og høyskoler tar reformen seriøst,melder Utdannings- og forskningsdepartementet.

Publisert 17. aug. 2005 10:23

Stavanger kommune ved ordfører Leif Johan Sevland fikk Kristian Ottosen-prisen 2005 på 50.000 kroner. Prisen ble delt ut av styreleder Christoffer E. Wiig, Studentsamskipnaden i Oslo, under semesteråpningen for Universitetet i Stavanger. Det er første gang at prisen blir delt ut til en institusjon utenfor universitets- og høgskolesektoren, melder Universitetet i Stavangers nettavis.

Publisert 20. mars 2009 16:50

Hittil i mars har tre studenter i Colombia blitt drept. I forkant av dette har 30 universitetsstudenter mottatt drapstrusler. Studentorganisasjonene Norsk Studentunion, Studentenes Landsforening og SAIH ber regjeringen om å reagere på dette.

Publisert 7. feb. 2021 21:29
Publisert 5. nov. 2010 13:16

Regjeringen har i dag oversendt forslag om endringer i lov om studentsamskipnader til Stortinget. I forslaget presiseres det blant annet at sammenslåinger av studentsamskipnader ikke utløser dokumentavgift ved overdragelse av fast eiendom, melder Kunnskapsdepartementet.

Publisert 12. mars 2015 16:02

Faktum er at profesjonsstudentene som gruppe ikke ble orientert eller rådspurt i denne saken før 05.03, etter at studentene krevde å bli orientert og rådspurt, skriver flere profesjonsstudenter ved Psykologisk institutt i dette innlegget.

Publisert 30. apr. 2015 17:11

Ni av ti universitets- og høgskulelærarar meiner studiet kan bli meir relevant for arbeidslivet om arbeidsgjevarar og utdanningsinstitusjonar samarbeider. Det viser ein ny rapport frå Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning- NOKUT.

Publisert 28. nov. 2018 13:52
Publisert 14. sep. 2009 15:07

Det kreves i utgangspunktet en viss naiv idealisme for i det hele tatt å gidde å slåss mot drager, skriver Johan Nygaard, forfatter av essaysamlingen "Smertegrensen:Om paradigmer, språk og makt i politikken og vitenskapens verden", Futurum 2007.

 

Publisert 5. nov. 2009 11:39

Når klagenemndas leder Nils Erik Lie i Uniforum (nr. 12) får seg forelagt en anonymisert versjon av sine egne saker, så reagerer han som folk flest: Dette er selvfølgelig fusk! Problemet er bare at klagenemnda har en helt annen reaksjon i praksis: Sakene sendes tilbake til sensur.

Publisert 7. mai 2009 10:31

Da spurte hun meg om jeg kan bevise at det er jeg som har skrevet disse besvarelsene. Jeg fortalte at jeg satt der hele tiden med eksamensvakter. Jeg fortalte også at jeg ikke kan kontrollere hvordan og hvorfor jeg skifter håndsskrift, skriver masterstudent i sosiologi, Golazin Yarandpour,  

Publisert 29. okt. 2009 14:08

Innlegget fra Bjørn Hofmann i Uniforum nummer 12 er preget av misforståelser og malplassert sarkasme, og nødvendiggjør en klargjøring, skriver Nils Erik Lie, som leder Den sentrale klagenemnd ved UiO.

Publisert 9. okt. 2009 16:00

Den sentrale klagenemnd ved UiO har i senere tid fattet en del interessante vedtak, som gir grunnlag for enkle og konkrete råd for den som fusker ved høyere eksamener ved UiO, skriver Bjørn Hoffmann ved Seksjon for medisinsk etikk.